Navigace

Obsah

Přednáška „Senioři v dopravě“

Ve čtvrtek dne 11. 5. 2017 proběhla v prostorách Kulturního domu v Příboře beseda na téma „Senioři v dopravě“. Organizace této akce se zhostila Městské policie Příbor v rámci prevence seniorů v silničním provozu. Pozvání přijal krajský koordinátor BESIPU pro Moravskoslezský kraj pan Pavel Rakus, který mimo jiné hovořil o významu reflexních prvků a doplňků při pohybu po silnici za snížené viditelnosti. Zdůraznil také povinnost zdravotních prohlídek u seniorů řidičů, připomněl i základní pravidla při jízdě na jízdním kole či povinnost mít v pořádku povinnou výbavu jízdního kola. Zmínil také největší rizika, která hrozí seniorům v silničním provozu. Slova se ujal i vedoucí oddělení tisku a prevence Policie ČR Nový Jičín poručík Mgr. Petr Směták, který představil projekt Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje „Černá kronika aneb ze soudních síní“. Jedná se o publikaci dvanácti povídek vycházejících z reálných případů ukončených v soudní síni, které upozorňují na nástrahy trestné činnosti páchané na seniorech. Poté následoval prostor pro otázky, kterých bylo opravdu hodně a erudovaně na ně odpovídali jak zmínění hosté, tak i strážník MP Příbor Jaromír Maloušek. Mnoho dotazů bylo směřováno právě na dopravní situaci ve městě, kdy se senioři snažili upozornit například na vzrostlé keře na křižovatkách, hrající si děti na pozemní komunikaci, či nebezpečné přechody. Na závěr byly účastníkům přednášky předány reflexní pásky, reflexní tašky s informačními letáky a letáčky k projektu „Černá kronika aneb ze soudních síní“. V průběhu přednášky bylo ze strany Městské policie Příbor zajištěno bohaté občerstvení.

 

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka