Navigace

Obsah

Realizace projektu „Větší bezpečí pro seniory“

Ve dnech 23. a 24. září 2014 byl realizován druhý z projektů „Větší bezpečí pro seniory“, na který se podařilo získat finanční prostředky z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR „Programu prevence kriminality na rok 2014“. Celkový rozpočet projektu činí 33.000 Kč, Ministerstvo vnitra ČR na něj přispělo částkou 29.000 Kč, zbývající část hradí město Příbor ze svého rozpočtu.

V rámci projektu byla prostřednictvím divadelních představení (scének) Počerádského divadla VeTři přiblížena 4 preventivní témata:
- Bezpečí na ulici.
- Krádeže v hromadných prostředcích a obchodech.
- Neotvírejte dveře cizím lidem.
- Domácí násilí na seniorech.

Senioři se formou zábavných modelových situací učili co dělat a jak se zachovat v dané situaci. Poté bylo každé divadelní vystoupení doplněno zkušenostmi strážníků Městské policie Příbor s následnou prezentací krátkých spotů týkajících se konkrétní problematiky. Senioři měli možnost se ke každému z témat vyjádřit, sdělit své i negativní osobní zkušenosti a ptát se na to, co je zajímá. Nakonec byl seniorům rozdán k vyplnění krátký dotazník a mohli se přihlásit do výcviku techniky sebeobrany přiměřené věku a fyzické kondici seniora, což někteří z nich i využili. Senioři si po 120 minutách neodnášeli jen nové vědomosti, ale i preventivní letáky ke každému z uvedených témat, nálepky s telefonními kontakty na linky tísňového volání, propisky a osobní kapesní alarmy.

Realizace projektu

Fotogalerie