Navigace

Obsah

Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.p. 95

 

Popis investiční akce

Účelem stavby je zajištěni multifunkčnosti a navázáni na předešlé  rekonstrukce, které spočívaly ve výměně oken, opravě rozvodů plynu a rekonstrukce sociálního zařízení v objektu restaurace.  
Dokumentace řeší komplexní rekonstrukci kulturního domu, která je rozdělena do 5-ti funkčních částí:

 1. Fasáda
 2. Revitalizace soklu
 3. Přístavba
  1. stavební část
  2. elektroinstalace
 4. Střecha, prodloužení komínu, zateplení střechy
  1. stavební část
  2. hromosvod
 5. Suterén – 1PP – část se sociálním zařízením
  1. stavební část
  2. elektroinstalace
  3. zdravotechnika
  4. ústřední vytápění
  5. vzduchotechnika

 

Projektant

 

Zhotovitel

 

Termíny

 

Profil zadavatele

 

Z výkresové dokumentace

pohled jižní

pohled západní