Navigace

Obsah

Po prázdninách bezpečně do školy

Prázdniny skončily a děti se opět vracejí do školních lavic a na přechody pro chodce v blízkosti příborských základních škol se vracejí i strážníci městské policie. Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu uspořádala Městská policie Příbor preventivní dopravně bezpečnostní preventivní akci, ostatně jako každý rok, která proběhla v prvních dnech nového školního roku, kdy děti jsou ještě roztržité, nedbají zvýšené opatrnosti a ohrožují tak své zdraví a bezpečnost silničního provozu. Akce byla zaměřena zejména na cestu dětí a mládeže po komunikacích do školy, ze školy a hlavně na bezpečné přecházení po přechodech pro chodce. Při hlídkování u přechodů strážníci mnohdy řídí hustý provoz a usměrňují nepozorné chodce, kteří spěchají na přijíždějící autobus či do školy a přecházejí vozovku mimo přechody nebo se různě nevhodně chovají. Činnost strážníků v rámci této akce nebyla zaměřena pouze na usměrňování silničního provozu u přechodů pro chodce, ale také na řidiče, kteří jezdí v obci nepovolenou rychlostí a ohrožují tak účastníky silničního provozu mimo jiné i děti. Mimo několika případů překročení nejvyšší povolené rychlosti a několika případů neukázněných chodců, kteří přecházeli vozovku mimo přechod pro chodce, můžeme konstatovat, že se začátek školního roku obešel bez vážných problémů. Celkově akci hodnotíme velmi pozitivně, neboť strážníci svou preventivní aktivitou a přístupem při usměrňování dopravy přispěli k bezpečnosti v silničním provozu bez ohrožení přecházejících chodců. Tímto však aktivita MP nekončí. Strážníci budou i nadále v této preventivní aktivitě pokračovat, kdy budou po celý školní rok před začátkem vyučování hlídkovat na přechodech pro chodce a dohlížet na bezpečné přecházení dětí u školských zařízení.