Městský rozhlas

Městský rozhlas

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK
Hlášení městského rozhlasu: Lucie Boháčová
Zástup: Petra Kantorová, Dis.
 

Dle Směrnice č. 7/2016 k udělování Cen obce a čestného občanství města Příbora, která byla schválena zastupitelstvem města Příbora dne 23.03.2016 může podat kterýkoli občan města Příbora starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území města Příbora návrh na udělení Ceny obce nebo čestného občanství prostřednictvím Komise pro občanské záležitosti, která návrhy zpracuje a předá Radě města Příbora. Formuláře návrhů je možno obdržet na Městském úřadě v Příboře, Odboru organizačním a správních činností - v informačním centru nebo na webových stránkách města. Směrnice je k nahlédnutí na webocých stránkách města a na Městském úřadu v Příboře. Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení a datum narození navrhovaného občana, bydliště navrhovaného občane, v případě, že se jedná o občana již zemřelého, pak poslední bydliště, souhlas navrhované osoby, v případě, že se jedná o občana již zemřelého, pak souhlas osoby blízké, zdůvodnění návrhu na ocenění, jméno či název navrhovatele, datum předání návrhu na MÚ. Návhy musí být dodány na MÚ - matriku - nejpozději do 30.05.2018.


Zápis  

k povinné školní docházce od školního roku 2018/2019 se bude konat v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 18:00 hodin na Základní škole Příbor, Jičínská 486 a Základní škole Npor. Loma Příbor. K zápise plnění povinné školní docházky se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným od 01.09.2011 do 31.08.2012, s odloženou školní docházkou z r. 2017. Na žádost zákonného zástupce může být zapsáno k plnění povinné školní docházky i dítě narozené v termínu od 01.09.2012 do 30.06.2013. U zápisu předložte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.


Opravník nejkřiklavějších biologických omylu II.   

Město Příbor Vás zve na přednášku OPRAVNÍK NEJKŘIKLAVĚJŠÍCH BIOLOGICKÝCH OMYLU II. - ČLOVĚK, GENETIKA, BOTANIKA, v pondělí 16. dubna, od 17 hodin v piaristickém kláštěře. Přednáška navazuje na uspěšnou přednášku Opravník nejkřiklavějších zoologických omylů. Přednášející Mgr. Pavel Netušil. Vstupné činí 20Kč. Jste srdečně zváni.   


Přehlídka technických profesí

Rozhodujete se o svém budoucím povolání? Příjďte se podívat na přehlídku technických profesí s názvem "Řemeslo má zlaté dno". Místo konání je ve sportovní hale VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici. Akce se koná 25. dubna od 9-16h. A 26. dubna od 9-15h,


Otevření zahrady

Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská oznamuje, že školní zahrada pro veřejnost bude v provozu od 16.4.2018. Otevírací doba zahrady se řídí navštěvním řádem. Zahrada je otevřena v pracovní dny od 16:00hod. do 19:00hod, v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 18:00. Zahrada je určena dětem do 9 let vždy za doprovodu rodičů.


Porucha vodovodní síti

Město Příbor si Vás dovoluje informovat o vzniklé poruše na vodovodní síťi na ulici Na Benátkách. Dotčena oblast je i ulice nábřeží Rudoarmějců. Orientační plán opravy je 17.04.2018 od 08:00-14:00.


 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK