Navigace

Obsah

Cyklisté pozor, sezóna začíná ……….

Sluníčko konečně začíná příjemně hřát a cyklisté se těší na své první vyjížďky. Každý rok bývá se začátek cyklistické sezóny spojen se zvýšeným počtem úrazů.

Abychom se v letošním roce vyvarovali podobných statistik, připomeňme si několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.

 

Jízdní kolo musí být vybaveno:

Výbava kola za snížené viditelnosti:

Doporučené vybavení jízdního kola:

Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochranou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních prvků se zvyšuje jeho viditelnost a bezpečnost.

Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídavost samotného dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.

K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla. 

Dopravní nehody s účastí cyklistů

dopravní nehody

Začátek cyklistické sezóny není spojen jen se zvýšeným počtem úrazů cyklistů, ale přibývá i krádeží jízdních kol. Dle statistik v České republice zmizí dvacet kol denně, a to i těch dobře zabezpečených. Zloději si dobře spočítali, že na jejich prodeji dobře vydělají, zájem o kvalitní kola neutuchá.

Zdroj: tisková zpráva Krajského ředitelství policie MSK, por. Bc. Richard Palát

Městská policie Příbor se snaží na tuto skutečnost reagovat značením jízdních kol syntetickou DNA, kdy opět i v letošním roce budou strážníci v této aktivitě pokračovat (značení započato v roce 2014). Termín zahájení značení jízdních kol bude veřejnosti sdělen prostřednictvím Měsíčníku, webových stránek města, rozhlasu a informativních tabulí.