Navigace

Obsah

Upozornění pro vlastníky nemovitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Příbor

Vážení vlastníci nemovitých kulturních památek, Ministerstvo kultury České republiky každoročně poskytuje finanční příspěvky na obnovu nemovitých kulturních památek nacházejících se na území městských památkových rezervací a městských památkových zón prostřednictvím dotačního programu – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen Program).
Z tohoto programu lze žádat o příspěvky na práce zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka.

Upozorňujeme vlastníky, že někdy dochází ke sporným situacím, co vše je předmětem prohlášení kulturní památky. Jako sporné se jeví zejména dvorní trakty, pozdější přístavby k hlavnímu objektu, ohradní zdi aj.
Rozpor může vzniknout také při dělení pozemku a změně parcelních čísel.


Doporučujeme proto, pokud vlastník chce žádat o příspěvek na část objektu, u které není zřejmé, zda je součástí zapsané kulturní památky, a u které může vzniknout rozpor, aby si před podáním žádosti o finanční příspěvek zjistil rozsah památkové ochrany objektu včetně parcel.


Žádost o sdělení památkové ochrany se podává u Národního památkového ústavu na adrese:
Národní památkový ústav – generální ředitelství
Odbor evidence a dokumentace
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Náležitosti žádosti jsou obecně stanoveny v zákoně č. 500/2006 Sb. Správní řád, v §37 odst.2 a §45 odst.1
V žádosti je tedy třeba uvést:

V případě, že vlastník zjistí, že předmětná část objektu není součástí zapsané kulturní památky, a bude chtít nemovitost prohlásit, je třeba se obrátit na Ministerstvo kultury, které je kompetentní správní orgán ve věci rozhodnutí o prohlášení objektu za kulturní památku.