Navigace

Obsah

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství pro účely umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce platí fyzické osoby i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství uvedeným způsobem.

 

Sazby poplatku podle konkrétního zvláštního způsobu užívání veřejného prostranství činí za každý započatý m2 a každý i započatý den:

a) za užívání veřejného prostranství pro účely umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:

  1. 25 Kč v době konání těchto akcí: Velikonoční jarmark, Vánoční jarmark, Příborská pouť, Mikulášská jízda, Den dětí a rodiny,
  2. 10 Kč za účelem umístění zařízení sloužící pro poskytování služeb, (zejména řemeslné povahy – čistírna peří, aj.),
  3. 1 Kč za účelem umístění restaurační zahrádky

b) za užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 1 Kč

c) za užívání veřejného prostranství pro pořádání reklamní akce: 10 Kč

 

 

Další informace, zejména výčet zpoplatněných veřejných prostranství, informace o splatnosti poplatku, aj., jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, o místním poplatku za užívání VP pro umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce.