Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

ZŠ Jičínská

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín se nachází v těsné blízkosti centra města Příbora. Poskytuje vzdělání 380 žákům (kapacita 550 žáků) v 1. - 9. ročníku. Od samotného počátku se škola zaměřuje na poskytování kvalitního základního vzdělávání pro všechny žáky s přihlédnutím k speciálním vzdělávacím potřebám.Výuka probíhá v osmnácti kmenových třídách a dále v odborných učebnách. Patří k nim počítačová učebna, dvě jazykové učebny, učebna fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, cvičná kuchyňka, školní dílna, dvě tělocvičny a informační centrum se žákovskou knihovnou. Škola je vybavena také mobilní počítačovou učebnou a tablety značky Apple.Vroce 2013 bylo vybudováno z projektu ROP Moravskoslezsko víceúčelové hřiště. Od roku 2007/2008 se na naší škole učí podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola - cesta k poznání. Mezi hlavní principy tohoto školního vzdělávacího programu patří rozvoj dovedností a klíčových kompetencí uplatnitelných v praxi, rozvoj schopnosti diskutovat, prezentovat svou práci
a obhájit svůj názor. Na prvním stupni byla do osnov zavedena Osobnostně sociální výchova, která se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků ve škole, přispívá i k rozvíjení osobnosti žáků a dobrých mezilidských vztahů ve třídách.V roce 2006 se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku. Téhož roku byly založeny
i internetové stránky školy, jejichž design se ve školním roce 2012/2013 proměnil
a zpřehlednil. Naše škola se stala Konzultačně metodickým centrem Krajského vzdělávacího informačního centra v Novém Jičíně. Škola je také zapojena do sítě „Zdravých škol“. Používá moderní metody práce včetně metod kritického myšlení a také má zkušenosti s realizací Daltonského plánu ve výuce. Žáci mají možnost výběru z řady volitelných předmětů jako je Mediální výchova, Informatika, Přírodovědná praktika, Konverzace z anglického jazyka, Sportovní hry, Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky. Ve škole se vyučují dva světové jazyky (anglický, německý).

Škola má zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, průměrně je integrováno ročně kolem 60 žáků a se začleňováním žáků z cizích zemí.

 

j
 
 

Kontaktní údaje:
Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
Jičínská 486
742 58 Příbor
www.zsjicinska.cz

Ředitelka školy:
Mgr. Jarmila Bjačková
email: j.bjackova@zsjicinska.cz

Kancelář:
telefon: +420 556 722 485
email: kancelar@zsjicinska.cz