Navigace

Obsah

Preventivní přednáška strážníků pro studenty místního gymnázia

Strážníci koncem měsíce dubna v městském parku na ulici Lidické v Příboře uskutečnili, stejně jako v minulém roce, přednášku pro studenty našeho místního gymnázia.

Preventivní přednáška strážníků pro studenty místního Gymnázia

Přednáška byla zaměřena zejména na oblast bezpečnosti v silničním provozu. Strážníci se věnovali základním pravidlům při pohybu po pozemní komunikaci, a to jak v roli cyklisty, tak v roli chodce. V průběhu přednášky měli studenti možnost se ptát na to, co je zajímá. Mimo otázek, které směřovaly do oblasti dopravy, je zajímalo, co vlastně obnáší práce strážníka, co je trestní odpovědnost, jaké události jsme u nás ve městě řešili, zda byla někdy použita služební zbraň, mnoho otázek také směřovalo do oblasti alkoholu, kouření a drog. Nakonec byli žáci za svou pozornost, kterou věnovali strážníkům, odměněni reflexními předměty.