Navigace

Obsah

Poslání a činnost Terénního programu na Novojičínsku

Typ: ostatní
Terénní program na Novojičínsku je určen osobám závislým na návykových látkách či osobám ohrožených závislostí, a jejich blízkým. V Příboru působí TPN již několik let. Pracovníci TPN dojíždí do Příboru jednou týdně v úterý. Během té doby jsou klientům nabízeny a poskytovány služby Terénního programu na Novojičínsku, tzn. Výměnný program, zdravotní a informační servis, sociální práce.

Součástí nabídky služby TPN je i možnost základního poradenství jak pro klienty, tak pro rodiče či jiné blízké osoby osob závislých na návykových látkách. V roce 2017 několik klientů či jejich blízkých využilo zmíněného poradenství v poradenských místnostech v Kopřivnici nebo v Novém Jičíně. Taktéž jsme rozšířili cílovou skupinu v poradenských místnostech o osoby ohrožené nelátkovou závislostí- patologickým hráčstvím a osoby závislé na alkoholových drogách.

Co se týče užívaných látek, tak nejčastější je mezi našimi klienty užívání pervitinu, které je doprovázeno sekundárním užíváním alkoholu, marihuany a zneužíváním léků, většinou primárně určených na bolest.

V létě se v Příboře objevuje užívání surového opia v období tzv. opiové sezony. V tomto období pobývají klienti na makových polích v okolí a aplikují si na nich surové opium z nezralých makovic. V souvislosti s užíváním vysoce rizikového opia, se mezi klienty vyskytuje větší množství zdravotních problémů.

Kromě pervitinu se v minulých letech rozšiřuje mezi uživateli užívání fentanylu – látky, která je primárně určená na mírnění bolestí u vážně a dlouhodobě nemocných. Fentanyl se k uživatelům dostává ve formě náplastí, které si namáčí v alkoholu a tímto způsobem z náplastí dostávají účinnou látku. Tuto látku si následně aplikují intravenozně. Užívání fentanylu má na klienty devastační účinky. Ve spojení s užíváním fentanylu jsme za rok 2017 registrovali i úmrtí mezi našimi klienty. I kvůli tomu mezi klienty stále zdůrazňujeme zdravotní rizika užívání fentanylu.

 

Činnosti prováděné v rámci terénní práce:

 • Kontaktní práce
 • Základní sociální poradenství, konzultace, motivační rozhovory, základní poradenství pro rodiče a osoby blízké
 • Krizová intervence
 • í služba
 • ý program dle programu Harm reduction
 • Poskytování zdravotního materiálu-dezinfekce, masti, vitamíny, obvazy, náplasti
 • Základní zdravotní ošetření – poskytnutí první pomoci, drobná ošetření
 • Referování klientů do jiných sociálních služeb
 • Referování klientů do zdravotnických zařízení
 • ání léčby, detoxikace a testování na HIV a hepatitidy
 • Distribuce informačních letáků, brožur a tiskovin (informace k minimalizaci rizik při užívání drog, bezpečném sexuálním chování, pohlavních nemocech, bezpečné likvidaci použitého injekčního materiálu)
 • Likvidace použitého injekčního materiálu

 

Cíle projektu a přínos pro veřejnost:

 • mapování drogové scény jednotlivých měst, vyhledávání a navazování kontaktů s aktivními uživateli nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí a vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a terénním pracovníkem.
 • ání rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a motivace ke změně životního stylu uživatelů směrem k bezpečnějším a šetrnějším způsobům aplikace drog a bezpečnému sexuálnímu chování.
 • navázání klienta do systému sociálních služeb klienta.
 • ání dopadů užívání nealkoholových drog na širokou veřejnost sběrem použitých stříkaček a jejich bezpečnou likvidací (tzn. prevence infekčních chorob, hepatitid, HIV/AIDS).

                       

V řeči čísel jsme v období 1. 1. 2017 – 30. 11. 2017 v Příboru  vyměnili 9140 kusů použitých injekčních setů za čisté a uskutečnili 173 kontaktů s klienty. Pro porovnání v období 1. 1. 2016 – 30.11. 2016  jsme v Příboru vyměnili 8531 kusů použitých injekčních setů za čisté a uskutečnili 177 kontaktů s klienty. Počet vyměněných injekčních setů se nám nepatrně zvýšil. Počet kontaktů s klienty je zanedbatelně nižší.

V současné době jsme v kontaktu s asi 35 klienty z města Příboru. V roce 2017 docházelo k sekundárním výměnám v menší míře než tomu bylo v předchozích letech. Sekundární výměna znamená, že jeden klient vymění více injekčních setů i pro další uživatele návykových látek. Cílem pracovníků TPN je dostat se k většině uživatelů, což je dlouhodobý proces založený na vzájemné důvěře mezi klienty a pracovníky.

Taktéž se nám na základě mapování drogové sféry a zaznamenáváním statistik ve městě Příboru objevili klienti, kteří se zbavili závislosti na drogách. Pracovníkům TPN se podařilo zprostředkovat několika klientům léčbu, či hospitalizaci na detoxikačním zařízení. Došlo ale také,  i k úmrtí klientů.

Pracovníci TPN nadále vyhledávají skrytou populaci uživatelů návykových látek, nabízí jim služby vycházející z Harm reduction přístupu, což znamená minimalizace škod v důsledku užívání návykových látek. Jde například o výměnu použitých injekčních setů za sety čisté (díky této aktivitě snižujeme množství volně pohozenému infekčního materiálu), poskytování zdravotnického a sociálního servisu a navázání do místního systému sociálních služeb.

 

                                                                                            

Jeannette Motlová DiS.

vedoucí Terénního programu na Novojičínsku

 


Vytvořeno: 20. 12. 2017
Poslední aktualizace: 20. 12. 2017 15:43
Autor: