Navigace

Obsah

Standardy kvality sociálně-právní ochrany zavedla do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§ 9a odst. 4) a vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 6 a příloha č. 1 vyhlášky).

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Na zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany se podílejí zaměstnanci odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor. Je to práce dlouhodobého charakteru, která se neustále vyvíjí a nikdy nekončí, protože kvalitu lze zvyšovat stále.  

Klient orgánu sociálně-právní ochrany Městského úřadu Příbor, který není spokojen s činnosti orgánu sociálně-právní ochrany Městského úřadu Příbor může podat stížnost. Informace o podávání a vyřizování stížnosti naleznete ZDE.  

Vybrané standardy určené ke zveřejnění jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy:

3a Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3b Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

7a prevence

7b Prevence

8a Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

8b Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

8c Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

9a Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9b Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

10a Kontrola případů

12b Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

13a Vyřizování a podávání stížnosti

13b Vyřizování a podávání stížností

14 a