Navigace

Obsah

IZS

Centrální služba pomoci: 112
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Městská policie Příbor: 721 146 146
 

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
 

  • co se stalo,
  • kde se to stalo,
  • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

 

Policie České republiky: 974 735 751
Obvodní oddělení Příbor
Masarykova 637
742 58  Příbor
e-mail: njooppribor@mvcr.cz
web: www.policie.cz
 

 
Městská policie Příbor: 556 725 111
nám. S. Freuda 19            721 146 146
742 58  Příbor
e-mail: policie@pribor-mesto.cz
web: www.pribor.eu
 

 
Sbor dobrovolných hasičů Příbor: 556 725 412
Svatopluka Čecha 190
742 58  Příbor
e-mail: hasici@pribor-mesto.cz
web: www.hasici.pribor-mesto.cz
 

 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, 700 30
Telefon: +420 950 730 311 (ústředna)
e-mail: podatelna@hzsmsk.cz
web: http://www.hzscr.cz
ID Datové schránky : spdaive