Navigace

Obsah

Městská policie Příbor i v letošním roce podala žádost o dotaci, která obsahovala projekt „Forenzní značení syntetickou DNA“ z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR „Programu prevence kriminality na rok 2017“. Projekty i v letošním roce musely být zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitosti k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Všechny tyto požadavky náš projekt splnil a byl i proto Ministerstvem vnitra ČR podpořen. Podařilo se získat finanční prostředky ve výši 23.000 Kč. Město Příbor se bude na realizaci projektu podílet ze svého rozpočtu částkou 5.250 Kč. V rámci projektu by mělo být označeno syntetickou DNA minimálně 60 jízdních kol. Se značením by strážníci měli začít v průběhu měsíce července, kdy bude, tak jako v loňském roce, vyčleněn jeden den v týdnu, ve kterém by značení mělo probíhat. O podmínkách a zahájení značení budou občané města včas informováni.