Navigace

Obsah

Seznam členů pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě Příboře

Složení řídící skupiny pro komunitní plánování:

Za zadavatele: Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbor

Za poskytovatele: paní Šárka Tótová, DiS., vedoucí Pečovatelské služby Příbor, Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

Za uživatele: pan Jiří Myška – předseda místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR z. s.

Koordinátor: Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor

 

Složení Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Za zadavatele: místostarostka města Příbor

Za poskytovatele: Domov Příbor, příspěvková organizace; Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, Pečovatelská služba Příbor; Charita Ostrava; Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s., Detašované pracoviště Nový Jičín; Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezského kraje; Slezská diakonie

Za uživatele: Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Příbor; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR; České ILCO, z.s. - dobrovolné sdružení stomiků; Oblastní pobočka Nový Jičín; zástupci místních klubů pro seniory; zástupci z řad veřejnosti

 

Složení Pracovní skupiny pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením: 

Za zadavatele: zástupci odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor a Městské policie Příbor

Za poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, Pečovatelská služba Příbor; Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Detašované pracoviště Nový Jičín; Městský úřad Kopřivnice, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Za uživatele: LUNA Příbor – středisko volného času, p.o.; Academia Via Familia, z. s.; Dětská misie; a zástupci z řad veřejnosti