Navigace

Obsah

Informace

Zprávy - nejnovější příspěvky (veškeré aktuality naleznete v menu Občan - Aktuality)

14.12.2018

Prodej pozemků v lokalitě za školou Npor. Loma v Příboře

Město Příbor zastoupeno odborem investic a správy majetku informuje veřejnost, že Zastupitelstvo města Příbora schválilo dne 13.12.2018 nová pravidla prodeje pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře. Dle původních pravidel získal kupující právo stavby na pozemku s tím, že pozemek přejde do jeho vlastnictví až po dokončení stavby. Účelem tohoto způsobu prodeje byl záměr města kontrolovat výstavbu v lokalitě tak, aby byla realizována dle schválených regulativů zástavby. Tento způsob prodeje však znesnadňuje stavebníkům získání finančního krytí stavby na pozemku.

Detail

13.12.2018

Úplná uzavírka silnice I/48 pro vozidla nad 12 t v úseku od křižovatky se silnicí II/482 po křižovatku se silnicí I/58

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde k úplné uzavírce silnice I/48 (včetně náhradní komunikace - SO C115) pro vozidla nad 12 t v úseku od křižovatky se silnicí II/482 (Rybí) po křižovatku se silnicí I/58-464 (MÚK Příbor, střed) z důvodu vymístění nákladní dopravy. Termín uzavírky je stanoven od 17.12.2018 - 31.03.2019.

Detail

13.12.2018

Pozvánka na 2. zasedání ZM - 13.12.2018

Starosta města Vás zve na 2. zasedání ZM dne 13.12.2018 od 16 hod. do piaristického kláštera.

Detail

11.12.2018

Uzavření Městského úřadu Příbor

Oznamujeme tímto, že Městský úřad Příbor bude ve dnech od 27.12. do 31.12 2018 z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Detail

11.12.2018

Uzavření pokladny 11.12.2018

Z technických důvodů bude 11.12.2018 uzavřena pokladna MÚ Příbor. Děkujeme za pochopení.

Detail

11.12.2018

Vedení města převzalo ocenění

Vedení města převzalo ocenění

Druhý ročník soutěže o titul AKTIVNÍ OBEC zná krajské vítěze. Kolektivní systém ASEKOL jako organizátor celorepublikového projektu na podporu osvěty a sběru drobného elektra v červených kontejnerech rozdal krajská ocenění nejaktivnějším obcím. Celkový vítěz ještě čeká na své slavnostní odhalení, které proběhne v prosinci v Praze, pod záštitou a za účasti Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR.

Detail

10.12.2018

Změny v dopravní obslužnosti na Novojičínsku

Moravskoslezský kraj v loňském roce soutěžil nově provozování autobusové dopravy v celém kraji. Novojičínsko bude (s výjimkou MHD Studénka a Nový Jičín) provozovat ČSAD Vsetín a Transdev Morava s.r.o. Noví dopravci se zavázali zahájit dopravu s novým vozovým parkem, což v případě ČSAD Vsetín znamená 77 nových autobusů značek SCANIA a IVECO, ale zejména SETRA. 22 autobusů bude jezdit na stlačený zemní plyn, plynová stanice v Kopřivnici bude fungovat i pro veřejnost. Autobusy jsou výhradně bezbariérové (vybavené nástupní plošinou pro vozíčkáře), dále jsou vybaveny WiFi signálem, mnohé i USB nabíječkami v blízkosti zadních dveří (5 V).

Detail

07.12.2018

Upozornění na změnu jízdních řádů autobusové dopravy

ČSAD Vsetín a.s. se sídlem Dělnická 831/81, 742 21 Kopřivnice oznamuje, že z důvodu změn dopravce v našem regionu, dojde ke zpoždění obnovy jízdních řádů na zastávkách autobusů. Nové jízdní řády nabývají platnosti dne 09.12.2018. Prosíme občany, aby si během prvních dnů ověřovali aktuálnost linkové dopravy zde: https://www.csadvs.cz/?page_id=4442 nebo na internetových stránkách www.idos.cz. Prosíme občany o trpělivost. Děkujeme za pochopení.

Detail

06.12.2018

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!  1

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!

Výměna poškozeného vodoměru se může odběratelům prodražit. Buďme odpovědní! Ostrava 6. 12. 2018 – Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad také na naši peněženku.

Detail

03.12.2018

Přerušení dodávky vody dne 3.12.2018

SmVaK informuje o odstávce pitné vody 3.12.2018 do 13 h do 16 h na ul. část ul. Místecká od č.p. 1106 směr Benzinka.

Detail

28.11.2018

Ukončení běžného provozu kompostárny na Točně

Informujeme občany o ukončení běžného provozu kompostárny na Točně, a to od 20.12.2018. ZIMNÍ PROVOZ: otevřeno každý pátek od 8:00 do 12:00 až do jarních měsíců - dle počasí a potřeby provozu.

Detail

27.11.2018

Moravskoslezský kraj podpořil vybavení nového turistického informačního centra

V letošním roce město Příbor získalo dotaci v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018.

Detail

27.11.2018

Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu města Příbora na roky 2020-2021

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu města Příbora na roky 2020-2021 se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Detail

27.11.2018

parkour

Otevření parkourového hřiště 01.12.2018 od 14 hodin

Město Příbor přichází s dobrou zprávou pro parkourovou a workoutovou komunitu. Na ulici Štramberská, vedle sídla technických služeb, bylo dokončeno parkourové hřiště. Jednotlivé prvky a jejich umístěni byly navrženy ve spolupráci s místní komunitou parkouristů tak, aby co nejvíce vyhovovaly jejich požadavkům. Ještě nebylo hřiště ani dokončeno a již se k budoucím správcům (technickým službám) dostávali pozitivní ohlasy. Není také divu, protože parkourových hřišť tvořených z betonových monobloků je v České republice tolik, že bychom je mohli spočítat na prstech jedné ruky. Rádi bychom Vás také pozvali na slavnostní otevření parkourového hřiště, které proběhne v sobotu 1.12.2018 od 14:00. Těšit se můžete na představení, jak se parkourové hřiště vlastně používá :-) Ing. Pavelka Vladimír, dispečer TS

Detail

20.11.2018

lávka

Oficiální otevření lávky přes řeku Lubinu: 23.11.2018 v 16 hod.

Starosta města zve občany na oficiální otevření lávky přes řeku Lubinu v pátek 23.11.2018 v 16 hodin.

Detail

16.11.2018

První pomoc

Přednáška Základy první pomoci 21.11.2018

Město Příbor ve spolupráci se školením první pomoci BKB s.r.o. Vás zve na přednášku První pomoci 21.11. od 17 hod. v zasedací místnosti piaristického kláštera.

Detail

16.11.2018

Sběrný dvůr 17.11.2018 uzavřen

Technické služby města Příbora informují občany, že v sobotu 17.11.2018 je z důvodu státního svátku sběrný dvůr uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Detail

13.11.2018

Poslední svozy kontejnerů na bioodpad

Tímto informujeme občany, že poslední svozy kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 770 l, rozmístěných na městských stanovištích pro tříděný odpad, proběhnou 27.11.2018. Tato informace se netýká kompostejnerů (nádob o objemu 220 l, které jsou rozmístěny o rodinných domů a na sídlištích). Svoz těchto nádob bude probíhat po celý rok.

Detail

13.11.2018

Zástupci města Příbora převzali ocenění v soutěžích Obec přátelská rodině 2018 a Obec přátelská seniorům 2018

Zástupci města Příbora převzali ocenění v soutěžích Obec přátelská rodině 2018 a Obec přátelská seniorům 2018

Diplomy a symbolické šeky na 2 200 000 Kč předala ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. paní Ing. Daně Foriškové, Ph.D., místostarostce volebního období 2014 až 2018, za dvě první místa v soutěži „Obec přátelská rodině 2018“ a „Obec přátelská seniorům 2018“ v kategorií měst od 3 001 do 10 000 obyvatel. Slavnostní vyhlášení a setkání se zástupci měst proběhlo v pražském Hrzánském paláci ve středu 31. října 2018.

Detail

13.11.2018

Úplná uzavírka silnice č. I/48 v úseku Rybí (obslužná komunikace C115) – MÚK Příbor - západ

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde k úplné uzavírce silnice č. I/48 v úseku Rybí (obslužná komunikace C115) – MÚK Příbor - západ z důvodu montáže nosníků nového mostu na hranici katastrů obcí Libhošť a Rybí.

Detail

Informace

Všechny záznamy - aktuální i archivní - naleznete v sekci Úřední deska.

Informace

Veškeré fotogalerie - nové i starší naleznete v sekci Občan - Fotogalerie.

12.12.2018

12.12.2018 - Česko zpívá koledy

12.12.2018 - Česko zpívá koledy

Foto Stanislava Slováková

Detail

09.12.2018

9.12.2018 - II. ADVENTNÍ KONCERT

9.12.2018 - II. ADVENTNÍ KONCERT

Vystoupil Komorní orchestr Kopřivnice, Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín, Pěvecký sbor Bílovec. Foto Stanislava Slováková

Detail

09.12.2018

8.12.2018 - Popletené Vánoce

8.12.2018 - Popletené Vánoce

Divadlo Silesia s hudební pohádkou o popletených přípravách na Vánoce. Foto Stanislava Slováková

Detail

08.12.2018

8.12.2018 - Vánoční jarmark

8.12.2018 - Vánoční jarmark

Vystoupení dětí a žáků MŠ Švermovy, MŠ Pionýrů, ZŠ Jičínské, Dětský folklorní soubor Ostravička. Foto Stanislava Slováková

Detail

05.12.2018

4.12.2018 - MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

4.12.2018 - MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

Nebe a peklo, pošta Ježíškovi, Pavel Novák, příjezd kočáru s Mikulášem, slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Foto Stanislava Slováková

Detail

02.12.2018

2.12.2018 - I. ADVENTNÍ KONCERT

2.12.2018 - I. ADVENTNÍ KONCERT

Pěvecký sbor Valentin.

Detail

01.12.2018

1.12.2018 - Příborské čertoviny

1.12.2018 - Příborské čertoviny

Pekelná atmosféra v piaristickém klášteře a jeho sklepení. Foto Stanislava Slováková

Detail

01.12.2018

1.12.2018 - PARKOUROVÉ CVIČIŠTĚ

1.12.2018 - PARKOUROVÉ CVIČIŠTĚ

Oficiální otevření parkourového cvičiště a exhibice. Foto Stanislava Slováková

Detail

27.11.2018

27.11.2018 - Instalace vánočního stromu

27.11.2018 - Instalace vánočního stromu

Příborské náměstí bude letos zdobit vánoční strom z Hájova. Foto Stanislava Slováková

Detail

26.11.2018

25.11.2018 - Hledám děvče na Boogie Woogie

25.11.2018 - Hledám děvče na Boogie Woogie

Divadlo Pod věží Štramberk, foto Stanislava Slováková

Detail

Informace

Pozvánky na všechny akce - nové i starší - naleznete v sekci webu Kultura - Kalendář všech kulturních akcí.

16.12.2018

III. adventní koncert 1

III. adventní koncert

Změna programu vyhrazena.

Detail

18.12.2018

Vánoční čas - hosté Jů a Hele 1

Vánoční čas - hosté Jů a Hele

Koná se v KD Příbor. Vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek již nyní - TIC Příbor a pokladna KD.

Detail

19.12.2018

Sportovní odpoledne

Sportovní hry v tělocvičně. Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186

Detail

19.12.2018

VÁNOČNÍ MINITURNAJ VE FLORBALU

Akce pro žáky 1. – 4. tříd. Čtyřčlenná družstva se mohou přihlásit do 17. 12. v Luně Příbor. Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186

Detail

19.12.2018

Lam Trio a Jana Hubinská

Lam Trio a Jana Hubinská

Koná se v Piaristickém klášteře v Příboře. Vstupné 100 Kč.

Detail

22.12.2018

Živý betlém 1

Živý betlém

V případě extrémně nepříznivého počasí se akce uskuteční v kostele Sv. Valentina.

Detail

23.12.2018 - 24.12.2018

Betlémské světlo

Betlémské světlo

Plamínek budou skauti rozdávat: 23.12. od 9 do 11 h 23.12. od 14 do 16 h 24.12. od 9 do 11 h na náměstí S. Freuda v Příboře

Detail

23.12.2018

IV. adventní koncert 1

IV. adventní koncert

Změna programu vyhrazena.

Detail

27.12.2018

HLEDÁNÍ NOVÉHO ROKU aneb PUTOVÁNÍ ZA NEANDRTÁLCEM

Výlet do Štramberku pro externisty a přátele Luny Příbor. Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256

Detail

30.12.2018

Poslední pochod roku 2018 1

Poslední pochod roku 2018

Sraz účastníků turistické akce na osobním nádraží ČD Kopřivnice v 7:45 hod.

Detail