Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 29
poslední

Výluka na trase Kopřivnice - Štramberk (a zpět) 1

Výluka na trase Kopřivnice - Štramberk (a zpět)

Více informací naleznete v přiloženém obrázku. celý text

Uzavírky, ostatní, Odstávky | 20. 5. 2019 | Autor:
Výluka na trase Štramberk - Veřovice (a zpět) 2

Výluka na trase Štramberk - Veřovice (a zpět)

Více informací naleznete v přiložených obrázcích. celý text

Uzavírky, ostatní, Odstávky | 20. 5. 2019 | Autor:
Máš kapelu? Chceš být slyšet? 1

Máš kapelu? Chceš být slyšet?

Jedinečná příležitost vystoupení před publikem na akci města Příbora Vítání prázdnin 6.7.2019. celý text

ostatní | 17. 5. 2019 | Autor:

Volby do Evropského parlamentu 2019: 24. a 25. května 2019

Důležité informace naleznete níže: celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor:

Úplná uzavírka silnice I/48 v místě mostu C244

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde k úplné uzavírce silnice I/48 v úseku od mimoúrovňové křižovatky sil. I/48 x I/58 (MÚK Příbor-střed) po mimoúrovňovou křižovatku sil. I/48 x III/4863 (MÚK Příbor-průmyslová zóna) z důvodu betonáže nosné konstrukce mostu C244 (most přes řeku Lubinu). Termín uzavírky je stanoven na 12.05.2019 od 00:01 hod. do 23:59 hod.
celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor:
#

Výluka na trase Příbor - Štramberk (a zpět)

Více informací naleznete v přiloženém obrázku. celý text

ostatní, Odstávky | 9. 5. 2019 | Autor:

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora - 15.05.2019

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora - 15.05.2019 v příloze. celý text

ostatní | 7. 5. 2019 | Autor:

Plánovaná odstávka vody

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 22.5.2019 od 8:00 do 11:00 část ulice Na Benátkách v místě vyvěšení. celý text

ostatní, Odstávky | 6. 5. 2019 | Autor:

Plánované přerušení dodávky elektřiny

ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 22.5.2019 od 7:30 do 18:30 na ul. Čs. armády 1362, 1363, 1364, 1365, 1372, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380 a Frenštátská
1366, 1367, 1368, 1369. celý text

ostatní, Odstávky | 2. 5. 2019 | Autor:

Informace pro občany k placení daně z nemovitých věcí

Informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO a informace vztahující se ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. K využívání těchto služeb se občané mohou přihlašovat už nyní, tak aby tuto službu mohli využívat již za toto zdaňovací období. Bližší informace v přílohách. celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor:
#

Příbor se zapojil do akce Ukliďme Příbor

První jarní sluníčko nekompromisně odhalilo odhozené petky či jiné odpadky, stejně jako černé skládky pneumatik či nepotřebných věcí naházených do příkopů nebo do lesa. Proto v sobotu 7. dubna proběhla na celém území republiky dobrovolnická úklidová akce “Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Do akce se mohl zapojit naprosto každý, kdo je ochoten pomoci likvidovat odpadky z míst, kam jednoznačně nepatří, ať už jde o turistické či cyklistické trasy, břehy potoků a řek, příkopy nebo lesní zákoutí. celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor:

Výskyt potkanů, krys a jiných hlodavců - výzva k deratizaci objektů

V posledních letech dochází ve městě ke zvýšenému výskytu škodlivých epidemiologicky významných hlodavců. V druhé polovině května roku 2019 bude odbornou firmou zajišťována deratizace veřejných ploch a objektů, které spravuje město Příbor. Žádáme občany města, aby se za účelem koordinace a zvýšení účinnosti připojili k deratizaci svých objektů ve stejném období, kdy bude probíhat plošná deratizace města. Předem děkujeme všem, kdo pomohou hlodavce likvidovat a provedou deratizaci svých objektů.
celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor:
Soutěž  1

Soutěž Vzpomínky na minulost

Hotové výrobky přineste do příborského muzea v sobotu 18.5.2019. celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor:

Plánovaná odstávka vody

SmVak informuje o plánované odstávce vody dne 20.5.2019 od 8:00 do 11:00 v části ulic: Okružní, Kpt. Jaroše v místě vyvěšení. celý text

ostatní, Odstávky | 2. 5. 2019 | Autor:

Poslední zvonění se starostou

Na úterý 30.4. letos připadlo poslední zvonění. Maturanti Masarykova gymnázia i letos přišli za starostou města, aby se s ním rozloučili. Starosta Jan Malík je sám rovněž absolventem tohoto gymnázia a rád si s letošními maturanty zazpíval "Ach synku, synku". celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor:
#

Prvomájový koncert

Tradiční prvomájový koncert se v letošním roce konal 01.05.2019 od 10:00 hodin v městském parku. To, že se jedná o tradiční akci dokazuje fakt, že letošní prvomájový koncert byl v pořadí již 45. K poslechu hrál Lašský dechový orchestr Štramberk, Příbor pod vedením Aleše Kuběny, který nahradil Dechový orchestr mladých Příbor za doprovodu tanečních vystoupení mažoretek všech věkových kategorií pod vedením Světlany Ivasivy. celý text

ostatní | 1. 5. 2019 | Autor:
#

Počasí nás nezaskočilo - sraz čarodějnic a čarodějů se konal i přes průtrž mračen

Piaristické zahrady jindy sloužící k odpočinku a rozjímání se v úterý 30.04.2019 od 16:00 hodin měly proměnit v místo srazu čarodějnic a čarodějů. Bohužel nám nepřálo počasí, ale my jsme zaskočeni nebyli a sraz uspořádali v Kulturním domě Příbor. A mile nás překvapili čarodějové a čarodějnice a do Kulturního domu i přes průtrž mračen skutečně dorazili. celý text

ostatní | 1. 5. 2019 | Autor:

Výběrové řízení - Technické služby města Příbora

Technické služby města Příbora vyhlašují výběrové řízení na technického pracovníka. Bližší informace v příloze. celý text

ostatní | 30. 4. 2019 | Autor:

LTV Příbor 18. zprávy

Uvidíte např. *Den památek a sídel - 30. výročí MPR, program v Příboře, *Ukliďme Česko, 4 skupiny uklidily 4 části Příbora, *Výběrové řízení na tajemníka MÚ Příbor - prodlouženo do 15. 5. 2019, *Můj sen - mezinárodní výtvarná soutěž - kreslete, posílejte do 6. 5. 2019
*Předání stavby Domova k rekonstrukci, Palmy - slavnost svěcení.
celý text

ostatní | 30. 4. 2019 | Autor:

Výběrové řízení na tajemníka MÚ Příbor - prodloužení termínu

Výběrové řízení na tajemníka MÚ Příbor - prodloužení termínu do 15.05.2019. Bližší informace v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor:

Přerušení dodávky vody

SmVak informuje o přerušení dodávky vody dne 15.5.2019 od 8:00 do 14:00 na ul. Vrchlického. celý text

ostatní, Odstávky | 29. 4. 2019 | Autor:

17. zprávy - LTV Příbor

*Otevírání piaristických zahrad a Maxíci, *Zápis předškoláků do ZŠ v Příboře, *Den otevřených dveří ZŠ Npor. Loma, peklo se, vyrábělo, experimentovalo..., *TJ Sokol - Valná hromada - hodnotil se rok 2018, byl úspěšný, ale náročný, *Hájov - veřejná schůze, bohatý program, diskuse také, *Taneční - závěrečná lekce HM Dance, *Den Země - program pro MŠ, M. Donutil v Příboře, rozhovor, *Žalman Lohonka v Příboře
*T. Tomeček na Prchalově, BK chlapci U15 - nominovali se mistrovství republiky.
celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor:

Závěrečný účet města Příbor za rok 2018 včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2018

Závěrečný účet města Příbor za rok 2018 včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2018 naleznete v přiložených souborech. celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor:

Pronájem obecního bytu

Město Příbor vyzývá zájemce k podání přihlášky na pronájem obecního bytu č. 12 na ul. U Tatry čp. 1488 v Příboře za nabídku smluvního nájemného. Velikost bytu 3+1. Bližší informace v přiloženém souboru.
celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor:

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2019/2020-14.5.2019

Bližší informace v přiožených souborech. celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor:

Koncert Supergroup CZ se 24.04.2019 ruší !!!

Z důvodu nemoci člena skupiny Supergroup CZ se koncert dne 24.04.2019 ruší a přesouvá se na 29.05.2019 od 18:00 hodin. Omlouváme se vzniklé potíže. Zakoupené vstupeny zůstávají v platnosti. V případě potřeby lze vstupenky vrátit od 29.04.2019 v TIC anebo v pokladně KD. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 24. 4. 2019 | Autor:

Přerušení dodávky vody

SmVak informuje o přerušení dodávky vody dne 25.4.2019 od 8:00 do 14:00 na část ul. Alšova č.p. 989, 872, 871, 990, 991. celý text

ostatní, Odstávky | 24. 4. 2019 | Autor:

16. pořad LTV Příbor - vysílali jsme PŘED 20 LETY

LTV Příbor, vysílání - 1999, obnovená repríza zpráv 14. - 28. 4. 1999, 2. díl. Uvidíte Příbor, jak si jej už mnozí nepamatujete, nebo naopak si zavzpomínáte. Program: *Koncert - harfa - v refektáři *Pódiové skladby v Kopřivnici (ZŠ Dukelská, Bav klub Příbor, Zvláštní škola Příbor)*Nejlepší sportovci NJ - Petr Kostelník, BK Příbor - Petr Hejtmánek, aerobik - D. Sattková)*Kafka - soutěž televizí *Okresní aktiv vojenských důchodců v NJ - Staročeská muzika z Příbora *Kontaktní místo v Příboře (pohled na klášter)*Monika Žídková v Jaalu *Výročí: narození Amálie Grulichové, vznik hasičského sboru.
celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor:

Výběrové řízení na tajemníka Městského úřadu Příbor

Bližší informace v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor:

Nová komunikace občanů s městem

Město Příbor umožňuje občanům vyřizovat některé své záležitosti prostřednictvím webové aplikace pod názvem „Portál občana“. Tato aplikace umožňuje „navštívit“ úřad přes internet, aniž by zde občané museli docházet fyzicky, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Občané mohou tímto způsobem platit místní poplatky, nájmy obecních bytů a zábory veřejného prostranství. Dále zde mohou požádat o pronájem obecních bytů, oznámit ztrátu občanského průkazu či cestovního pasu a podat žádost o informace. Lze tak komunikovat s úřadem v klidu a pohodlí domova a formuláře pro životní situace jsou vždy po ruce. Rychle a jednoduše lze vyplnit žádost s pomocí průvodce, který provede celým procesem a pomůže s vyplněním. Výhodou je také možnost online platby kartou přes platební bránu.
celý text

ostatní | 18. 4. 2019 | Autor:
první předchozí
ze 29
poslední