Navigace

Obsah

Informace

Zprávy - nejnovější příspěvky (veškeré aktuality naleznete v menu Občan - Aktuality)

20.07.2018

Odstávka pitné vody 20.07.2018

SmVaK informuje o odstávce pitné vody dne 20.7. od 8 do 12 h. ul. Větřkovská, Vrchlického, Náb. RA.

Detail

19.07.2018

Nové aktivity ve městě Příboře pro osoby s autismem a s Aspergerovým syndromem

Organizace Mikasa z. s. v rámci projektu Aktivizační a motivační programy za podpory Evropské unie nabízí zdarma vzdělávací a aktivizačně terapeutické aktivy pro osoby s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem. Aktivity pro osoby ve věku od 16 let budou probíhat ve městě Příboře a jsou určeny pro klienty z města Příbora a okolí.

Detail

19.07.2018

Myslivecké letní odpoledne spojené se svatojánskými ohni a metáním metel

V sobotu dne 23.června 2018 proběhla v parku na nábřeží RA v Příboře, akce uspořádaná městem Příbor společně s Mysliveckým spolkem Příbor - Hájov, která se nesla v duchu tradičních svatojánských ohňů spojených s házením metel přes řeku Lubinu. I přes lehkou nepřízeň počasí si tuto akci nenechalo ujít poměrně velké množství návštěvníků. Pro všechny byl připraven výborný zvěřinový guláš a občerstvení ve formě různých druhů nápojů. K tanci a poslechu hrála skupina Čeladenka.

Detail

11.07.2018

Přerušení dodávky el. energie 27.07.2018

ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie 27.7. od 7,30 do 16,00 na ul.Čs. armády 225 , 227 , 231 , 233, Dukelská 201 Jičínská 11/A , 11/B , 11/C , 12/A , 12/B , 13 , 14 , 15/A , 15/B , 16/A , 16/B , 238 , 241 , 52 , 528 , 53 , 54 , 55 , 584 , 787 , parc.č. 126/1 Karla Čapka 58 , parc.č. 1393, Lidická 50 , 51 , 511 , 513 , 59 , parc.č. 1369, Nádražní 418, náměstí Sigmunda Freuda 19 , 20 , 21/A , 22/A , 22/B , 23/A , 23/B , 23/C , 24 , 25 , 28 , 30/A , 31/A , 31/B , 32 , 32/A , 32/B , 33 , 34.

Detail

11.07.2018

Odstávka pitné vody 27.07.2018

SmVaK informuje o odstávce pitné vody dne 27.7. od 8 do 14 h. na ul. Na Benátkách, Sládková.

Detail

11.07.2018

Setkání s oceněnými žáky příborských škol za školní rok 2017/2018

Komise pro občanské záležitosti uspořádala, jako již tradičně každý rok, setkání celkem devíti nejlepších žáků a studentů příborských škol. Příjemné setkání proběhlo v pondělí 18. června 2018 v 10:30 hod. v refektáři piaristického kláštera v Příboře za účasti zástupců jednotlivých škol – PaedDr. Evy Lénertové, Mgr. Jarmily Bjačkové, Mgr. Jána Drtila, pana starosty Ing. Bohuslava Majera a předsedkyně komise pro občanské záležitosti PhDr. Marie Monsportové.

Detail

07.07.2018

Úplná uzavírka silnice I/58 ul. Ostravské v Příboře pod mostem ev. č. 48-027

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde k úplné uzavírce silnice I/58 ul. Ostravské v Příboře pod mostem ev. č. 48-027 – z důvodu osazování nosníků nového mostu.

Detail

07.07.2018

Uzavírka místní komunikace parc. č. 105 v k. ú. Prchalov

Firma EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín oznamuje, že v rámci stavební akce „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ dojde z důvodu výstavby tunelu k úplné uzavírce místní komunikace v Prchalově, parc. č. 105 v k. ú. Prchalov, viz. situační snímek. Termín uzavírky je stanoven od 12.07.2018 do 31.12.2019. Během této doby bude umožněn průjezd autobusové dopravy. Zástupci firmy děkují občanům Prchalova za pochopení a za případné komplikace se omlouvají.

Detail

03.07.2018

Svoz odpadu v období státních svátků

MÚ PŘÍBOR informuje občany města, že svoz směsného, separovaného odpadu a bioodpadu bude v období státních svátků 5.-6.července 2018 probíhat v řádných termínech, tj. beze změn

Detail

03.07.2018

Návrh železničního jízdního řádu 2018/2019

Připomínky k návrhu železničního jízdního řádu 2018/2019 lze uplatnit písemně na odbor dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejpozději do 16. 7. 2018.

Detail

01.07.2018

Nové umístění pracovišť

OD 02.07.2018 MATRIKA PŘESTĚHOVÁNA DO PŘÍZEMÍ BUDOVY RADNICE DO PROSTOR PO BÝVALÉ ČESKÉ SPOŘITELNĚ. Zároveň oznamujeme, že se turistické informační centrum přestěhovalo na ul. Jičínská 54 (bývalá lékárna).

Detail

01.07.2018

Odstávka pitné vody 9.7.2018

SmVaK informuje o odstávce pitné vody dne 9.7. od 8,30 do 11 h. na ul. Vrchlického.

Detail

28.06.2018

Odstávka pitné vody 12.7.2018

SmVaK informuje o odstávce pitné vody dne 12.7. od 8 do 14 h. na Hájově.

Detail

28.06.2018

Odstávka el. energie 17.7.2018

ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie 17.7. na 9. května 1120, 1162, Alšova 989, 991, 992, parc.č. 1801/6, dr. Čejky 1516, 1518, Frenštátská 1598, Hluboká 9001, 923, 923/VE, Hukvaldská 1018, 1059, 1073, 1074, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1107, 1127, 9002, 9003, 988, parc.č. 392/2,Choráze 10, 1489, 1490, 1491, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, Josefa Hory 376, 378, 557, Karla Hynka Máchy 340, 341, Klokočov u Příbora parc.č. 383, Lomená 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 , 1101 , 1128 , 1129 , 1290 , 1291 , 1292 , 1293 , 1294 , 1295 , 1296 , 1492 , 1493 , 1494 , 1495 , 1520 , 1530, 1584, 1636, parc.č. 360/2, Mánesova 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 997, 998, 999, Místecká 1100, 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1112, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124/C, 1124/D, 1124/a, 1126, 1585, parc.č. 410 Mlýnská 1213, 1215, 1216, 1222,Myslbekova 1021 , 1022 , 1023 , 1024 , 1025 , 1029 , 1031 , 1032 , 1035 , 1036 , 1037 , 1038 , 1039 , 1040 , 1041 , 1043 , 1044 , 1045 , 1046 , 1047 , 1048 , 1049 , 1050 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1060 , 1061 , 1062 , 1063 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1068 , 1070 , 1113 , 1614 , parc.č. 2143,Na Benátkách 9004/929 , 929 , 993 ,Na nivách 1459, nábřeží Rudoarmějců 1514 , 1515 , 1517 , 1588 , 474 , 839 , 861 , 862 , 863 , 866 , 867 , 868 , 869 , 870 , 871 , 872 , 873 , 874 , 875 , 887 , 888 , 897, Nová 1005 , 1006 , 1007 , 1009 , 1010 , 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1016 , 1017 , 981 , parc.č. 1745 Pionýrů 1508 , 1509 , 1511 , 1512 , 1513 , 1519, Příbor parc.č. 2245,Remešova 66,Smetanova 1583 , 334 Školní 1510,U Tatry 1483 , 1484 , 1485 , 1486 , 1487 , 1488 , 1496 , 1497 , 1498, Větřkovská 843 , 844 , 845 , 846 , 847 , 849 , 850 , 851 , 852 , 853 , 855 , 856 , 857 , 858 , 859 , parc.č. 1886, Vrchlického 1099 , 1522 , 1523 , 899 , 932 , 933 , 939 , 941 , 943 , 944 , 945 , 947 , 948 , 949 , 950 , 951 , 952 , 953 , 954 , 956 , 958 , 959 , 960 , 961 , 962 , 963 , 964 , 965 , 966 , 967 , 968 , 970 , 971 , 972 , 973 , 974 , 975 , 977 , 978 , 979 , 982 , 983 , parc.č. 969, Zdeňka Nejedlého 1488 , 1499 , 1500 , 1501 , 1502, Žižkova 367 , 369 , 371 , 372 , 375 , 379 , 380 , 383 , 384 , parc.č. 22/2.

Detail

28.06.2018

Odstávka el. energie 16.7.2018

ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie 16.7. na ul. Lomená 1494, Myslbekova 1021 , 1022, 1029, 1031, 1032, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 107, 1113.

Detail

28.06.2018

Úplná uzavírka silnice III/4806 v úseku pod mostem silnice I/48 ev. č. 48-034

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde k úplné uzavírce silnice III/4806 v úseku pod mostem silnice I/48 ev. č. 48-034 Hájov/Klokočov u Příbora – z důvodu montáže nosníků nového mostu.

Detail

27.06.2018

Město Příbor obdrží dotace na odborné učebny základních škol

Příbor uspěl se svými žádostmi o dotaci v rámci výzev na zkvalitnění vzdělávání na základních školách. Projekt s názvem „Odborné učebny ZŠ Npor. Loma Příbor“ bude podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a zahrnuje kromě vybavení odborných učeben rovněž bezbariérové úpravy objektu školy a vegetační úpravy atria. Rozpočet projektu je 7,2 mil. Kč, dotace dosáhne 90% způsobilých výdajů, což je necelých 6,5 mil. Kč. Realizace bude probíhat zejména v době prázdnin, vybavení učeben musí být ukončeno do 30.11.2018.

Detail

27.06.2018

Prodej nemovitostí v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře

Zastupitelstvo města na svém 30. zasedání dne 21.06.2018 schválilo pravidla pro prodej nemovitostí v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře a stanovilo termín konání veřejného licitačního řízení o prodeji nemovitostí.

Detail

26.06.2018

Rekonstrukce kanalizace na ulici Myslbekově

V současnosti firma EUROVIA CS, a.s. zahájila II. etapu stavby „Rekonstrukce kanalizace na ulici Myslbekově“ jejíž předmětem je vybudování nové jednotné kanalizace na ulici Myslbekově. Celková délka nové kanalizace je 550 m. Jako první bude vybudován hlavní řad v celé délce, jehož realizace bude prováděna postupně po částech. V případě omezení přístupu k jednotlivým nemovitostem bude firma EUROVIA CS, a.s. předem informovat majitele.

Detail

25.06.2018

Oznámení občanům o zahájení stavebních prací na ul. Štramberská.

Počínaje dnem 23.06.2018 zahájí stavební firma SEMITA-DS s.r.o., Veřovice 171, 742 73 VEŘOVICE práce na odstraňování původních povrchů chodníků na ulici Štramberská od restaurace Terra Libera po odbočku k řadovým garážím. Prosíme tímto občany o shovívavost a respektování přechodného dopravního značení při rekonstrukci těchto chodníků. Případné nesrovnalosti řešte prosím na tel. č. 602 726 556, 774 565 555. Děkujeme za pochopení

Detail

Informace

Všechny záznamy - aktuální i archivní - naleznete v sekci Úřední deska.

Informace

Veškeré fotogalerie - nové i starší naleznete v sekci Občan - Fotogalerie.

13.07.2018

12. 7. 2018 - Italské klavírní duo

12. 7. 2018 - Italské klavírní duo

Rosaria Dina Rizzo a Michele Gioiosa v refektáři piaristického kláštera. Foto Stanislava Slováková

Detail

30.06.2018

29.6.2018 - Vítání prázdnin

29.6.2018 - Vítání prázdnin

MERCEDES-BENZ MINIRAMPA, workschopy, soutěže, zábavné atrakce, koncert Terezy Kerndlové. Foto Stanislava Slováková

Detail

25.06.2018

23.6.2018 Myslivecké letní odpoledne, svatojánské ohně a metání metel

23.6.2018 Myslivecké letní odpoledne, svatojánské ohně a metání metel

Foto: Lukáš Ukropec

Detail

22.06.2018

22.6.2018 - 2.letní hudební podvečer v piaristických zahradách

22.6.2018 - 2.letní hudební podvečer v piaristických zahradách

Příborský žesťový kvintet a Komorní pěvecký kvartet. Foto Stanislava Slováková

Detail

10.06.2018

8.6. - 10.6.2018 Víkend otevřených zahrad

8.6. - 10.6.2018 Víkend otevřených zahrad

V pátek 8.6. od 18 hod. proběhl koncert Beaty Bocek v doprovodu švédského multiinstrumentalisty Christoffera Strandha. V sobotu 9.6. od 8 do 12 hod. proběhly v prostředí městského parku farmářské trhy. Od 10 hod. trhy oživilo vystoupení dixielandové kapely Stanley's Dixie Street Band. V neděli 10.6. od 14 do 16 hod. zahradu piaristického kláštera oživily módní přehlídky plavek, šatů, klobouků, brýlí atd. proložené hudebními vystoupeními „Skupiny sólistů z 1. ročníků“ a „Seminaristek“ z Masarykova gymnázia Příbor pod vedením Blanky Hrubé. Speciálním hostem přehlídky byla příborská módní návrhářka Lada Vyvialová, držitelka mezinárodních ocenění Selection by Patrizia Gucci, Gentleman´s Essentials by MINI, Elle, výtvarník sezóny. Foto Stanislava Slováková

Detail

04.06.2018

3.6.2018 Den dětí a rodiny a Freud Cup 2018

3.6.2018 Den dětí a rodiny a Freud Cup 2018

V městském parku se postupně představili zájmové kroužky LUNA Příbor, SVČ, poskytovatelé sociálních služeb v Příboře, Městská policie Příbor, Jednotka SDH Příbor. Byli vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže MŮJ SEN, vystoupila vokální skupina YELLOW SISTERS a jejich Zvěřinec a celou akci zakončil koncert Pavla Callty. V kulturním domě zároveň probíhala pohárová soutěž amatérských skupin Dance Freud 2018. Foto Stanislava Slováková

Detail

01.06.2018

1.6.2018 Mezinárodní Den dětí s EKOKOMEM

1.6.2018 Mezinárodní Den dětí s EKOKOMEM

Foto Stanislava Slováková

Detail

27.05.2018

26.5.2018 Mezinárodní festival dechových hudeb - odpolední část v městském parku.

26.5.2018 Mezinárodní festival dechových hudeb - odpolední část v městském parku.

Hornická kapela Havířov a mažoretky KALA MKS Havířov, Dechový orchestr Štramberk a mažoretky Sunny Kopřivnice, Bandistico group of Caldonazzo z Itálie a Dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor a mažoretky ZUŠ Příbor. Dopolední i odpolední program moderoval pan Artur Kubica z Českého rozhlasu Ostrava. Foto Stanislava Slováková

Detail

27.05.2018

26.5.2018 Mezinárodní festival dechových hudeb - dopolední část na náměstí

26.5.2018 Mezinárodní festival dechových hudeb - dopolední část na náměstí

Představení všech orchestrů a monstrkoncert na náměstí. Foto Stanislava Slováková

Detail

17.05.2018

Strážníci městské policie společně s dětmi preventivně měřili rychlost vozidel

Strážníci městské policie společně s dětmi preventivně měřili rychlost vozidel

Dne 17.04.2018 se v dopoledních hodinách mohli řidiči setkat s netradiční hlídkou městské policie, která společně s dětmi zdejší Základní školy Npor. Loma kontrolovala řidiče, zda dodržují zákonem stanovenou rychlost v obytné zóně na nábřeží Rudoarmějců v Příboře.

Detail

Informace

Pozvánky na všechny akce - nové i starší - naleznete v sekci webu Kultura - Kalendář všech kulturních akcí.

29.07.2018

Příborská lávka

V. ročník příborské lávky

Změna programu vyhrazena.

Detail

31.07.2018 - 03.08.2018

Kinematograf

Kinematograf bratří Čadíků

Změna programu vyhrazena.

Detail

04.08.2018

Revival

Revival festiválek

Změna programu vyhrazena.

Detail

21.08.2018

Prázdninová dílna - námořnické léto pokračuje

Budeme malovat obrázky s námořnickou tématikou na trička. Přineste si jednobarevné tričko.

Detail

27.08.2018 - 31.08.2018

Příměstský tábor

Příměstský English Camp

S rodilými mluvčími z USA.

Detail

05.09.2018

Vernisáž fotografií

Změna programu vyhrazena.

Detail

09.09.2018

Pouťový swingový koncert

Změna programu vyhrazena.

Detail

09.09.2018

Pouťový koncert - Rock&Roll Band Marcela Woodmana

Změna programu vyhrazena.

Detail

14.09.2018

Říkej mi to, prosím, potichoučku

Koncert ke 100. výročí narození Václava Pokorného.

Detail