Navigace

Obsah

Informace

Zprávy - nejnovější příspěvky (veškeré aktuality naleznete v menu Občan - Aktuality)

13.11.2018

Poslední svozy kontejnerů na bioodpad

Tímto informujeme občany, že poslední svozy kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 770 l, rozmístěných na městských stanovištích pro tříděný odpad, proběhnou 27.11.2018. Tato informace se netýká kompostejnerů (nádob o objemu 220 l, které jsou rozmístěny o rodinných domů a na sídlištích). Svoz těchto nádob bude probíhat po celý rok.

Detail

13.11.2018

Zástupci města Příbora převzali ocenění v soutěžích Obec přátelská rodině 2018 a Obec přátelská seniorům 2018

Zástupci města Příbora převzali ocenění v soutěžích Obec přátelská rodině 2018 a Obec přátelská seniorům 2018

Diplomy a symbolické šeky na 2 200 000 Kč předala ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. paní Ing. Daně Foriškové, Ph.D., místostarostce volebního období 2014 až 2018, za dvě první místa v soutěži „Obec přátelská rodině 2018“ a „Obec přátelská seniorům 2018“ v kategorií měst od 3 001 do 10 000 obyvatel. Slavnostní vyhlášení a setkání se zástupci měst proběhlo v pražském Hrzánském paláci ve středu 31. října 2018.

Detail

13.11.2018

Úplná uzavírka silnice č. I/48 v úseku Rybí (obslužná komunikace C115) – MÚK Příbor - západ

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde k úplné uzavírce silnice č. I/48 v úseku Rybí (obslužná komunikace C115) – MÚK Příbor - západ z důvodu montáže nosníků nového mostu na hranici katastrů obcí Libhošť a Rybí.

Detail

13.11.2018

Uzavření pokladny MÚ Příbor

Pokladna MÚ Příor bude ve čtvrtek 15.11.2018 z důvodu školení uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Detail

08.11.2018

Úprava dopravního režimu parkoviště na ulici Zámečnické a na ulici Čs. armády

Město Příbor informuje, že během měsíce listopadu dojde k úpravě dopravního režimu na parkovišti na ulici Zámečnické a ulici Čs. armády. V návaznosti na odstranění prodejních stánků z ulice Zámečnické vzešla možnost úpravy a navýšení kapacity parkovacích míst stávajícího parkoviště před náměstím na ulici Zámečnické a přilehlé ulici Čs. armády. Kapacita bude po úpravě činit 43 míst včetně 2 míst vyhrazených pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou a jednoho místa pro obsluhu domu s pečovatelskou službou.

Detail

08.11.2018

Odstávka pitné vody 23.11.2018

SmVaK informuje o odstávce pitné vody 23.11. do 8 do 11 h na ul. Šafaříkova.

Detail

08.11.2018

Uzavření pokladny 8.11. a 12.11.2018

Upozorňujeme, že ve dnech 8.11. a 12.11. bude z provozních důvodů uzavřena pokladna MÚ Příbor. Děkujeme za pochopení.

Detail

05.11.2018

Fragile

Koncert skupiny Fragile

Město Příbor Vás srdečně zve na koncert skupiny FRAGILE, v neděli 11. listopadu 2018, v 19 hod., do Kulturního domu Příbor. Fenomenální a uznávaná slovenská vokální skupina, která oslnila na turné s Richardem Müllerem tentokrát sólově zpívá největší světové hity. Bez použití hudebních nástrojů – „a cappella“ interpretují známe rock – pop – jazzové hity světových umělců, například STING, STEVIE WONDER, NORAH JONES, BILLY JOEL, TINA TURNER… Vstupné 250 Kč. Předprodej vstupenek již nyní v Turistickém informačním centru Příbor, pokladně Kulturního domu Příbor nebo on-line na webu kulturnidum.pribor.eu.

Detail

05.11.2018

Programy poskytování veřejné finanční podpory

Rada města Příbora schválila programy poskytování veřejné finanční podpory na rok 2019. Bližší informace v přiložených souborech.

Detail

05.11.2018

Přerušení dodávky vody z důvodu poruchy

SmVak informuje o přerušení dodávky vody z důvodu poruchy dne 6.11.2018 od 8:00 do 14:00 hodin na ulici Ostravská (v místě vyvěšení).

Detail

05.11.2018

Kalendáře města

Od pondělí 5.11.2018 se v turustickém informačním centru vydávají kalendáře města na rok 2019. Každá příborská domácnost obdrží 1 kalendář zdarma.

Detail

02.11.2018

Vedení města bylo zvoleno

Dne 01.11.2018 bylo zvoleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva vedení města: Ing. arch. Jan Malík - starosta a Mgr. Pavel Netušil - místostarosta.

Detail

01.11.2018

Pozvánka na 1. ustavující zasedání ZM: 1.11.2018 od 16 hodin

Starosta města Vás zve na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbora dne 1.11.2018 od 16 hodin v piaristickém klášteře.

Detail

30.10.2018

Jablkoň

Koncert skupiny Jablkoň: 02.11.2018 od 18 hod.

Město Příbor Vás zve na koncert skupiny Jablkoně 2.11.2018 od 18 hodin do Kulturního domu Příbor. Vstupné 150 Kč. Předprodej v TIC, online anebo na místě od 17 hodin.

Detail

29.10.2018

Pokladna MÚ 29.10.2018 uzavřena

Upozorňujeme občany, že z provozních důvodů bude v pondělí 29.10.2018 pokladna městského úřadu uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Detail

28.10.2018

Příbor uctil památku vzniku samostatného československého státu

Příbor uctil památku vzniku samostatného československého státu

Celá země v těchto dnech slaví 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Nejinak tomu bylo i v Příboře. Památeční věnec a kytice byly položeny u památníku padlých na ulici 9. května již v pátek 26.10.2018 za doprovodu Dechového orchestru mladých Příbor pod vedením Aleše Kuběny. Smutečního aktu se kromě starosty Ing. Bohuslava Majera a místostarostky Ing. Dany Foriškové Ph.D., kteří k památníku položili věnec, zúčastnili také zástupci vojenských spolků. Akce se zúčastnili také zástupci příborského Junáka a dětského zastupitelstva. Mladí skauti rozdávali přítomným na počest výročí trikolóry na klopy. Sváteční den byl ukončen koncertem Julie Svěcené a Václava Máchy v piaristickém klášteře. Na počest 100. výročí Příbor rovněž zasadil stromy svobody. První byl vysazen v městském parku již 15.09.2018, kdy v Příboře u příležitosti Dnů evropského dědictví probíhaly hlavní oslavy ke vzniku první republiky. Druhý strom svobody byl vysazen v části Příboře-Prchalově v sobotu 27.10.2018.

Detail

25.10.2018

Spolek hudebníků Příbor na příboráky nazapomíná

V neděli 9. září se v Příboře konala tradiční příborská pouť. Spolek hudebníků Příbor na své občany nezapomněl a uspořádal tradiční pouťový swingový koncert. Počasí koncertu přálo, a tak se městský park v 10 hodin dopoledne zaplnil do posledního místa. Vystoupili hudebníci spolku s hostem Vladimírem Lichnovským alias Elvisem Presley.

Detail

22.10.2018

Revize rozhlasu

Upozorňujeme občany, že z důvodu revize městského rozhlasu budou v pondělí 29.10.2018 opět v rozhlase hrány písničky. Děkujeme za pochopení.

Detail

22.10.2018

23.10.2018 pokladna MÚ zavřena

Upozorňujeme občany, že bude 23.10.2018 z technických důvodů pokladna MÚ uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Detail

19.10.2018

Prosba o ukázněnost a shovívavost: 21.10.2018

Dne 21.10. od 12,00 hodin bude Česká televize, studio Ostrava natáčet na ulici Freudova a Josefa Rašky a pak na ulici Politických vězňů, pořad pro děti pod názvem DějePIC! Je to několikadílný pořad o dějinách naší republiky, tentokrát se bude věnovat atentátu na Františka Ferdinanda, ve zmiňovaných ulicích se bude pohybovat štáb ČT, herci, kompars a 2x historické vozidlo. Prosíme občany, aby umožnili štábu nerušené točení daného pořadu. Děkujeme za pochopení.

Detail

Informace

Všechny záznamy - aktuální i archivní - naleznete v sekci Úřední deska.

Informace

Veškeré fotogalerie - nové i starší naleznete v sekci Občan - Fotogalerie.

01.11.2018

31.10.2018 - Zavírání piaristických zahrad

31.10.2018 - Zavírání piaristických zahrad

Foto Stanislava Slováková

Detail

29.10.2018

26.10.2018: Pokládání věnců - 100. výročí od vzniku ČSR

26.10.2018: Pokládání věnců - 100. výročí od vzniku ČSR

Foto: Patrik Nedoma

Detail

24.10.2018

Po prázdninách bezpečně do školy

Po prázdninách bezpečně do školy

Prázdniny skončily a děti se opět vracejí do školních lavic a na přechody pro chodce v blízkosti příborských základních škol se vracejí i strážníci městské policie. Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu uspořádala Městská policie Příbor preventivní dopravně bezpečnostní preventivní akci, ostatně jako každý rok, která proběhla v prvních dnech nového školního roku, kdy děti jsou ještě roztržité, nedbají zvýšené opatrnosti a ohrožují tak své zdraví a bezpečnost silničního provozu. Akce byla zaměřena zejména na cestu dětí a mládeže po komunikacích do školy, ze školy a hlavně na bezpečné přecházení po přechodech pro chodce. Při hlídkování u přechodů strážníci mnohdy řídí hustý provoz a usměrňují nepozorné chodce, kteří spěchají na přijíždějící autobus či do školy a přecházejí vozovku mimo přechody nebo se různě nevhodně chovají. Činnost strážníků v rámci této akce nebyla zaměřena pouze na usměrňování silničního provozu u přechodů pro chodce, ale také na řidiče, kteří jezdí v obci nepovolenou rychlostí a ohrožují tak účastníky silničního provozu mimo jiné i děti. Mimo několika případů překročení nejvyšší povolené rychlosti a několika případů neukázněných chodců, kteří přecházeli vozovku mimo přechod pro chodce, můžeme konstatovat, že se začátek školního roku obešel bez vážných problémů. Celkově akci hodnotíme velmi pozitivně, neboť strážníci svou preventivní aktivitou a přístupem při usměrňování dopravy přispěli k bezpečnosti v silničním provozu bez ohrožení přecházejících chodců. Tímto však aktivita MP nekončí. Strážníci budou i nadále v této preventivní aktivitě pokračovat, kdy budou po celý školní rok před začátkem vyučování hlídkovat na přechodech pro chodce a dohlížet na bezpečné přecházení dětí u školských zařízení.

Detail

24.10.2018

Daruj krev s Městskou policií

Daruj krev s Městskou policií

V transfuzním oddělení Novojičínské nemocnice se 5. září 2018 konala akce „Daruj krev s Městskou policií“ do které se zapojilo 18 strážníků z Městské policie Nový Jičín, Odry, Studénka, Frýdek-Místek a v neposlední řadě také 2 strážníci naší městské policie, a to David Richter a Alois Chvíla. O mimořádné hodnotě krve není sporu. Právě strážníci, kteří se při výkonu služby setkávají s různými krizovými situacemi, to ví velmi dobře. O to více si ceníme ochoty strážníků městských policií darovat svou krev a pomoci tak lidem, kteří jí nezbytně potřebují. Jelikož se do akce zapojili i prvodárci věříme, že tato akce inspirovala a motivovala také další nové dárce. Děkuji tímto všem, kteří se k výzvě připojili, a věřím, že se do podobné akce v budoucnu opět zapojíme. Foto: Městská policie Nový Jičín

Detail

24.10.2018

Výuka dopravní výchovy děti z mateřské školky Hájov

Výuka dopravní výchovy děti z mateřské školky Hájov

Výuka dopravní výchovy děti z mateřské školky Hájov

Detail

24.10.2018

Přednáška strážníků v Mateřské škole Kamarád v Příboře

Přednáška strážníků v Mateřské škole Kamarád v Příboře

V měsíci dubnu a květnu strážníci přijali pozvání a opět zavítali za dětmi do Mateřské školy Kamarád na ulici Frenštátské v Příboře. V průběhu 5 dnů strážníci navštívili všechna oddělení školky a během přednášek dětem přiblížili svou práci. Za pomoci obrázků dětem představili různé nebezpečné situace, na které mohou během hry nebo cesty do školky narazit. Děti hádaly, co je na obrázcích špatně, proč a jak by situaci vyřešily ony. Připomněly si tak, že nesmí otevírat cizím lidem, hrát si se zápalkami, co mají dělat, když zazvoní na zvonek cizí člověk, co dělat při setkání s cizím a agresivním psem. Dětem byly také vysvětleny základy bezpečnosti silničního provozu, přičemž důraz byl kladen na chování a pohyb dětí na pozemní komunikaci. Jelikož bylo velmi obtížné udržet pozornost malých posluchačů, ke konci přednášky se mohly děti ptát, co je zajímá, mohly si prohlédnout vybavení Městské policie Příbor. Jednalo se například o pouta, vysílačky, pomůcky na odchyt toulavých psů, služební zbraň, obušek, výbavu na opasku strážníka a jiné. Děti si mohly také vyzkoušet spojit se za pomocí vysílaček se strážníky na služebně Městské policie Příbor. Pro nejmenší děti bylo přistaveno do areálu zahrady mateřské školy služební vozidlo, které si mohly prohlédnout. Na závěr byly děti za svoji pozornost odměněny drobnými dárečky v podobě reflexních nálepek a pexes.

Detail

24.10.2018

Preventivní přednášky strážníků na ZŠ Jičínské v Příboře

Preventivní přednášky strážníků na ZŠ Jičínské v Příboře

Strážníci i v letošním roce zavítali koncem měsíce března a začátkem měsíce dubna do prvních a třetích tříd Základní školy Jičínské v Příboře. Preventivní přednášky byly tradičně zaměřeny zejména na oblast bezpečnosti silničního provozu. Za pomoci obrázků znázorňujících dobré a špatné příklady chování byla dětem vysvětlena základní pravidla, jak se bezpečně chovat při pohybu na pozemních komunikacích. V prvních třídách byla zdůrazněna zejména role chodce, jako např. chůze po chodníku, přecházení přes přechod pro chodce nebo správný pohyb po silnici. Žákům třetích tříd strážníci vysvětlili základní pravidla při jízdě na jízdním kolem. Dětem byla také vysvětlena důležitost reflexního oblečení při pohybu za snížené viditelnosti. Pozornost strážníků však nebyla věnována pouze dopravní výchově, ale také nebezpečným situacím, se kterými se mohou děti setkat, např. když jsou doma samy, jak správně volat na čísla tísňových linek, co dělat, když najdou injekční stříkačku, když se setkají s toulavým psem, nebo když je osloví neznámá osoba nebo řidič vozidla. Nakonec byly děti za svou pozornost, kterou věnovaly strážníkům, odměněny drobnými dárečky.

Detail

12.10.2018

12.10.2018 - MICHAL PAVLÍČEK A TRIO

12.10.2018 - MICHAL PAVLÍČEK A TRIO

Foto Stanislava Slováková

Detail

06.10.2018

6.10.2018 - TRIO BAROKNÍ HUDBY

6.10.2018 - TRIO BAROKNÍ HUDBY

Koncert v kostele sv. Valentina. Pavel Hromádka - trubka, Tomáš Thon - varhany, Dušan Foltýn - hoboj. Foto Stanislava Slováková

Detail

03.10.2018

3.10.2018 -   Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové

3.10.2018 - Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové

Foto Stanislava Slováková

Detail

Informace

Pozvánky na všechny akce - nové i starší - naleznete v sekci webu Kultura - Kalendář všech kulturních akcí.

13.11.2018

Sourozenecká pozice

Sourozenecká pozice

Akce se koná v Městské knihovně Příbor.

Detail

12.11.2018 - 01.06.2019

Výstava Zboží ukryté v roce 1938

Výstava Zboží ukryté v roce 1938

Výstava prezentuje ojedinělý nález velkého souboru předmětů z galanterního a papírnického obchodu z konce 30. let 20. století, který byl řadu let zazděný ve sklepě domu č. 16 v Příboře. Majitelé obchodu se snažili tímto způsobem uchránit svůj majetek před nacisty, následně po osvobození pak před znárodněním. V roce 2014 se tyto předměty dostaly do sbírek Muzea Novojičínska a část z nich byla v roce 2016 vystavena na jednodenní výstavě konané u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Velké množství galanterního zboží v původním balení tak dokumentuje důležitou součást každodennosti konce 30. let 20. století.

Detail

16.11.2018

Svíce pro 17. listopad

Svíce pro 17. listopad

Setkání a zapálení svíček se uskuteční v pátek 16. listopadu 2018 v 17 hodin na náměstí S. Freuda v Příboře před radnicí. Občerstvení: štrůdl, čaj a svařené víno.

Detail

17.11.2018

Svatováclavský hudební festival - koncert v Bartošovicích

Svatováclavský hudební festival - koncert v Bartošovicích

Koncert se koná v Bartošovicích - Bartošovický mlýn.

Detail

18.11.2018

Slavnostní koncert

Slavnostní koncert

Římskokatolická farnost Příbor Vás zve na Slavnostní koncert pořádaný ke 100. výročí vzniku Československé republiky.

Detail

19.11.2018

Stalo se ...

Stalo se před sto lety

Město Příbor Vás zve na představení divadelního souboru Z kopce do kopce. Dramatizace událostí konce první světové války v Libhošti.

Detail

21.11.2018

Základy první pomoci 1

Základy první pomoci

Akce se koná v zasedací místnosti v Piaristickém klášteře.

Detail

22.11.2018

Zvěrolékařka v knihovně III.

Zvěrolékařka v knihovně III.

Koná se v Městské knihově v Příboře.

Detail

25.11.2018

Hledám děvče na Boogie Woogie

Hledám děvče na Boogie Woogie

Bláznivá komedie o tom, co se stane, když drobná lež, škádlení konkurentů, falešná identita a hromada nečekaných událostí zkomplikují dokonale naplánovanou svatbu. Příběh sleduje osudy postav pana Myšky, majitele firmy na výrobu sýrů Bernardýn, jeho konkurentky – paní Dobrmanové, vyrábějící sýry Dobrman, a jejich rodinných příslušníků – všichni jsou ubytovaní v hotelu U Veselého kamzíka, kde očekávají svatbu Marcely Myškové s Pavlem Zemanským, kterému se přezdívá „český Hilton“, jelikož vlastní řetězec hotelů. Marcele vybral ženicha její otec. Nevěsta není z ženicha, na rozdíl od otce, nadšená. Celý děj se zamotává ve chvíli, kdy do hotelu přijíždí další Pavel Zemanský. Podle operety „U veselého kamzíka“ autorů Václava Špilara, Václava Mírovského, Karla Tobise a Vladimíra Rohana napsal Antonín Procházka, hudbu složil Josef Stelibský.

Detail

27.11.2018

Kurz líčení aneb sama sobě vizážistkou

Kurz líčení aneb sama sobě vizážistkou

Akce se koná v Městské knihovně Příbor.

Detail