Navigace

Obsah

Měření rychlosti za období duben až srpen 2014 

V období od dubna do srpna strážníci nepravidelně prováděli kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Kontrolní měření v tomto období probíhalo nepravidelně na úsecích schválených Dopravním inspektorátem Policie ČR Nový Jičín v Příboře v lokalitách: ul. Frenštátská, Štramberská, Ostravská, Místecká a v místních částech Hájov a Prchalov. Celkem bylo odhaleno 157 přestupků, kterých se dopustili řidiči vozidel. Nejvyšší rychlost byla naměřena v místní části Příbor - Prchalov, kde řidič vozidla překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 41 km/hod., v úseku s povolenou rychlostí 50 km/hod, bylo naměřeno 91 km/hod. Z celkového počtu řešených přestupků bylo 154 přestupků vyřešeno na místě v blokovém řízení a 3 přestupky zaslány do správního řízení.

Měření rychlosti