Navigace

Obsah

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí je mimo jiné zákony a mezinárodní dokumenty upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Orgány sociálně právní ochrany, kterým je rovněž i pověřený Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, řeší složité situace dětí i mládeže.
 
Každé dítě má právo, i bez vědomí rodičů, požádat na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, o pomoc při řešení svého problému.         
 
Sociálně-právní ochrana dětí se především zaměřuje na děti:
 
Každý je oprávněn upozornit Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, na porušení povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnosti, že rodiče nemohou plnit své povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, sídlí na ul. Freudova čp. 118 v Příboře.
 
Telefonní kontakt: 556 455 470 nebo 731 130 866. E-mail: soc@pribor-mesto.cz
 
Úřední hodiny:
Pondělí 08:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 11:00  
Středa 08:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:00  
Pátek neúřední den

V případě ohrožení dítěte lze o pomoc rovněž požádat:

Městskou polici Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor.

Telefonní kontakt:                     556 725 111 nebo 721 146 146     
Provozní doba:      
Pondělí až čtvrtek 06:30 - 23:00  

Pátek

06:30 - 04:30  
Sobota 06:30 - 15:00 20:00 - 04:30
Neděle zavřeno
   
Policii ČR, obvodní oddělení Příbor, Masarykova 637 Příbor.        
Telefonní kontakt:                     974 735 751  
Pracovní dny a hodiny:               nepřetržitě 
 
Dalším, stěžejním orgánem sociálně-právní ochrany dětí, je oddělení sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163/12.  
 
Telefonní kontakt: 556 879 482, 556 879 471 
 
Provozní doba Městského úřadu Kopřivnice 
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:30 pouze informace, podatelna a CzechPoint
Pátek 08:00-10:00 pokladna