Navigace

Obsah

Dne 22.12.2013 bylo v 12:45 hod. přijato telefonické oznámení od občana města, že jeho sousedka mu před chvíli z vedlejšího bytu telefonicky volala, že upadla a nemůže vstát. Dále muž uvedl, že žena byla nedávno převezena do nemocnice s podezřením na mozkovou příhodu, proto již zavolal rychlou záchrannou službu a hasiče. Po příjezdu na místo se u dveří nacházel soused, kterému se dveře podařily otevřít. V bytě byla na zemi nalezena žena, která neměla žádné viditelné zranění, s hlídkou komunikovala a byla zmatená. Následně se na místo dostavili hasiči i rychlá záchranná služba. Ta usoudila o převozu ženy do nemocnice, proto za asistence hasičů byla žena snesena do vozidla RZS a následně převezena do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření.


Měření rychlosti za měsíc listopad 2013
V měsíci listopadu strážníci nepravidelně prováděli kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Kontrolní měření vždy probíhalo nepravidelně v průběhu celého měsíce listopadu na úsecích schválených Dopravním inspektorátem Policie ČR Nový Jičín v Příboře v lokalitách: ul. Frenštátská, Štramberská a v místních částech Hájov a Prchalov. Celkem bylo odhaleno 34 přestupků, kterých se dopustili řidiči vozidel. Nejvyšší rychlost byla naměřena na ulici Frenštátské, kde řidič vozidla překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 27 km/hod., v úseku s povolenou rychlostí 50 km/hod, bylo naměřeno 77 km/hod. Z celkového počtu řešených přestupků bylo 32 přestupků vyřešeno na místě v blokovém řízení a dva přestupky zaslány do správního řízení.

 

 

 


Dne 16.11.2013 bylo v 22.40 hod. přijato telefonické oznámení od řidiče projíždějícího kolem kapličky sv. Sarkandera, že na pozemní komunikaci leží muž, nehýbe se a hrozí, že jej někdo přejede. Dále oznamovatel uvedl, že je velká mlha a muže skoro nejde vidět, proto počká na místě do příjezdu hlídky MP. Na místě hlídka z místních znalostí v muži poznala 22letého občana Skotnice, který byl opilý a uprostřed vozovky se rozhodl odpočinout si.. Muž byl probuzen, a jelikož neměl žádné viditelné zranění, ani si na žádné zranění nestěžoval, pokračoval dále pěšky do svého bydliště. 


Dne 15.11.2013 bylo v 14:22 hodin přijato telefonické oznámení, že u dveří do domu na ulici Nová jde velmi intenzivně cítit plyn. Na základě tohoto oznámení byl oznamovatel vyzván, aby se od domu vzdálil do bezpečné vzdálenosti a nikoho tam nepouštěl. Ihned o této skutečnosti byla vyrozuměna i hlídka OO PČR Příbor. Po příjezdu na místo se únik plynu potvrdil, kdy nejvíce byl cítit v blízkosti vstupních dveří do domu. Z důvodu, kdy na dům byly stavebně napojeny i další obytné domy a bylo zde velké nebezpečí výbuchu, byla vyzvána osoba nacházející se ve vedlejším domě, aby na nezbytně nutnou dobu dům opustila. Mezitím na místo dorazila i hlídka OO PČR Příbor. Na domě byl uzavřen hlavní uzávěr plynu a elektřiny, které se nacházely na fasádě domu v blízkosti hlavních dveří. Z důvodu, kdy byl ohrožen život či zdraví osob a bylo zde důvodné podezření, že se v domě může nacházet osoba ohrožená na životě, bylo rozbito prosklené okénko na dveřích domu a dveře následně otevřeny. V bytě již plyn nebyl cítit v takové intenzitě jako před hlavními dveřmi domu. Dále byly učiněny kroky k odvětrání domu a byla zde nalezena stará paní, která nebyla nijak ohrožena na životě či zdraví, komunikovala, ale vzhledem k vysokému věku nebyla schopna sdělit své jméno.  Bylo zjištěno, že se jedná o 87letou ženu, která má v domě trvalý pobyt.


O celé události byl vyrozuměn vlastník domu, který je zároveň vnuk ženy nalezené v domě. Hlídka muži sdělila, aby se dostavil na místo, převzal si do péče svou babičku a zajistil si dům, který byl ze zákonných důvodů policií otevřen, což také následně učinil.
Dne 13.11.2013 bylo v 17:50 hod. přijato telefonické oznámení od občana města, že kolem 17:00 hodiny jeho matku, která bydlí na ulici Fučíkové v Příboře, navštívili muž a žena, kteří se představili jako pracovníci firmy ČEZ a pod záminkou, že musí kontrolovat smlouvy a další náležitosti, se neustále tlačili do bytu. Jakmile matka oznamovatele uvedla, že nejdříve zavolá synovi, muž i žena ihned odešli neznámo kam. Po příjezdu k matce oznamovatele byl zjištěn popis muže a ženy, kdy se mělo jednat o ženu ve věku cca 35 let, obě osoby tmavých vlasů, bílé pleti. Oznamovatelce bylo sděleno, že pokud by se věc opakovala, ihned má kontaktovat městskou policii nebo Polici ČR.


V souvislosti s tímto případem Městská policie Příbor nabádá občany k větší opatrnosti. Základem je do bytu nebo domu nevpouštět cizí osoby a pokud možno s nimi ani nekomunikovat. Pracovníci různých společností, kteří do bytů docházejí z důvodu odečtu elektroměrů, vodoměrů, měřičů plynu a podobně, mají u sebe příslušný průkaz, který po vyžádání musí předložit. Většinou jsou obyvatelé předem informováni písemně, vyvěšením na nástěnce domu nebo i rozhlasem, že v určitém datu budou pracovníci té a té společnosti jednotlivé byty, domy navštěvovat. Pokud ovšem pojmete nějaké podezření, je dobré ověřit si takového pracovníka telefonicky u příslušné společnosti nebo přivolat hlídku městské policie nebo Policii ČR.


Dne 13.11.2013  bylo v 15:20 hodin přijato telefonické oznámení od prodavačky dárkové síně Edita, že před malou chvilkou vstoupil do prodejny muž, který jí pod pohrůžkou střelné zbraně oloupil o finanční hotovost. Oznamovatelka dále do telefonu popsala muže, který měl být ve věku cca 40 let, světlé pleti, tmavších vlasů, na hlavě tmavou kšiltovku, tmavší kalhoty a tmavou bundu, pod kterou jakoby něco schovával. Ihned po přijetí oznámení byla o celé události vyrozuměna hlídka Policie ČR Příbor a současně provedeno vyhledávání podezřelého dle popisu oznamovatelky po katastru města Příbor a jeho okolí, kdy však nikdo nebyl nalezen. Celou věc následně řeší pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže Policie ČR.


Dne 04.11.2013 bylo v 08:30 hod. bylo přijato telefonické oznámení od občanky města bydlící na ulici Jičínské, že již po několikáté měla za stěračem svého vozu umístěn vzkaz napsaný na papírku, aby neparkovala za panelovým domem, kde nebydlí, ale u svého domu. Dále žena uvedla, že neví, kdo by tento vzkaz mohl napsat, ale že se nejedná o první případ. Na místě bylo oznamovatelce sděleno, že se parkováním nedopouští žádného protiprávního jednání a že zde i nadále může parkovat. Oznamovatelka dále uvedla, že se nejedná jen o vzkazy vložené za stěrač vozidla, ale např. o vypuštěné pneumatiky, nacpané listí ve ventilátoru, zvednuté stěrače, aj. O této skutečnosti byla vyrozuměna správkyně domu, před kterým žena parkovala, aby nájemníky domu upozornila na skutečnost, že oznamovatelka může se svým vozidlem na parkovišti parkovat, a že dotyčný se svým jednáním dopouští přestupku proti občanskému soužití, za který může být řešen až do výše 1.000 Kč. Žena přislíbila, že nájemníky domu o této skutečnosti uvědomí.


Dne 02.11.2013 bylo přijato telefonické oznámení od občanky města, že její syn, který má výslovný zákaz vstupovat do jejich domu, chodí okolo a pravděpodobně se snaží dostat dovnitř. Žena dále uvedla, že s manželem teď zrovna nejsou doma, ale tyto informace má od své vnučky. Po příjezdu na místo byl na terase domu oznamovatelky zadržen její 44letý syn, který na balkónových dveřích rozbil skleněnou výplň. Jednání 44letého muže bylo kvalifikováno jako přestupek proti majetku, kterého se dopustil způsobením škody na majetku rodičů, kteří se po chvíli na místo dostavili. Ti byli následně poučeni, že se jedná o návrhový přestupek a že návrh na projednání mohou podat do tří měsíců u příslušného správního orgánu. Muž byl poté převezen na služebnu MP, kde byla provedena orientační dechová zkouška s výsledkem 1,76 promile alkoholu v dechu. Z důvodu, kdy muž nekontroloval své chování a poškozoval cizí majetek, byl převezen do Protialkoholní záchytné stanice ve Frýdku-Místku.


Dne 02.11.2013 bylo v 17:33 hod. přijato telefonické oznámení, že vedle budovy muzea na ulici Lidické se nachází starší žena, které se udělalo nevolno. Po příjezdu na místo se ve společnosti 75leté ženy nacházela i její kamarádka, která s ní šla z místního hřbitova, kdy najednou se její známé udělalo špatně a zatočila se jí hlava. Žena byla společně i s její známou převezena do místa bydliště, ale vzhledem k zdravotnímu stavu postižené ženy byla hlídkou přivolána Rychlá záchranná služba, která se cca po 10 minutách dostavila na místo. Následně bylo rozhodnuto o převozu ženy do nemocnice v Novém Jičíně.


V souvislosti se svátkem Památky zesnulých strážníci Městské policie Příbor od 25. října 2013 prováděli zvýšenou kontrolní činnost v lokalitě starého a nového hřbitova. Cílem tohoto bezpečnostního opatření bylo dohlížet na veřejný pořádek a přispívat tak ke zvýšené ochraně osob a majetku, předcházet různým druhům protiprávních jednání a odhalovat jejich případné pachatele. Opatření plnilo zejména preventivní funkci, kdy strážníci svou přítomností měli výrazně eliminovat riziko vzniku krádeží na hřbitovech i vloupání do zaparkovaných vozidel.
V průběhu i před tzv. Dušičkami bývá na hřbitovech zvýšený počet návštěvníků, kteří upravují hroby svých blízkých, a to často přitahuje různé zloděje a vandaly, kteří z hrobů kradou ozdoby, svícny, věnce, svíčky, květiny a nezastaví se ani před odcizením napevno umístěných lamp a svítilen. V tomto období také velmi často dochází ke zvýšené kriminalitě a to především k vloupání do zaparkovaných vozidel, kdy řidiči často nechávají ve vozidle na viditelném místě odložené cenné věci a řidiče pak při návratu k vozidlu čeká nepříjemné překvapení v podobě vypáčeného vozidla a odcizených věcí. Proto strážníci Městské policie Příbor tato pietní místa, přilehlá parkoviště a jejich okolí v tomto období kontrolovali častěji, jak v denní, tak i v noční době.
Pří letošních „Dušičkách“ zaznamenala Městská policie Příbor pouze 2 protiprávní jednání, kdy v prvním případě byla z jednoho z hrobů odcizena květinová výzdoba a v druhém případě dvě napevno upevněné lampy.

 


Měření rychlosti za měsíc říjen 2013

V měsíci říjnu strážníci nepravidelně prováděli kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Kontrolní měření vždy probíhalo nepravidelně v průběhu celého měsíce října na úsecích schválených Dopravním inspektorátem Policie ČR Nový Jičín v Příboře v lokalitách: ul. Frenštátská, Místecká, Štramberská a v místních částech Hájov a Prchalov. Celkem bylo odhaleno 29 přestupků, kterých se dopustili řidiči vozidel. Nejvyšší rychlost byla naměřena v místní části Příbor - Hájov, kde řidič vozidla překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 26 km/hod., v úseku s povolenou rychlostí 50 km/hod, bylo naměřeno 76 km/hod. Z celkového počtu řešených přestupků bylo 28 přestupků vyřešeno
na místě v blokovém řízení a jeden přestupek zaslán do správního řízení.Dne 26.10.2013 bylo v 12:55 hod. přijato telefonické oznámení od ženy bydlící na ulici Řehoře Volného v Příboře, že u lékárny Apatyka na křižovatce ulic Řehoře Volného
a Nádražní je do stěny rohového domu nabourané osobní vozidlo tovární značky Škoda - Roomster. Na místě hlídka zjistila, že na vozidle je poškozen levý přední blatník, maska a světlo a že na domě žádná škoda nevznikla. Následně bylo hlídkou zjištěno, že majitelem vozidla je muž z Příbora, který vozidlo v ulici zaparkoval a šel pracovat do své garáže. Jelikož si však pravděpodobně špatně zatáhl ruční brzdu, vozidlo se samovolně rozjelo a nabouralo do zdi vedlejšího domu. Jelikož si vlastník vozidla způsobil škodu pouze na svém majetku nebyla událost městskou policií dále řešena.


Dne 25.10.2013 bylo přijato telefonické oznámení od občanky města, že vidí kolem prodejny železářství na ul. Místecká v Příboře běžet neznámého muže, za kterým utíká mladá žena a volá, že tento muž její matce v prodejně na náměstí, ukradl výherní losy. Oznamovatelka dále do telefonu uvedla popis neznámého muže, kdy tento měl mít na sobě barevnou kšiltovku, modré rifle, mikinu tmavé barvy a nějakou pracovní vestu modré barvy. Zároveň žena uvedla, že jak muž utíkal kolem železářství, tak něco odhodil, z hlavy si sundal barevnou kšiltovku
a běžel směrem ke kolejovému železničnímu přejezdu po ulici Místecké. Hlídka MP se ihned vydala k uvedenému místu, kde v uličce Kašnice spatřila zadýchaného a opoceného muže, který odpovídal uvedenému popisu. Jednalo se o 27letého muže z Kopřivnice, který se následně doznal k tomu, že v prodejně na náměstí odcizil svazek výherních losů, které při útěku odhodil. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu krádeže, byl tento muž převezen na obvodní oddělení Policie ČR Příbor, která si tuto událost dále šetří pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Následně bylo zjištěno, že uvedený muž využil lsti tak, aby prodavačka vytáhla celé balení nových losů v celkové hodnotě 5000 Kč. V tuto chvíli jí tento muž tento celý svazek vytrhl z rukou a z prodejny utekl směrem na ulici Místeckou
v Příboře, kde byl následně zadržen hlídkou městské policie.


Dne 17.10.2013 bylo přijato anonymní telefonické oznámení od neznámého nájemníka panelového domu na ulici Štramberské, že z bytu jeho sousedů se již delší dobu ozývá křik a rámus. Po výjezdu na místo hlídka zazvonila na uvedený byt, kdy jim otevřela jeho majitelka. Ta sdělila, že se pohádala se svým podnapilým synem, který následně byt vzteky zdevastoval a přitom jí ještě vyhrožoval ublížením na zdraví. Její syn byl v bytě stále přítomen a choval se i nadále velice agresivně. Nereagoval na výzvy strážníků, aby upustil od svého jednání a dále pokračoval ve svém agresivním chování, kdy ohrožoval na zdraví sebe i svou matku. Z uvedených důvodů byl 18letý muž za použití pout (vzhledem k agresivitě) předveden na Obvodní oddělení Policie ČR a následně bylo rozhodnuto o jeho převozu do Protialkoholní záchytné stanice ve Frýdku-Místku. Celou událost dále řeší Obvodní oddělení Policie ČR Příbor pro podezření ze spáchání trestného činu.


Kontrola pejskařů na katastru města Příbor
Dne 09.10.2013 proběhla na katastru města Příbor kontrola majitelů psů zaměřená především na dodržování obecně závazných vyhlášek města č. 5/2008 o záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích a č. 2/2011 o místním poplatku ze psů. V neposlední řadě bylo kontrolováno i dodržování zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se znečištěním veřejného prostranství psími exkrementy.
V průběhu celého dne bylo zkontrolováno celkem 33 majitelů psů. Z tohoto počtu byly zjištěny pouze 3 přestupky, kdy se majitelé psů dopustili přestupku podle § 27, odst. 1, písm.) q, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, kdy nesplnili povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazných vyhláškách obce. Co se týká znečištění prostranství psími exkrementy lze konstatovat, že chovatelé psů byli velmi vzorní, neboť nebyl zjištěn žádný přestupek.
I přes zlepšující se výsledky posledních akcí bude městská policie v průběhu následujícího období i nadále pokračovat v podobných akcích.


Měření rychlosti za měsíc září 2013
V měsíci září strážníci nepravidelně prováděli kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Kontrolní měření vždy probíhalo nepravidelně v průběhu celého měsíce září na úsecích schválených Dopravním inspektorátem Policie ČR Nový Jičín v Příboře v lokalitách: ul. Frenštátská, Místecká, Jičínská, Štramberská a v místních částech Hájov a Prchalov. Celkem bylo odhaleno 40 přestupků, kterých se dopustili řidiči vozidel. Nejvyšší rychlost byla naměřena na ulici Frenštátské, kde řidič vozidla překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 28 km/hod., v úseku s povolenou rychlostí 50 km/hod, bylo naměřeno 78 km/hod. Z celkového počtu řešených přestupků bylo 38 přestupků vyřešeno na místě v blokovém řízení a dva přestupky zaslány do správního řízení.


 


Dne 29.09.2013 bylo v noci přijato telefonické oznámení od občana bydlícího na ulici 28. října, že mu právě skupinka asi pěti mladíků vhodila do zahrady k jeho domu ulomenou svislou dopravní značku. Po příjezdu na místo, nebyla nikde žádná skupinka osob spatřena.
V zahradě domu byla opravdu nalezena dopravní značka, která nebyla nijak poškozena, byla pouze odšroubována z patky, která zůstala na místě, a to mezi základními školami na ulici Komenského před autobusovou zastávkou. Vandaly se bohužel nepodařilo zjistit, a tak byla dopravní značka umístěna zpět na místo.
Vzhledem k uvedenému prosíme občany našeho města, aby v případě, že budou svědky vandalství či jiných obdobných protiprávních jednání, vyrozuměli městskou případně státní policii a napomohli tak k odhalení osob porušujících zákon.


Dne 27.09.2013 bylo v 14:40 hod. přijato telefonické oznámení od občana města, že v blízkosti bývalého kravína v místní části Příbor-Hájov utíká po komunikaci stádo koz, které  směřuje na Kopřivnici-Lubinu. Dále uvedla, že mezi stádem se prodírají matky s kočárky a projíždějí vozidla. Z místních znalostí strážníci ihned věděli, kdo je majitelem tohoto stáda,
a proto ho také ihned informovali. Majitel uvedl, že kozy by se měly pást na louce, ale že hned zavolá své manželce, jelikož on není doma. Po příjezdu na místo již kozy zajišťovala manželka majitele koz. Jak bylo zjištěno, důvodem úniku koz byli kolemjdoucí lidé, kteří je často krmí a "namlsané" kozy je pak přes ohradníky následují.


Preventivní bezpečnostní akce „Po prázdninách bezpečně do školy“
Akce proběhla od 01.09.2013 do 04.09.2013 a byla zaměřena na bezpečnost dětí při cestě po komunikacích do školy a ze školy a zejména pak na bezpečné přecházení po přechodech pro chodce před základními školami na katastru města. Šlo o preventivní akci, která proběhla v prvních dnech školního roku, kdy děti jsou ještě roztržité, nedbají zvýšené opatrnosti a ohrožují tak svoje zdraví a bezpečnost silničního provozu. V průběhu celé akce nebyl ze strany řidičů vozidel zaznamenám žádný přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pouze v několika málo případech byli řešeni chodci za přecházení vozovky mimo přechody pro chodce. Celkově lze hodnotit akci velmi pozitivně, strážníci svou preventivní aktivitou a přístupem při usměrňování dopravy přispěli k bezproblémovému silničnímu provozu bez ohrožení dětí a ostatních chodců přecházejících po přechodech pro chodce.

Touto preventivní akcí kontrola na přechodech pro chodce nekončí, strážníci v průběhu celého školního roku budou pravidelně k přechodům pro chodce docházet a dohlížet na bezpečné přecházení dětí.

 


Měření rychlosti za měsíc srpen 2013
V měsíci srpnu strážníci nepravidelně prováděli kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Kontrolní měření vždy probíhalo nepravidelně v průběhu celého měsíce srpna na úsecích schválených Dopravním inspektorátem Policie ČR Nový Jičín v Příboře v lokalitách: ul. Frenštátská, Místecká, Ostravská a v místní části Příbor - Hájov. Celkem bylo odhaleno 21 přestupků, kterých se dopustili řidiči vozidel. Nejvyšší rychlost byla naměřena v místní části Příbor - Hájov, kde řidič vozidla překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 53 km/hod., v úseku s povolenou rychlostí 50 km/hod, bylo naměřeno 103 km/hod. Z celkového počtu řešených přestupků bylo 20 přestupků vyřešeno na místě v blokovém řízení a jeden přestupek zaslán do správního řízení.

Nepravidelné měření prokázalo, že ve městě je stále překračována povolená rychlost na pozemních komunikacích, a proto bude Městská policie Příbor i nadále pokračovat v nepravidelných kontrolách dodržování povolené rychlosti na katastru našeho města.

 

 


Měření rychlosti za měsíc červenec 2013
 V měsíci červenci strážníci nepravidelně prováděli kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Kontrolní měření vždy probíhalo nepravidelně v průběhu celého měsíce července na úsecích schválených Dopravním inspektorátem Policie ČR Nový Jičín v Příboře v lokalitách: ul. Frenštátská, Štramberská a Místecká. Celkem bylo odhaleno 33 přestupků, kterých se dopustili řidiči vozidel. Nejvyšší rychlost byla naměřena na ulicích Štramberská a Frenštátská, kde řidiči vozidel překročili nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 31 km/hod., v úsecích s povolenou rychlostí 50 km/hod, kdy bylo naměřeno 81 km/hod. Z celkového počtu řešených přestupků byly všechny přestupky vyřešeny na místě v blokovém řízení. Nepravidelné měření prokázalo, že ve městě je stále překračována povolená rychlost na pozemních komunikacích, a proto bude Městská policie Příbor i nadále pokračovat v kontrolách dodržování povolené rychlosti na katastru našeho města.
 

 


Soutěž v areálu skateparku
Dne 27. července 2013 od 13:00 hod. se za podpory města Příbora (program prevence kriminality) uskutečnil v areálu Skateparku v Příboře první závod pod názvem "First Bike Contest". Na své si přišel každý kdo má rád ježdění a skákání na kole přes rampové překážky, ale i ti, kdo přišli soutěžící podpořit svým potleskem. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích do 18ti a nad 18 let. V kategorii do 18ti let 1. místo patřilo Petru Edlerovi z Klimkovic, na 2. místě skončil Jakub Vraspír z Kopřivnice a 3. místo obsadil Jarek Jalůvka z Lubiny. V kategorii nad 18 let 1. místo patřilo Dannymu Malushovi z Českého Těšína, na 2. místě skončil Lukáš Dedek z Opavy a 3. místo obsadil David Kudělka z Frýdku Místku. I když závod na malou chvíli přerušil deštík, soutěž se vydařila a doufáme, že nebyla v areálu Skateparku v Příboře poslední.

       kategorie nad 18 let                                         kategorie do 18 let

               
 


Dne 27.07.2013 v 10:15 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že vedle kulturního domu na ulici Lidické leží muž, který má nějaké zdravotní potíže a není schopen chůze. Po příjezdu na místo, byl na schodech u kulturního domu spatřen sedící muž, který zjevně prodělal kolaps, kdy byl propocený a trpěl dušností. Dále muž měl zakrvácený loket, který si poranil při pádu na zem. Vzhledem k podezření na srdeční slabost byla k muži přivolána Rychlá zdravotnická služba, která se po cca 10 minutách na místo dostavila. Do jejího příjezdu hlídka kontrolovala základní životní funkce muže, ochlazovala jej studenou vodou a ošetřila mu poraněný loket. Po celou dobu byl muž při vědomí a komunikoval. Následně byl předán Rychlé zdravotnické službě, která rozhodla o jeho převozu do nemocnice v Novém Jičíně.


Ve dnech 13. a 19. července proběhla preventivní akce s názvem „Neosvětlení cyklisti = nebezpečí v dopravě“, která byla zaměřená na předepsané osvětlení jízdních kol cyklistů pohybujících se po katastru města, kteří svým jednání ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale také sami sebe. V průběhu celé akce bylo zjištěno 6 případů jízdy na neosvětleném kole, přičemž ani v jednom případě nebylo přistoupeno k sankčnímu řešení a vše bylo vyřešeno na místě domluvou. Ze strany Městské policie se nejedná o poslední akci a bude i nadále neukázněné cyklisty kontrolovat.

 


Dne 10.07.2013 bylo v 10:00 hod. přijato oznámení od 72letého muže z Příbora, že mu včerejšího dne v odpoledních hodinách vlezl do kuchyně jeho domu muž. Podle popisu se mělo jednat o muže tmavé pleti ve věku asi 30 let, střední postavy, 165 cm vysoký, krátce střižených černých vlasů. Když ho oznamovatel spatřil, muž ihned z domu utekl. Dále oznamovatel uvedl, že mu někdo v noci z včerejška na dnešek přestřihl kladku na boudě s úly, ale nic se mu neztratilo. Na místě byla pořízena hlídkou fotodokumentace a informace předány na OO PČR. Podezřelý muž nebyl nikde nalezen.


Dne 04.07.2013 v 19:30 hod. bylo přijato telefonické oznámení od pracovníka bezpečnostní služby prodejny Penny Market na ulici Lidické v Příboře, že zadrželi v prodejně muže, který se pokusil odcizit nějaké zboží. Dále pracovník uvedl, že jakmile muž zboží vrátil, z prodejny utekl. Na místě bylo zjištěno, že pokusu o krádež se měl dopustit 21letý muž z Příbora, který se přes pokladnu snažil přenést 5 ks čokolád v celkové hodnotě 129,50 Kč. Jelikož se jednalo o muže, který není hlídce neznámý, bylo provedeno vyhledávání muže po katastru města s kladným výsledkem. Muž byl následně za přestupek proti majetku podle ustanovení §50, odst. 1, písm. a), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vyřešen v blokovém řízení.


Dne 04.07.2013 v 10:40 hod. při pojížďkové činnosti hlídka MP spatřila ženu zjevně v podnapilém stavu, která vrávorala ze strany na stranu. Po příjezdu blíže hlídka z místních znalostí poznala 40letou ženu z Příbora, která na základě informací sociálního odboru Městského úřadu Příbor má 2 nezletilé děti ve věku 10 a 5 let, nad kterými má dohled Orgán sociálně právní ochrany dětí Kopřivnice. Žena šla směrem k nedaleké restauraci. Na dotaz hlídky kde má své dvě děti, žena uvedla, že jsou doma samotné, a že neví kam teď jde. Na základě těchto informací byla ihned kontaktována sociální pracovnice MÚ Příbor a následně také Orgán sociálně právní ochrany dětí Kopřivnice. Mezitím hlídka MP doprovodila ženu do místa jejího bydliště, kde se samotné v bytě s otevřeným oknem nacházely její dvě děti. Následně byla u ženy provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 3,98 promile alkoholu. Poté se hlídka postarala do příchodu sociálních pracovnic o děti. Po příjezdu si sociální pracovnice celou situaci na místě zhodnotily a rozhodly o převozu dětí k jejich babičce. Z důvodu, kdy žena byla v silné podnapilosti a nekontrolovala své chování a tím bezprostředně ohrožovala sebe nebo jiné osoby byla převezena do Protialkoholní záchytné stanice Frýdek-Místek. Celou událost si následně převzal Orgán sociálně právní ochrany dětí Kopřivnice.


Měření rychlosti za měsíc květen 2013 
V měsíci květnu strážníci nepravidelně prováděli kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Kontrolní měření vždy probíhalo nepravidelně v průběhu celého měsíce května na úsecích schválených Dopravním inspektorátem Policie ČR Nový Jičín v Příboře v lokalitách: ul. Frenštátská, Štramberská a v místní části Příbor - Prchalov. Celkem bylo odhaleno 19 přestupků, kterých se dopustili řidiči vozidel. Nejvyšší rychlost byla naměřena na ulici Frenštátské, kde řidič vozidla překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 26 km/hod., v úseku s povolenou rychlostí 50 km/hod, kdy bylo naměřeno 76 km/hod. Z celkového počtu řešených přestupků byly všechny přestupky vyřešeny na místě v blokovém řízení. 
Nepravidelné měření jednoznačně prokázalo, že ve městě je stále překračována povolená rychlost na pozemních komunikacích, a proto bude Městská policie Příbor i nadále pokračovat v kontrolách dodržování povolené rychlosti na katastru našeho města.


Přednáška v Mateřské školce na Hájově
Dne 04. června 2013 proběhla na žádost Mateřské školky Hájov přednáška strážníků Městské policie Příbor a následně ukázka výcviku psů Kynologického klubu Příbor. Přednášky a následné ukázky se zúčastnilo přibližně 40 dětí. Strážníci dětem přiblížili svou práci, za pomoci obrázků dětem představili různé nebezpečné situace, na které mohou během hry nebo cesty do školky narazit. Děti hádaly co je na obrázcích špatně, proč a jak by situaci vyřešily ony. Připomněly si tak, že nesmí otevírat cizím lidem, hrát si se zápalkami, co mají dělat, když zazvoní na zvonek cizí člověk, co dělat při setkání s cizím a agresivním psem. Dětem byly také vysvětleny základy bezpečnosti silničního provozu, přičemž důraz byl kladen na chování a pohyb dětí na pozemní komunikaci. Jelikož bylo velmi obtížné udržet pozornost malých posluchačů, přednášky byly doplněny o ukázky vybavení Městské policie Příbor. Jednalo se o pouta, vysílačky, pomůcky na odchyt toulavých psů, výbava na opasku strážníka a jiné. Děti si mohly také vyzkoušet spojit se za pomocí vysílaček se strážníky na služebně Městské policie Příbor a podívat se na služební zbraň. Po přednášce následovala ukázka výcviku psů Kynologického klubu Příbor, kdy figurantem se stál strážník Městské policie Příbor. Dětem se ukázka velice líbila, což potvrdil bouřlivý potlesk. Na konci byly děti za svoji pozornost odměněny drobnými dárečky v podobě reflexních nálepek a omalovánek. Mateřské školce byly věnovány reflexní vesty pro větší bezpečnost dětí při procházkách ulicemi Hájova.

      

FOTOGALERIE


Kontrola pejskařů na katastru města Příbor

Ve dnech 21. a 23. května 2013 proběhla na katastru města Příbor kontrola majitelů psů zaměřená především na dodržování obecně závazných vyhlášek č. 5/2008 o záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích a č. 2/2011 o místním poplatku ze psů. V neposlední řadě bylo kontrolováno dodržování zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se znečištěním veřejného prostranství psími exkrementy.

V průběhu akce bylo zkontrolováno celkem 34 majitelů psů. Z tohoto počtu byly zjištěny pouze 3 přestupky podle § 46 odst. 2, zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, kdy psi neměli známku. Co se týká psích exkrementů tak byli pejskaři velmi vzorní, neboť nebyl zjištěn nikdo, kdo by po svém psím miláčkovi neuklidil.

Ze strany městské policie se nejedná o poslední akci, ale v průběhu celého roku budou pejskaři nepravidelně kontrolováni.


Počerádské divadlo „VeTři“ opět u nás v Příboře

Mezi nejúčinnější prostředky, které vedou ke snižování nežádoucích jevů jako je například kouření, alkohol, drogy aj. patří bezpochyby prevence. Proto jsme opět k nám do Příbora pozvali herce divadelního souboru „VeTři“ z Počerad, kteří mezi námi a hlavně dětmi, strávili tři dny a to od 13. - 15. května 2013. V těchto dnech byl realizován cyklus preventivních divadelních představení na základních školách, gymnáziu, ale také nepřišli zkrátka ani naši příborští senioři.

Preventivní divadelní představení byla na základních školách určena pro druhý stupeň, kdy žáci mohli shlédnout témata - kouření a alkohol, prevence proti vandalství, šikana mezi spolužáky a kyberšikana. Na Masarykově gymnáziu Příbor byla divadelní představení určena pro studenty 6. a 7. ročníků a témata byla obdobná - kouření a alkohol a prevence proti vandalství.

Pondělní odpoledne bylo věnováno příborským seniorům, kteří mohli shlédnout představení o domácím násilí a důvěřivosti k cizím lidem. Po shlédnutém vystoupení byl dán seniorům prostor vyjádřit se, sdělit své osobní zkušenosti a ze strany Městské policie Příbor bylo zodpovězeno mnoho zajímavých dotazů. 

Díky vystoupení počeradského divadla „VeTři“ se děti a senioři formou zábavných modelových situací učili co dělat a jak se zachovat v dané situaci. Divadelní vystoupení bylo doplněno zkušenostmi strážníků Městské policie Příbor.