Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

 

VEDENÍ MĚSTA
Ing. Bohuslav Majer starosta
556 455 400
734 398 053
1. patro/2
Ing. Dana Forišková Ph.D. místostarostka
556 455 401
731 130 867
1. patro/2a
Ing. Arnošt Vaněk tajemník
556 455 402
603 951 566
1. patro/4
MĚSTSKÁ POLICIE
Eva Durčeková DiS. z služebna
556 455 404
721 146 146
služebna
Bc. Libor Bolom vrchní strážník
556 455 405
732 774 516
služebna
ODBOR ROZVOJE MĚSTA
Ing. Jaroslav Venzara vedoucí odboru
556 455 420
731 130 860
2. patro/13
Naděžda Střelková školství, byty
556 455 423
2. patro/13a
Ing. Dita Kalužová živ. prostředí
556 455 422
732 117 580
2. patro/13a
Ing. Bc. Andrea Nováková živ. prostředí
556 455 421
737 757 722
2. patro/13a
Petr Fiala lesy
556 455 445
604 358 175
2. patro
Ing. Rudolf  Zahradník rozvojové projekty
731 130 857 
556 455 429
2. patro/13a
Ing. Romana Šašinková, DiS. městská architektura, urbanismus, příprava projektů
734 238 517
556 455 429
2. patro/13a
ODBOR FINANČNÍ
Ing. Kamila Nenutilová vedoucí odboru
556 455 430
731 130 864
2. patro/11
Dagmar Šatková fakturantka
556 455 431
2. patro/10
Mgr. Martina Ryndová referent, místní poplatky
556 455 432
přízemí
Ing. Renáta Poppová účetní
556 455 433
2. patro/10
Alice Buczková referent, místní poplatky
556 455 434
přízemí
Alena Gachová majetek
556 455 436
2. patro/18
Barbora Nevludová DiS. mzdy, pokladna
556 455 437
přízemí
Jana Rosíková referent 556 455 435 2. patro/18
Bc. Petra Friedlová referent 556 455 438 2. patro/18
ODBOR ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
JUDr. Rostislav Michálek vedoucí odboru, právník
 
739 553 586
556 455 440
1. patro/5
Ing. Jaromír Kavan informatik
556 455 441
739 179 719
1. patro/7
Petr Zámrský informatik 556 455 426

1. patro/7

Nela Marková IC, podatelna
556 455 442
603 883 665
přízemí
Pavla Urbanová matrika, ověřování
556 455 443
731 130 856
1. patro/6
Pavla Veselková IC, podatelna
556 455 444
731 130 858
přízemí
Petra Kantorová DiS. evidence obyvatel
556 455 446
1. patro/7
Bc. Eva Plišová org. záležitosti
736 519 797 
556 455 413
1. patro/2
Bc. Kateřina Šimečková sekretariát, agenda RM, ZM
556 455 412
603 883 664
1. patro/2
Kateřina Vaňková sekretariát, agenda RM, ZM
556 455 411
736 503 361
1. patro/2
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Ing. Jaroslav Šimíček vedoucí odboru
556 455 450
604 477 292
2. patro/15
Ing. Ivo Kunčar investiční technik, GIS, veřejné zakázky
556 455 451
732 182 691
2. patro/16
Ing. Alice Hambálková MPR, územní plán
556 455 452
731 130 863
2. patro/16
Emil Šilar investice
556 455 453
737 345 689
2. patro/16
Blanka Dostálová, DiS. veř. prostranství
556 455 454
736 740 410
2. patro/16
Ing. Ivan Viskupič investiční technik, správa nebyt. objektů
556 455 456
731 130 865
2. patro/14
Ing. Radoslav Römer investiční technik, komunikace, inženýrské sítě
556 455 457
730 169 707
2. patro/14
Lenka Habdasováz majetková činnost
556 455 458
2. patro/17
ÚSEK PRÁVNÍ A KONTROLNÍ
Bc. Eva Srněnská kontrolní činnost
556 455 410
1. patro/3
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A PŘESTUPKŮ
Ing. Pavel Hanzelka vedoucí odboru
556 455 460
732 117 311
Freudova 118
Pavel Hykel referent
556 455 461
Freudova 118
Bc. Jiří Hanzelka referent, přestupky
556 455 462
Freudova 118
Ing. Mária Kubáňová referent
556 455 463
731 130 859
Freudova 118
Lucie Krejčí administrativa
556 455 464
Freudova 118
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Bc. Lenka Filipcováz vedoucí odboru
556 455 470
731 130 866
Freudova 118
Irena Rozehnalováz veřejná opatrovnice
556 455 471
732 210 600
Freudova 118
Mgr. Karolína Najzarová sociálně-právní ochrana dětí
556 455 472
Freudova 118
ODBOR BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU
Ing. Jiří Hajda vedoucí odboru
556 455 480
602 732 138
Freudova 118
Ing. Jan Skarka bytový technik
556 455 481
736 503 360
Freudova 118
Michaela Kusiaková technik nebytových  prostor

556 455 482

734 390 846

Freudova 118
Ing. Kateřina Honešová účetní nájmu 556 455 483 Freudova 118
Pavel Krulich údržbář 737 933 895  
ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Ing. Iveta Busková vedoucí odboru
 
731 130 855
Lidická 560 (KD)
Dita Kahánková kultura
 
731 130 861
Lidická 560 (KD)
Petra Richterová kultura
 
731 130 862
Lidická 560 (KD)
Ing. Silvie Strakošová provoz kláštera
605 227 756
Lidická 50
Miroslav Růžička DiS. Rodný dům S. Freuda

556 722 200

734 261 157

Zámečnická 117
Petr Daněk správce KD 739 681 287 Lidická 560 (KD)
OSADNÍ VÝBORY
Radek Jurečka předseda
 Hájov
Hájov
Ivo Lacný předseda
Prchalov
Prchalov
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Silvie Bahnerová vedoucí
556 725 037
Lidická 50
TECHNICKÉ SLUŽBY
Ing. Zuzana Gřesíková ředitelka
737 245 980
Štramberská 483
Ing. Vladimír Pavelka dispečer
737 245 981
Štramberská 483
Irena Zárubová hřbitovnictví
737 245 986
Štramberská 483
Ing. Elen Sládečková ekonomka
731 537 130
Štramberská 483
Kateřina Kollárová koordinátor
737 245 983
Štramberská 483
Mgr. Pavlína Nývltová obchod 731 674 984 Štramberská 483
Ing. Karin Juchelková služby, pouť, trhy 731549 482 Štramberská 483
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA PŘÍBORA, S.R.O., smmp@smmp.cz
Ing.  Kamila Bučková ekonom
739 089 756
595 179 779
 
Freudova 118
Eva Potůčková sekretariát

736 518 566

595 179 779

Freudova 118
Jan Nespěšný údržba

733 535 739

Freudova 118
MĚSTSKÁ TELEVIZE
Mgr. Irena Nedomová   776 725 909 Jičínská 12
Pavel Nedoma     Jičínská 12
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBOR
Milan Novák velitel 556 725 412 Sv. Čecha 190