Navigace

Obsah

Nová komunikace občanů s městem

Typ: ostatní
Město Příbor umožňuje občanům vyřizovat některé své záležitosti prostřednictvím webové aplikace pod názvem „Portál občana“. Tato aplikace umožňuje „navštívit“ úřad přes internet, aniž by zde občané museli docházet fyzicky, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Občané mohou tímto způsobem platit místní poplatky, nájmy obecních bytů a zábory veřejného prostranství. Dále zde mohou požádat o pronájem obecních bytů, oznámit ztrátu občanského průkazu či cestovního pasu a podat žádost o informace. Lze tak komunikovat s úřadem v klidu a pohodlí domova a formuláře pro životní situace jsou vždy po ruce. Rychle a jednoduše lze vyplnit žádost s pomocí průvodce, který provede celým procesem a pomůže s vyplněním. Výhodou je také možnost online platby kartou přes platební bránu.

Existují dva způsoby využívání „Portálu občana“ a to prostřednictvím neověřené a ověřené registrace. U neověřené registrace se občan pouze registruje na webových stránkách města v sekci „Portál občana“ a může ihned začít vyplňovat online formuláře a žádosti, ve kterých se automaticky předvyplní jeho osobní údaje. Podle typu formuláře může být po jeho odeslání vyžadováno, aby se dostavil na úřad a osobně podání podepsal. V přehledech potom vidí historii odeslaných podání a ty, která má rozepsané.

 

U ověřené registrace se postupuje obdobně jako v předešlém případě s tím rozdílem, že je třeba se následně dostavit na městský úřad pracoviště evidence obyvatel, kde pomocí průkazu totožnosti dojde k ověření. Poté je možné již komunikovat s úřadem vzdáleně, aniž by bylo nutné zde osobně docházet. Podání bude rovnou zpracováváno způsobem, jako by jej občan podal osobně na úřadě. U registrovaného přístupu se zřídí tzv. Osobní účet, kde občan uvidí poplatky vůči městu, které musí uhradit a zároveň ty, které už byly uhrazeny. Nezaplacené poplatky může zaplatit převodem z účtu. Kromě předvyplněných osobních údajů se v některých formulářích automaticky předvyplní další údaje, které jsou už úřadu známé.

 

JUDr. Rostislav Michálek


Vytvořeno: 18. 4. 2019
Poslední aktualizace: 18. 4. 2019 08:13
Autor: