Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Revitalizace zahrady Piaristického kláštera v Příboře

 

Popis investiční akce

Venkovní plochy p. č. 1385,1386 navazující na objekt kláštera byly původně plně funkční zahradou a součástí objektu kláštera. Postupně byly devastovány a nevyužívány. Proto se přistoupilo  ke  kompletní rekonstrukci objektu kláštera a následovně je snaha investora opět obnovit původní funkci zahrady,která bude sloužit k výchovným, společensko-relaxačním akcím a stane se veřejně přístupným   prostorem pro  obyvatele města  Příbora  a jeho návštěvníků. Aby se stala zahrada po celkové revitalizaci uceleným komplexem, bude původní plocha rozšířena o zahradní část na p. č. 1392 s plným komunikačním propojením s historickým centrem města a druhým vstupem ze strany ulice K. Čapka - jedná se o navazující projekt na p. č. 1393. Po kompletní revitalizaci zahrad vznikne v centru města nová funkční plocha se vzrostlou zelení, mobiliářem, altánem s možností svatebních obřadů a také prostor pro konání kulturních představení.
Předmětem stavby je revitalizace zahrady  piaristického kláštera v Příboře, propojení hodní a dolní části, vybudování oplocení, zpevněných ploch pojízdných, pochůzích, vybudování vodního prvku vč. technologie, instalace  osvětlení , instalace mobiliáře, výsadba zeleně.

Projektant

  • Ing. Pavla Kašubová, Pionýrská 737/11, 742 21 Kopřivnice
  • Ing. Arch. Zdeněk Quitt – projekční atelier, Skalky 2067/94, 741 01 Nový Jičín

 

Zhotovitel

  • NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

 

Termíny

  • zahájení: 03.11.2014
  • ukončení: 30.09.2015

 

Profil zadavatele

 

Vizualizace

Z výkresové dokumentace