Navigace

Obsah

S tímto zajímavým tématem nás v úterý 24. listopadu seznámil Mgr. Pavel Netušil. Na začátku přednášky nám byl přiblížen pojem kritického myšlení. Poté jsme se zabývali logickými klamy, jako způsoby argumentace. Seznámili jsme se také s jednotlivými typy argumentačních klamů, jako je odvádění pozornosti, úhybné manévry, klamy oslovující emoce a další. Součástí prezentace byly také úryvky textů z novin, televize a internetu, kde jsme mohli takovéto argumentační klamy najít. Přednáška probíhala v zasedací místnosti piaristického kláštera a přilákala nemalý počet posluchačů.

 

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1