Navigace

Obsah

Seznam členů pracovních skupin

pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě Příboře

 

Složení řídící skupiny pro komunitní plánování:  

 

Garant:                      Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbor       

Za zadavatele:           Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí odboru sociálních věcí   

Za poskytovatele:      Šárka Tótová, DiS., vedoucí Pečovatelské služby Příbor, Diakonie ČCE - středisko v Ostravě   

Za uživatele:              pan Jiří Myška, předseda Svazu tělesně postižených v ČR, p. s. - místní organizace  

Koordinátor:             Bc. Lenka Filipcová, sociální pracovník odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor 

 

Složení Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením:  

 

Za zadavatele:            1. Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbor 

                                     2. Ing. Dana Forišková, Ph.D., zastupitelka města Příbora           

Za poskytovatele:       3.  paní Ivana Bílková, DiS.,  Domov Příbor, příspěvková organizace

                                     4.  paní Šárka Tótová, DiS., Diakonie ČCE - středisko v Ostravě  

                                     5. PhDr. Marie Monsportová, Charita Ostrava 

                                     6. Ing. Barbora Zedníková, Diakonie ČCE – středisko Ostrava 

                                     7. Centrum pro zdravotně postižené MSK  

                                      8. Andělé stromu života pobočný spolek MSK   

                                      9. Ing. Pavlína Winklerová, Slezská diakonie, Poradna rané péče Matana  

Za uživatele:               10.  pan Jiří Myška, předseda Svazu tělesně postižených v ČR, p. s. – m. o.   

                                      11. pan Václav Lazebníček

                                     12. Bc. Martin Hyvnar, DiS., SONS Nový Jičín   

                                     13. paní Miluše Bergerová, zástupce Klubu seniorů města Příbora, z.s.  

                                     14. pan Lexa Friedrich, předseda Klubu seniorů města Příbor, z. s.

                                     15. pan Bronislav Tučný, ILCO Novojičínska, spolek stomiků

                                     16. Mgr. Martin Okáč

 

Složení Pracovní skupiny pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením:  

 

Za zadavatele:           1. paní Irena Rozehnalová, Městský úřad Příbor 

                                    2. Mgr. Karolína Najzarová, Městský úřad Příbor

                                     3. Ing. Dana Forišková, PhD., zastupitelka města Příbora            

Za poskytovatele:      4. paní Šárka Tótová, DiS., Diakonie ČCE – středisko v Ostravě  

                                      5. Centrum pro zdravotně postižené MSK  

                                      6. Městská policie Příbor

Za uživatele:              7. paní Martina Čermáková, DiS.

                                     8. paní Emílie Filipová

                                     9. paní Jaroslava Lupíková, LUNA Příbor, středisko volného času  

                                   10. pan Ľubomír Čermák

                                    11. Bc. Libuše Pavelková 

                                    12. paní Tereza Plandorová

                                    13. paní Janetta Jahnová

                                    14. Mgr. Kateřina Okáčová

                                   15. Mgr. Dana Lišková                                

 

V Příboře: 9. srpna 2019