Navigace

Obsah

Sociálně-právní ochrana dětí

 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor je pověřeným orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti:

  • jejichž rodiče neplní své povinnosti nebo jich zneužívají
  • jejichž rodiče zemřeli
  • které vedou zahálčivý nebo nemravný život, především tím, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, utíkají z domu, dopouštějí se trestných činů apod.
  • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami nebo se staly oběti trestného činu
  • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů atd.

 

Dítě má právo požádat o pomoc, pokud je ohrožen jeho život a další práva, a to i bez vědomí rodičů nebo zákonných zástupců.

 

Činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

  • Především v terénu a ve spolupráci se školami, Městskou policií a volnočasovými zařízeními vyhledává ohrožené děti.
  • Pomáhá rodičům odstraňovat nedostatky ve výchově dítěte, výchovné problémy, s dětmi řeší nedostatky v jejich chování.
  • Pozoruje, zda je dětem zabraňováno navštěvovat prostředí, která je ohrožují a jsou pro ně nebezpečná, například lokality, kde se vyskytují návykové látky a alkohol.
  • Na žádost rodičů radí ohledně dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi nebo jim nabízí další možnosti a kontakty, kde se obrátit o pomoc v jejich situaci.

 

Důležité kontakty:

Odbor sociálních věcí, Městský úřad Příbor, Freudova 118, Příbor


Telefonní kontakt: 556 455 470, 556 455 472 nebo 731 130 866. 

Úřední hodiny:

Pondělí a středa             8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00

Úterý a čtvrtek              8:00 – 11:00

Pátek                              neúřední den

 

V případě ohrožení dítěte lze o pomoc rovněž požádat:

Městskou policii Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor

Telefonní kontakt: 556 725 111 nebo 721 146 146     

Provozní doba:

Pondělí až čtvrtek         6:30 – 23:00      

Pátek a sobota               6:30 – 4:30

Neděle                           zavřeno   

Policii ČR, obvodní oddělení Příbor, Masarykova 637 Příbor      

Telefonní kontakt: 974 735 751  

Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě 

Dalším, stěžejním orgánem sociálně-právní ochrany dětí, je oddělení sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163/12.

Na oddělení sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice se můžete obracet také v souvislosti s náhradní rodinnou péči a kurátorstvím pro mládež.

Telefonní kontakt: 556 879 482, 556 879 471