Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

1 / 2006 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2000 o přidělování obecních bytů do nájmu občanům.

datum schválení 27.04.2006 / datum účinnosti 12.05.2006

01_2006_ozv_rušící 1_2000 o přidělování obecních bytů do nájmu.doc

1/2001 O znaku a praporu města Příbora a jejich užívání

datum schválení 22.02.2001 / datum účinnosti 24.03.2001

353.rtf

1/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 17/96 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

datum schválení 26.06.2008 / datum účinnosti 01.01.2009

01_2008_ozv_ruší ozv 17_1996 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.doc

1/2009 Organizační řád města

datum schválení 25. 9. 2008 / datum účinnosti 1. 1. 2009

33087.doc

1/2010 O zpoplatnění obecného užívání místních komunikací v Příboře

datum schválení 30.11.2010 / datum účinnosti 01.01.2011

26608.pdf

1/2010 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Příbor č. 10/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení, umístění skládek a provádění výkopových prací.

datum schválení 03.06.2010 / datum účinnosti 01.07.2010

01_2010_ozv_ zrušující ozv 10_2003 poplatek za užívání veřejného prostranství.doc

1/2010 Příloha

datum schválení 28.04.2015 / datum účinnosti 01.06.2015

ceník.doc

1/2010 Řád veřejného pohřebiště

datum schválení 16. 9. 2010 / datum účinnosti 1. 10. 2010

33118.pdf

1/2011 Dodatek č. 1

datum schválení 13.12.2012 / datum účinnosti 01.01.2013

34154.doc

1/2011 Požární řád města Příbora

datum schválení 17.05.2011 / datum účinnosti 01.06.2011

28854.pdf

1/2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

datum schválení 01.03.2012 / datum účinnosti 16.03.2012

01_2012_ozv_poplatek za vhp.doc

1/2013 Jednací řád Rady města Příbora

datum schválení 15.01.2013 / datum účinnosti 01.02.2013

33997.pdf

1/2013 Pracovní řád MÚ

datum účinnosti 01.03.2013

01_2013_vnitřní směrnice tajemníka_pracovní řád mÚ příbor.pdf

1/2014 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

datum schválení 18.12.2014 / datum účinnosti 01.01.2015

vyhláška o místním poplatku.pdf

1/2015 Jednací řád Zastupitelstva města Příbor

jednací řád zastupitelstva města příbor platný od 01.02.2015.doc

1/2015 o stanovení maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa

datum schválení 28.04.2015 / datum účinnosti 18.05.2015

nařízení města č. 1-2015.doc

1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Příbora

datum schválení 14.05.2015 / datum účinnosti 03.06.2015

1-2015 ozv o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění.pdf

1/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol zřízených městem Příbor

ozv - Školské obvody spádových mateřských škol – úřední deska, intranet.doc

1/2017 Obecně závazná vyhláška města Příbor, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Příbor

01 2017 obecně závazná vyhláška města příbor.pdf

10. Pravidla pro vysílání městského rozhlasu

schválení 30.06.2015/účinnost 13.07.2015

na web.doc

Stránka