Navigace

Obsah

Informace

Zprávy - nejnovější příspěvky (veškeré aktuality naleznete v menu Občan - Aktuality)

21.03.2018

MĚSTO PŘÍBOR OBSADILO 3. MÍSTO V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB 2018 ZA NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKOU SLUŽBU V KRAJSKÉM KOLE

Město Příbor se v letošním roce opět přihlásilo do soutěže Zlatý erb, v rámci které se hodnotí na základě stanovených kritérií nejlepší webová stránka měst a obcí, rovněž i nejlepší elektronická služba. Tuto soutěž vyhlašuje spolek Český zavináč. Odborná porota hodnotí podle stanovených kritérií např. povinné informace, úřední desku, ovládání webu, navigaci, přehlednost stránek, užitečnost elektronických služeb atd.

Detail

20.03.2018

Město Příbor se připojí k celosvětové kampani Hodina Země

V sobotu 24. března 2018 od 20:30 do 21:30 hodin proběhne již jedenáctý ročník celosvětové akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země.

Detail

20.03.2018

Uzavření pokladny MÚ - 28.03.-29.03.2018

Ve dnech 28.03.2018 a 29.03.2018 bude z technických důvodů pokladna MÚ zavřena. Děkujeme za pochopení.

Detail

20.03.2018

Výzva k podání návrhů na Ceny obce a čestné občanství

Dle Směrnice č. 7/2016 k udělování Cen obce a čestného občanství města Příbora, která byla schválena zastupitelstvem města Příbora dne 23.03.2016, může podat kterýkoli občan města Příbora starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území města Příbora návrh na udělení Ceny obce nebo čestného občanství prostřednictvím Komise pro občanské záležitosti, která návrhy zpracuje a předá Radě města Příbora.

Detail

19.03.2018

Uzavření matriky

Informujeme občany o uzavření matriky z důvodu nemoci, v naléhavých případech volejte na tel. číslo: 603 883 664. Děkujeme za pochopení.

Detail

16.03.2018

Jaro a Světový den vody se blíží! Sledujte kvalitu vody ve své studni

Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti na klimatických faktorech. Po jarním tání je potřeba stejně jako po povodních nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme Ostrava 14. 3. 2018 - Správná péče o kvalitu vody ve studni může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Není odpovědné spoléhat pouze na naše smysly, které nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.

Detail

16.03.2018

Téměř na odchodu - výchova dospívajících

Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s. Vás zve na seriál přednášek k výchově dětí.

Detail

16.03.2018

Rekonstrukce kanalizace na ulici Myslbekově

Dne 19.03.2018 bude zahájena I. etapa stavby „Rekonstrukce kanalizace na ulici Myslbekově“, jejíž předmětem je rekonstrukce dešťové kanalizace v prostoru sídliště Benátky mezi ulicí Myslbekovou a vodním tokem Lubina. Celková délka kanalizace bude 225 m. Tato stavba vyřeší odvedení srážkových vod z ulice Myslbekovy a z prostoru „Za školou“, kde se již připravuje nová zástavba. Stavbu bude provádět firma EUROVIA CS, a.s. Doba výstavby I. etapy je stanovena na 60 dní, po kterou žádáme občany, aby v prostoru stavby dbali na osobní bezpečnost. Za případné komplikace se předem omlouváme.

Detail

16.03.2018

Valašská rally 2018

Město Příbor oznamuje, že v rámci pravidelné každoroční akce „Valašská rally 2018“ konané ve dnech 22.03. – 25.03.2018, dojde dne 25.03.2018 v době od 06:15 do 12:50 hodin k úplné uzavírce komunikací na území města Příbora a místní části Hájov, viz. příloha se zakreslenou trasou závodu. Objízdná trasa povede po sil. I/58, I/48 a II/486 obousměrně.

Detail

16.03.2018

Jarní úklid komunikací

Jako každý rok, tak i letos v měsíci březnu a dubnu plánují technické služby provést čištění místních komunikací. Jedná se o strojové zametení (popř. ruční úklid) zbytků posypových materiálů, prachu a bahna, které se během zimy usadily na povrchu komunikací. Úklid komunikací proběhne dle níže uvedeného harmonogramu. Harmonogram, i umístění přechodného dopravního značení, je v souladu s platnou legislativou. Žádáme proto řidiče o respektování zákazu stání v označených lokalitách. V případě porušení zákazu může být neukázněným řidičům udělena bloková pokuta, především se zkomplikuje nebo znemožní kvalitní uklizení komunikací. Buďte tedy prosím ohleduplní, jak ke svému okolí, ale i k zaměstnancům technických služeb, kteří úklid provádějí.

Detail

13.03.2018

Divadelní představení Frankie&Johnny se z důvodu nemoci ruší

Divadelní představení Frankie&Johnny, které se mělo konat ve čtvrtek 15.03., se z důvodu nemoci pana Hámy ruší.Náhradní termín je 28.05.2018 od 19 hod. Zakoupené lístky přecházejí na nový termín anebo budou od příštího týdne vráceny na pokladně KD. Děkujeme za pochopení.

Detail

13.03.2018

Zahájení běžného provozu kompostárny

Informujeme občany o zahájení běžného provozu kompostárny na Točně, a to od 19.3.2018.

Detail

13.03.2018

Pozvánka na 28. zasedání ZM dne 21.03.2018

Starosta města Příbora Vás zve na 28. zasedání ZM, které se uskuteční tentokrát ve středu 21. března 2018 od 16:00 hod. v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře. Program jednání naleznete na webových stránkách města a na ÚD.

Detail

13.03.2018

Nájem obecního bytu za podmínky přistoupení k dluhu

Bližší informace v přiloženém souboru.

Detail

08.03.2018

Výluka v úseku Veřovice - Štramberk - Kopřivnice: 12.3.-13.3.2018

Bližší informace v příloženém souboru

Detail

07.03.2018

Uzavírka nájezdové rampy mimoúrovňové křižovatky sil.I/48 se sil.III/ 4806 směr Frýdek-Místek

Termín: 3.4.-30.6.2018 Dopravní značení naleznete v přiloženém souboru.

Detail

07.03.2018

Svoz bioodpadu

Technické služby informují občany, že náhradní svoz bioodpadu proběhne ve dnech 16. a 17. 3. 2018,přičemž v pátek 16. 3. budou svezeny nádoby, které bývají dle harmonogramu sváženy v sudý týden (tzn. část města od řeky nalevo směrem k Novému Jičínu) a v sobotu 17.3. budou svezeny nádoby, které dle harmonogramu bývají sváženy v lichý týden (tzn. část města od řeky napravo směrem k Frýdku-Místku včetně Hájova a Prchalova). Další svozy bioodpadu již budou probíhat dle stanovených termínů v harmonogramu.

Detail

06.03.2018

Vernisáž výstavy fotografií profesora Mgr. Jindřicha Štreita Dr.h.c.: 07.03.2018 od 17 hod.

Město Příbor a Fotoklub Příbor Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy fotografií profesora Mgr. Jindřicha Štreita Dr.h.c., pod názvem Cesta skutků. Vernisáž se uskuteční ve středu 7. března 2018 v 17 hod., Galerie v radnici, 1. patro Městského úřadu Příbor. Výstava potrvá do 1. května 2018.

Detail

06.03.2018

Hledám milence, zn: spěchá !! 07.03.2018 od 18 hod.

Kulturní dům Příbor Vás zve na divadelní představení Hledám milence, zn: spěchá !! ve středu 07.03.2018 od 18 hod. Vstupné 250 Kč.

Detail

06.03.2018

VÝZVA OBČANŮM K ODBĚRU KOMPOSTÉRŮ

Městský úřad Příbor vyzývá občany, kteří mají podepsánu smlouvu o výpůjčce a darování kompostéru, aby si přijeli vyzvednout kompostér na kompostárnu v areálu Točna na ulici Štramberská, a to ve čtvrtek 8.3.2018 od 12 do 17 h nebo v pátek 9.3.2018 od 8 do 12 h.

Detail

Informace

Všechny záznamy - aktuální i archivní - naleznete v sekci E-služby - Úřední deska.

Informace

Veškeré fotogalerie - nové i starší naleznete v sekci Občan - Fotogalerie.

07.03.2018

7.3.2018 Hledám milence, zn. spěchá!

7.3.2018 Hledám milence, zn. spěchá!

Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat. Obsazení: Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Miroslav Šimůnek, Jindra Kriegel, Bořek Slezáček, Josef Hervert. Vynikající představení! Foto Stanislava Slováková

Detail

18.02.2018

17. 2. 2018 Valentýnský ples města Příbora

17. 2. 2018 Valentýnský ples města Příbora

K tanci a poslechu hrála skupina RIVIERAS SHOW BAND, Cimbálová muzika Adama Machače, vystoupil taneční pár Jan Tyllich a Lenka Komínková, taneční obor ZUŠ Příbor a akrobatické vystoupení CYR WHELL.

Detail

13.02.2018

13. 2. 2018 PŘÍBORSKÝ MASOPUST

13. 2. 2018 PŘÍBORSKÝ MASOPUST

Foto Stanislava Slováková

Detail

11.02.2018

11. 2. 2018 VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA

11. 2. 2018 VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA

Foto Stanislava Slováková

Detail

05.02.2018

5. 2. 2018 Zajímavé druhy rostlin a živočichů Novojičínska

5. 2. 2018 Zajímavé druhy rostlin a živočichů Novojičínska

Přednáška Mgr. Pavla Netušila

Detail

26.01.2018

26. 1. 2018 GALA KONCERT

26. 1. 2018 GALA KONCERT

Ostravský symfonický orchestr (members of Janacek) a korejští hudebníci. Foto Stanislava Slováková

Detail

14.01.2018

14.01.2018: Novoroční koncert

14.01.2018: Novoroční koncert

Účinkoval Velký symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor. Host: Janáčkova filharmonie Ostrava se svými sólisty. Moderoval: Pavel Handl. Foto Stanislava Slováková

Detail

01.01.2018

01.01.2018 Novoroční ohňostroj

01.01.2018 Novoroční ohňostroj

Foto Stanislava Slováková

Detail

23.12.2017

23.12.2017 Živý betlém

23.12.2017 Živý betlém

Foto Stanislava Slováková

Detail

19.12.2017

19.12.2017 Divadelní představení pro školy a školky

19.12.2017 Divadelní představení pro školy a školky

Foto: Stanislava Slováková

Detail

Informace

Pozvánky na všechny akce - nové i starší - naleznete v sekci webu Kultura - Kalendář všech kulturních akcí.

24.03.2018

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

Změna programu vyhrazena.

Detail

24.03.2018

Velikonoční rukodělný jarmark

Velikonoční rukodělný jarmark

Dekorace, tvoření a hračky.

Detail

27.03.2018

Čtení z Bible

Celonárodní čtení Bible

Přečtěte si i Vy svůj kousek Bible O Velikonocích.

Detail

01.04.2018

Otevření piaristických zahrad

Změna programu vyhrazena.

Detail

06.04.2018

Společně bezpečně

Společně bezpečně

Přednáška pro seniory na téma požární prevence a ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech.

Detail

11.04.2018

Tchyně na zabití 1

Tchyně na zabití

Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým. Hra je o vtazích mezi tchyní a zetěm, snachou a tchyní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchyněmi samotnými. Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou duchařinou. V inscenaci uvidíte Lucii Zedníčkovou, Danu Homolovou, Annu Kulovanou a Martina Krause.

Detail

20.04.2018

Koncert nevidomých

Změna programu vyhrazena.

Detail

21.04.2018

Mezinárodní den památek a sídel

Změna programu vyhrazena.

Detail

21.04.2018

Divadelní představení May Day

Změna programu vyhrazena.

Detail

21.04.2018

Mezinárodní den památek a sídel - Hudební výlety

Změna programu vyhrazena.

Detail