Navigace

Obsah

Preventivní přednášky strážníků na ZŠ Jičínské v Příboře

Strážníci i v letošním roce zavítali koncem měsíce března a začátkem měsíce dubna do prvních a třetích tříd Základní školy Jičínské v Příboře. Preventivní přednášky byly tradičně zaměřeny zejména na oblast bezpečnosti silničního provozu. Za pomoci obrázků znázorňujících dobré a špatné příklady chování byla dětem vysvětlena základní pravidla, jak se bezpečně chovat při pohybu na pozemních komunikacích. V prvních třídách byla zdůrazněna zejména role chodce, jako např. chůze po chodníku, přecházení přes přechod pro chodce nebo správný pohyb po silnici. Žákům třetích tříd strážníci vysvětlili základní pravidla při jízdě na jízdním kolem. Dětem byla také vysvětlena důležitost reflexního oblečení při pohybu za snížené viditelnosti. Pozornost strážníků však nebyla věnována pouze dopravní výchově, ale také nebezpečným situacím, se kterými se mohou děti setkat, např. když jsou doma samy, jak správně volat na čísla tísňových linek, co dělat, když najdou injekční stříkačku, když se setkají s toulavým psem, nebo když je osloví neznámá osoba nebo řidič vozidla. Nakonec byly děti za svou pozornost, kterou věnovaly strážníkům, odměněny drobnými dárečky.