Navigace

Obsah

Přednáška strážníků v Mateřské škole Kamarád v Příboře

V měsíci dubnu a květnu strážníci přijali pozvání a opět zavítali za dětmi do Mateřské školy Kamarád na ulici Frenštátské v Příboře. V průběhu 5 dnů strážníci navštívili všechna oddělení školky a během přednášek dětem přiblížili svou práci. Za pomoci obrázků dětem představili různé nebezpečné situace, na které mohou během hry nebo cesty do školky narazit. Děti hádaly, co je na obrázcích špatně, proč a jak by situaci vyřešily ony. Připomněly si tak, že nesmí otevírat cizím lidem, hrát si se zápalkami, co mají dělat, když zazvoní na zvonek cizí člověk, co dělat při setkání s cizím a agresivním psem. Dětem byly také vysvětleny základy bezpečnosti silničního provozu, přičemž důraz byl kladen na chování a pohyb dětí na pozemní komunikaci. Jelikož bylo velmi obtížné udržet pozornost malých posluchačů, ke konci přednášky se mohly děti ptát, co je zajímá, mohly si prohlédnout vybavení Městské policie Příbor. Jednalo se například o pouta, vysílačky, pomůcky na odchyt toulavých psů, služební zbraň, obušek, výbavu na opasku strážníka a jiné. Děti si mohly také vyzkoušet spojit se za pomocí vysílaček se strážníky na služebně Městské policie Příbor. Pro nejmenší děti bylo přistaveno do areálu zahrady mateřské školy služební vozidlo, které si mohly prohlédnout. Na závěr byly děti za svoji pozornost odměněny drobnými dárečky v podobě reflexních nálepek a pexes.