Navigace

Obsah

Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58

 

Popis investiční akce

Stezka má délku 312 m, z toho délka napojení lávky činí cca 263 m. Délka přemostění lávky přes silnici I/58 je 42 m.

Stezka je obousměrná pro oba druhy dopravy se základní šířkou společného pásu pro provoz chodců a cyklistů 3 m mezi záhonovými obrubníky. Ve stísněných poměrech je zúžení pásu stezky na 2,5 m.

Cílem předmětné stavby lávky je bezpečně převést chodce a cyklisty přes nově vybudovaný obchvat silnice I/58 mimo novou rozlehlou úrovňovou křižovatku na ulici Štramberské. Realizací přemostění obchvatu silnice I/58 došlo k úpravě vedení stávající cyklotrasy č. 6039 tak, aby se vyhnula rozlehlé úrovňové křižovatce.

 

Projektant

 

Zhotovitel

 

Termíny

 

Profil zadavatele

 

Vizualizace

 

Z výkresové dokumentace

situační výkres

 

Foto po dokončení