Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah


Hlášení městského rozhlasu

Hlášení městského rozhlasu probíhá 2x denně: Po - Pá  v 10.30 a v 18.00 hodin.  

Kontakt:  Kateřina Vaňková, tel. 556 455 411

 e- mail: vankova@pribor-mesto.cz

Zástup v době nepřítomnosti: Petra Kantorová, DiS., tel. 556 455 446

 e-mail: kantorova@pribor-mesto.cz

Nová rozhlasová ústředna umožňuje přehrání posledního aktuálního hlášení městského rozhlasu prostřednictvím Vašeho telefonu. V případě, že Vám uniklo hlášení, postačí kdykoliv vytočit tel. číslo: 607 191 524, na kterém se Vám přehraje záznam posledního hlášení.


Český statistický úřad organizuje v roce 2017 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmíny 2017  nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech. Pro případné dotazy můžete kontaktovat paní Kramolišovou na tel. č. 595 131 212.


Město Příbor přihlásilo v lednu letošního roku svůj vydaný historický kalendář do soutěže. Hlasovat můžete na www.kalendarroku.cz v záložce Hlasování veřejnosti. Hlasovat je možné až do 14. dubna 2017. Podpořte svými hlasy svůj kalendář.


Starosta  města Příbora zve občany města na 21. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční tentokrát v úterý 28. března 2017 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře. Program zasedání naleznete na úřední desce nebo webových stránkách města.


V rámci Světového dne vody Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. v sobotu 25. března 2017 zpřístupní pro veřejnosti čtyři čistírny odpadních vod v jednotlivých okresech regionu. Lidé budou mít také unikátní možnost navštívit největší beskydskou úpravnu vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Z důvodu omezené kapacity návštěvníků se zájemcům doporučuje včasná rezervace místa. Podrobnější informace k akci naleznete na webových stránkách města Příbora.