Navigace

Obsah

Technické služby Příbor

ts

Příspěvková organizace Technické služby města Příbora zahájila svou činnost 1. ledna 1994, jejím zřizovatelem je Město Příbor. Na základě zřizovací listiny spravujeme pro město Příbor majetek v rozsahu: 
Předmět hlavní činnosti Technických služeb:

 


Předmět doplňkové činnosti technických služeb:

Pravidelně provádíme údržbu a opravy místních komunikací, včetně jejich veškerého příslušenství, tj. dopravní značení, kanalizace, veřejné osvětlení, městský mobiliář. Zajišťujeme veškerou péči o veřejnou zeleň - sečení, hrabání, ořezy, kácení, výsadby. Zajišťujeme správu a údržbu hřbitovů. Dále provádíme svoz, sběr a zneškodňování velkoobjemného, separovaného a nebezpečného odpadu, provozujeme vlastní Sběrný dvůr odpadu v Příboře.
 Svými službami pokrýváme zcela město Příbor včetně jejich částí Prchalov a Hájov.


Hlášení závad, námětů a připomínek Technickým službám města Příbora

V případě zjištění závad, např. nefunkční veřejné osvětlení, parkovací automat mimo provoz, spadlý strom nebo větvě, poškozené lavičky a odpadkové koše, mají občané možnost nahlásit tyto závady na Technické služby města Příbora.
V rámci pracovní doby můžete závady nahlásit v sídle Technických služeb na ul. Štramberské č. 483, dále pak na tel.č. 737 245 981 nebo na internetových stránkách organizace www.tspribor.cz, kde lze závady hlásit i mimo pracovní dobu.
Na uvedených kontaktech můžete hlásit samozřejmě jakékoliv náměty nebo připomínky.


Příjem nebezpečných odpadů a odpadů ostatních:
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora ve Štramberské ulici mohou občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) BEZPLATNĚ uložit tyto druhy odpadů: 

Ostatní odpady hradí občan dle platného ceníku.

Předání odpadů ve dvoře TS:
Otevírací doba pro veřejnost:

Pondělí

 08:00 - 11:00

 12:00 - 17:00

Středa

 08:00 - 11:00

 12:00 -17:00

Pátek 08:00 - 11:00               12:00 - 17:00

 Sobota

 08:00 - 12:00

 


Občané si mohou objednat odvoz kusového vybavení bytu (lednička, pračka, skříň, sporák, sedací souprava aj.) za úhradu dopravy jednorázově ve výši 200 Kč za jeden kus. Termín odvozu lze dohodnout a za službu zaplatit předem v kanceláři TS.

Občan města si může objednat přistavení velkoobjemového kontejneru (VOK) na odvoz většího množství objemného odpadu např. z důvodu jednorázového vyklizení bytu nebo RD. V tomto případě uhradí paušální poplatek ve výši 605 Kč (v ceně je doprava z místa přistavení na skládku a zpět, manipulace s VOK, pronájem VOK na jeden den).

 

Jednorázový odvoz či přistavení VOK lze objednat u Bc. Lucie Beranové, tel.: 737 245 983 email: koordinator@tspribor.cz

 


Technické služby města Příbora

Štramberská 483
742 58 Příbor
IČ: 00143651
DIČ: CZ00143651
č.ú.: 21522801/0100
www.tspribor.cz

 

Ředitelka:

Ing. Zuzana Gřesíková, mobil: 737 245 980
e-mail: reditel@tspribor.cz

Dispečer
Ing. Vladimír Pavelka, tel.: 737 245 981
e-mail: dispecer@tspribor.cz

Ostatní informace  www.tspribor.cz.
 
DOKUMENTY: