Navigace

Obsah

Komunální volby 2018

 

Ve dnech 5. října a 6. října 2018 se uskuteční tzv. komunální volby.

Hlasování bude probíhat v pátek 5. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volič obdrží volební lístek nejpozději do 2. října, a to v místě svého trvalého pobytu. Pokud by se náhodou stalo, že hlasovací lístek neobdrží, bude mu vydán ve volební místnosti, případně si ho může vyzvednout na podatelně Městského úřadu v Příboře v přízemí budovy na náměstí Sigmunda Freuda 19 v Příboře do pátku 5. října do 14 hodin.

Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nebudou moci osobně zúčastnit, mohou požádat o možnost hlasovat doma. Své požadavky na hlasování mimo volební místnost můžete nahlásit na telefonu 556 455 447, nebo u vedoucího odboru organizačního a správních činností – tel. 556 455 440. Možnost nahlásit tento požadavek máte i na e-mailu: plisova@pribor-mesto.cz. Vždy uvádějte své jméno a příjmení, trvalý pobyt a telefonický kontakt.

Hlasovací lístek je odlišných než u jiných voleb, neboť obsahuje všechny kandidující subjekty a také může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text „Pokračování na 2. straně“.

Ve volbách do Zastupitelstva města Příbora se volí 23 členů zastupitelstva.

Autor: JUDr. Rostislav Michálek

 

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do 1/3 Senátu P ČR a voleb do zastupitelstev obcí

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí