Navigace

Obsah

POPLATEK ZA SVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Poplatek byl stanoven v našem městě v celkové sazbě 468 Kč na osobu a rok.

Splatnost poplatku:

Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:

Nebudou - li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří odbor finanční a kontrolní poplatek platebním výměrem.