Navigace

Obsah

Město Příbor bude i v letošním roce značit jízdní kola syntetickou DNA

Městská policie Příbor i v letošním roce podala žádost o dotaci, která obsahovala projekt „Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA“ z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR „Programu prevence kriminality na rok 2015“. Projekty i v letošním roce musely být zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitosti k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Všechny tyto požadavky náš projekt splňoval a byl i proto Ministerstvem vnitra ČR podpořen. Podařilo se získat finanční prostředky ve výši 23.000 Kč. Město Příbor se bude na realizaci projektu podílet ze svého rozpočtu částkou 4.000 Kč. V rámci projektu by mělo být označeno syntetickou DNA minimálně 110 jízdních kol. Se značením by strážníci měli začít v průběhu měsíce července, kdy bude, tak jako v loňském roce, vyčleněn jeden den v týdnu, ve kterém by značení mělo probíhat. Nově budou pro občany stanoveny 2 termíny, ve kterých by strážníci značili jízdní kola v terénu na místních cyklostezkách. O podmínkách a zahájení značení budou občané města včas informování. 

Eva Durčeková, DiS.

strážnice Městské policie Příbor