Navigace

Obsah

Po prázdninách bezpečně do školy

Akce proběhla od 01.09.2014 do 05.09.2014 a byla zaměřena na bezpečnost dětí a mládeže při cestě po komunikacích do školy a ze školy a zejména pak na bezpečné přecházení po přechodech pro chodce před základními školami.
Šlo o preventivní akci, která proběhla v prvních dnech školního roku, kdy děti jsou ještě roztržité, nedbají zvýšené opatrnosti a ohrožují tak své zdraví a bezpečnost silničního provozu. V průběhu akce nebyl zjištěn ze strany řidičů žádný přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pouze v několika málo případech byli řešeni chodci za přecházení vozovky mimo přechody pro chodce. Celkově lze hodnotit akci velmi pozitivně, neboť strážníci svou preventivní aktivitou a přístupem při usměrňování dopravy přispěli k bezproblémovému silničnímu provozu bez ohrožení chodců přecházejících po přechodech pro chodce. Tímto však akce nekončí, strážníci budou i nadále v této preventivní aktivitě pokračovat a po celý školní rok dohlížet na bezpečné přecházení dětí u školských zařízení.


Eva Durčeková, DiS.
strážnice MP Příbor