Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah


Hlášení městského rozhlasu

Hlášení městského rozhlasu probíhá 2x denně: Po - Pá  v 10.30 a v 18.00 hodin.  

Kontakt:  Kateřina Vaňková, tel. 556 455 411

 e- mail: vankova@pribor-mesto.cz

Zástup v době nepřítomnosti: Petra Kantorová, DiS., tel. 556 455 446

 e-mail: kantorova@pribor-mesto.cz

Nová rozhlasová ústředna umožňuje přehrání posledního aktuálního hlášení městského rozhlasu prostřednictvím Vašeho telefonu. V případě, že Vám uniklo hlášení, postačí kdykoliv vytočit tel. číslo: 607 191 524, na kterém se Vám přehraje záznam posledního hlášení.


Český statistický úřad organizuje v roce 2017 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmíny 2017  nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech. Pro případné dotazy můžete kontaktovat paní Kramolišovou na tel. č. 595 131 212.


Ve středu 26. a ve čtvrtek 27. dubna 2017 se koná ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici 11. ročník Přehlídky technických profesí "Řemeslo má zlaté dno". Ve středu v době od 9:00 - 16:00 hod. a ve čtvrtek v době od 9:00 - 15:00 hod.


Rada města Příbora schválila usnesením č. 55/39/1 ze dne 4.4.2017 Program pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora v roce 2017 - 2. etapa pro podporovanou oblast: materiálně technická základna. Žadatelem o veřejnou finanční podporu materiálně technické základny může být pouze vlastník nemovitosti, která se nachází na území města Příbora a slouží k rozvoji kultury, tělesné výchovy a sportu, ochrany životního prostředí, vzdělání, zájmové činnosti, volnočasových aktivit, propagaci a reprezentaci města. Lhůta pro podání žádosti je od 10.05.2017 do 31.05.2017. Veškeré bližší informace jsou k dispozici na internetové adrese www.pribor.eu na stránce "Občan", v menu "Veřejná finanční podpora", v části "Poskytovní veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora od roku 2017". Informace k Programu pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora v roce 2017 - 2. etapa pro podporovanou oblast: materiálně technická základna budou zveřejněny rovněž v Měsíčníku města - květen 2017.


Město Příbor zve malé i velké čarodějky a čaroděje v pátek 28. dubna od 16 do 18:00 hod. na slet čarodějnic do piaristické zahrady. Nebudou chybět soutěže a za čarodějný kostým malá drobnost. V případě deště se akce ruší.


Dechový orchestr mladých a Město Příbor Vás srdečně zvou v pondělí 1. května od 10:00 hod. do městského parku v Příboře na tradiční Prvomájový koncert. Představí se vám: Dechový orchestr mladých Příbor a mažoretky všech věkových kategorií. Vstup zdarma.


Město Příbor oznamuje, že ve čtvrtek 11. května 2017 v době od 8:00 do 15:30 hod. proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání a povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018, který se bude konat v mateřských školách:

Mateřská škola Kamarád, na ul. Frenštátská 1370 a na ul. Švermově a v MŠ Příbor na ul. Pionýrů 1519.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 se vztahuje na děti, které dosáhnou pátého roku věku k 31.08.2017 a na děti s odkladem povinné školní docházky. Podrobné informace zápisu k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněny na webových stránkách škol a informaci o stanovených školských obvodech mateřských škol najdete také na informačních tabulích města a na webových stránkách města.