Menu
Město Příbor
Příbor

Telefonní seznam

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Příbor)

David Bajer

lesní hospodář - Odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 310)

Bc. Ivana Bolomová, DiS.

matrika, ověřování - Odbor organizační a správních činností, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: I, Dveře č.: 111)
Telefon: 556 455 443 (V případě nepřítomnosti zastupuje Pavla Urbanová, mobil: 736 503 361)
Mobil: 731 130 856
E-mail: bolomova@pribor-mesto.cz

Alice Buczková

správce poplatku – odpady - Odbor finanční, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: I, Dveře č.: 106)

Zdeněk Buroň

vedoucí střediska dopravy, sečení - Technické služby města Příbora

Pavel Busek

vedoucí střediska údržby, správa městských budov - Technické služby města Příbora
Telefon: 739 553 474
E-mail: udrzba@tspribor.cz

Ing. Iveta Busková

  Ing. Iveta Busková vedoucí oddělení kanceláře vedení města a školství - Odbor organizační a správních činností, Městský úřad Příbor: náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor (Patro: 1, Dveře č.: 209)

Ing. Romana Černochová, DiS.

rozvojové projekty, územní plán - Odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: II, Dveře č.: 211)

Ing. Adriana Demlová

Zimní údržba, podatelna, evidence zakázek - Technické služby města Příbora

Mgr. Marika Demlová

MPR, městský mobiliář - Odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: II, Dveře č.: 211)

Bc. Lenka Filipcová

sociální pracovník - Odbor sociálních věcí, Freudova 118, Příbor (Patro: 1 )

Ing. Lenka Filipová

vedoucí odboru - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Lidická, Kulturní dům Příbor 560, Příbor

Bc. Petra Friedlová

rozpočtář - Odbor finanční, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 309)

Ing. Milan Gabzdyl

  Ing. Milan Gabzdyl člen ZM - Zastupitelstvo města Příbora, člen ZM, Příbor
člen RM - Rada města Příbora, člen RM, Příbor

Lenka Habdasová

majetková činnost - Odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 315)

Petr Hajda

dispečer - Technické služby města Příbora
Telefon: 731 593 110
E-mail: dispecer@tspribor.cz (pracovní doba 06:00 – 14:30 hod. )

Bc. Jiří Hanzelka

přestupky - Odbor stavebního řádu a přestupků, Freudova 118, Příbor (Patro: Přízemí )

Ing. Pavel Hanzelka

  Ing. Pavel Hanzelka vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků - Odbor stavebního řádu a přestupků, Freudova 118, Příbor (Patro: Přízemí )

Ing. Kateřina Honešová

účetní, bytové záležitosti - Odbor bytového a nebytového fondu, Freudova 118, Příbor (Patro: 1 )

Pavel Hykel

referent - Odbor stavebního řádu a přestupků, Freudova 118, Příbor (Patro: Přízemí )

Bc. Karla Chybová

referent, příjmy - Odbor finanční, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 303)

Ing. Barbora Jalůvková

kontrolorka příspěvkových organizací, VFP - Úsek právní a kontrolní, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: 1, Dveře č.: 110)

MUDr. Mořic Jurečka

  MUDr. Mořic Jurečka člen ZM - Zastupitelstvo města Příbora, člen ZM, Příbor
člen RM - Rada města Příbora, člen RM, Příbor

Radek Jurečka

  Radek Jurečka člen ZM - Zastupitelstvo města Příbora, člen ZM, Příbor
předseda - Osadní výbor Hájov, člen OV, Příbor

Ing. Dita Kalužová

životní prostředí - Odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 310)

Petra Kantorová, DiS.

projekty, dotace - Odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 309)

Ing. Jaromír Kavan

specialista - IT - Odbor organizační a správních činností, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: II, Dveře č.: 213)

Bc. Petra Kolářová

referent, majetek - Odbor finanční, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 303)

Lucie Krejčí

referent - Odbor stavebního řádu a přestupků, Freudova 118, Příbor (Patro: Přízemí )

Ing. Ivo Kunčar

investiční technik - Odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 314)

Michaela Kusiaková

technik nebytových prostor - Odbor bytového a nebytového fondu, Freudova 118, Příbor (Patro: 1 )

Alena Ligáčová, DiS.

správkyně veřejné zeleně - Odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: 2, Dveře č.: 213)

Jana Lipovská, DiS.

evidence obyvatel, registry - Odbor organizační a správních činností, náměstí S. Freuda 19, Příbor ( Dveře č.: 109)

Ing. Bohuslav Majer

  Ing. Bohuslav Majer člen ZM - Zastupitelstvo města Příbora, člen ZM, Příbor
člen ZM - Rada města Příbora, člen RM, Příbor
místostarosta města - Vedení města Příbora, náměstí S. Freuda 19, Příbor

Ing. arch. Jan Malík

  Ing. arch. Jan Malík člen ZM - Zastupitelstvo města Příbora, člen ZM, Příbor
člen RM - Rada města Příbora, člen RM, Příbor
starosta města - Vedení města Příbora, náměstí S. Freuda 19, Příbor

JUDr. Rostislav Michálek

  JUDr. Rostislav Michálek tajemník - Vedení města Příbora, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: , Dveře č.: )

PhDr. Marie Monsportová

  PhDr. Marie Monsportová členka ZM - Zastupitelstvo města Příbora, člen ZM, Příbor
předsedkyně - Osadní výbor Prchalov, člen OV, Příbor

Bc. Petra Monsportová

Turistické informační centrum - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Jičínská 54, Příbor

Mgr. Karolína Najzarová

  Mgr. Karolína Najzarová vedoucí odboru - Odbor sociálních věcí, Freudova 118, Příbor (Patro: 1 )
vedoucí odboru sociálních věcí - Odbor sociálních věcí, Freudova 118, Příbor (Patro: 1 )

Ing. Kamila Nenutilová

  Ing. Kamila Nenutilová odboru finančního - Odbory Městského úřad Příbor, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 308)
vedoucí odboru - Odbor finanční, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 308)
vedoucí odboru - Odbor finanční, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 308)

Mgr. Pavel Netušil

  Mgr. Pavel Netušil člen ZM - Zastupitelstvo města Příbora, člen ZM, Příbor
člen RM - Rada města Příbora, člen RM, Příbor
předseda - Finanční výbor, člen FV, Příbor

Barbora Nevludová, DiS.

mzdová účetní, pokladna - Odbor finanční, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: I, Dveře č.: 106)

Ing. Zdeněk Pařízek

domovník - ubytovna Jičínská 247, Příbor - Odbor bytového a nebytového fondu, Freudova 118, Příbor

Ing. Karolína Pavelková

investiční technik - Odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 312)

Bc. Eva Plišová

vedoucí odboru organizačního a správních činností - Odbory Městského úřad Příbor, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: II, Dveře č.: 212)
vedoucí odboru - Odbory Městského úřad Příbor, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: , Dveře č.: )
vedoucí odboru - Odbor organizační a správních činností, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: II, Dveře č.: 212)

MUDr. Aleš Polách

  MUDr. Aleš Polách člen ZM - Zastupitelstvo města Příbora, člen ZM, Příbor
člen RM - Rada města Příbora, člen RM, Příbor

Jan Polášek

investiční technik - Odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: 3.NP, Dveře č.: 314)

Ing. Renáta Poppová

účetní - Odbor finanční, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 309)

Mgr. Isabela Remeňová

sociální pracovník - Odbor sociálních věcí, Freudova 118, Příbor (Patro: 1 )

Ing. Radoslav Römer

investiční technik, inženýrské sítě - Odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 312)

Miroslav Růžička, DiS.

kultura, Měsíčník - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Lidická, Kulturní dům Příbor 560, Příbor

Mgr. Martina Ryndová

správce poplatku – psi, veřejné prostranství - Odbor finanční, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: I, Dveře č.: 106)

Ing. Jan Skarka

bytový technik - Odbor bytového a nebytového fondu, Freudova 118, Příbor (Patro: 1 )

Ing. Silvie Strakošová

Správce piaristického kláštera - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Lidická 50, Příbor

Dagmar Šatková

fakturantka - Odbor finanční, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 309)

Ing. Jaroslav Šimíček

  Ing. Jaroslav Šimíček vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku - Odbory Městského úřad Příbor, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 313)
vedoucí odboru - Odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 313)
vedoucí odboru - Odbor investic, rozvoje a správy majetku, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 313)

Ing. Alžběta Šimíčková

referent - Odbor stavebního řádu a přestupků, Freudova 118, Příbor (Patro: Přízemí )

Barbora Šindlerová

spisovna - Odbor organizační a správních činností, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: I, Dveře č.: 113)

Petr Špaček

správce Kulturního domu Příbor - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Lidická, Kulturní dům Příbor 560, Příbor

Dispečink tepla

Havarijní služba TP Příbor s.r.o. - TP Příbor s.r.o.
Telefon: 731 32 00 22

Dominika Trčková

správce rodného domu Sigmunda Freuda - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Lidická, Kulturní dům Příbor 560, Příbor

Pavla Urbanová

sekretariát, agenda RM, ZM - Odbor organizační a správních činností, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: II, Dveře č.: 206)

Ing. Arnošt Vaněk

  Ing. Arnošt Vaněk člen ZM - Zastupitelstvo města Příbora, člen ZM, Příbor
předseda - Kontrolní výbor, člen KV, Příbor

Ing. Jaroslava Veselková

životní prostředí - Odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: III, Dveře č.: 310)

Pavla Veselková

podatelna, Czech Point, ztráty a nálezy, sklad MÚ - Odbor organizační a správních činností, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: I, Dveře č.: 108)

Petra Wantulová, DiS.

sekretariát, agenda RM, ZM - Odbor organizační a správních činností, náměstí S. Freuda 19, Příbor (Patro: 2, Dveře č.: 206)

Bc. Gabriela Zárubová

sekretariát, účetní, pokladna - TP Příbor s.r.o.

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

22.7.2024 03:07

Aktuální teplota:

16.4 °C

Vlhkost:

86.5 %

Rosný bod:

14.1 °C