Navigace

Obsah

Revitalizace zahrady Piaristického kláštera v Příboře

 

Popis investiční akce

Venkovní plochy p. č. 1385,1386 navazující na objekt kláštera byly původně plně funkční zahradou a součástí objektu kláštera. Postupně byly devastovány a nevyužívány. Proto se přistoupilo  ke  kompletní rekonstrukci objektu kláštera a následovně je snaha investora opět obnovit původní funkci zahrady,která bude sloužit k výchovným, společensko-relaxačním akcím a stane se veřejně přístupným   prostorem pro  obyvatele města  Příbora  a jeho návštěvníků. Aby se stala zahrada po celkové revitalizaci uceleným komplexem, bude původní plocha rozšířena o zahradní část na p. č. 1392 s plným komunikačním propojením s historickým centrem města a druhým vstupem ze strany ulice K. Čapka - jedná se o navazující projekt na p. č. 1393. Po kompletní revitalizaci zahrad vznikne v centru města nová funkční plocha se vzrostlou zelení, mobiliářem, altánem s možností svatebních obřadů a také prostor pro konání kulturních představení.
Předmětem stavby je revitalizace zahrady  piaristického kláštera v Příboře, propojení hodní a dolní části, vybudování oplocení, zpevněných ploch pojízdných, pochůzích, vybudování vodního prvku vč. technologie, instalace  osvětlení , instalace mobiliáře, výsadba zeleně.

Projektant

 

Zhotovitel

 

Termíny

 

Profil zadavatele

 

Vizualizace

Z výkresové dokumentace