Navigace

Obsah

Rozsah kompetencí místostarosty města Příbora v rozsahu předkládání materiálů a podepisování smluv v těchto oblastech:

  1. oblast sociálních věcí a záležitostí
  2. oblast školství
  3. oblast dopravy a cestovního ruchu
  4. oblast životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, správa lesního hospodářství)
  5. oblast nakládání s majetkem města (evidence, pasportizace, inventarizace, věcná břemena, likvidace, pohledávky aj.)
  6. dohled nad vyřizováním stížností a petic
  7. Technické služby města Příbor
  8. zastupování města v Místní akční skupině Lašsko.