Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 17
poslední

Uzavírka ulice Tovární v Příboře, Klokočově

Město Příbor ve spolupráci s investorem stavby, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a hlavním dodavatelem Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha – Libeň, oznamuje, že v měsíci únoru dojde v rámci stavby D48 Rybí – MÚK Rychaltice k dalším změnám v dopravě ve městě a okolí. celý text

Uzavírky, ostatní | 19. 1. 2018 | Autor:

Senioři města hodnotili činnost klubu za rok 2017

Dne 11. 1. 2018 jsme se sešli, ve velkém sále Kulturního domu, na své Výroční členské schůzi, abychom opět zhodnotili svou činnost za uplynulý rok. Naše pozvání přijali představitelé našeho města, ing. Bohuslav Majer, místostarostka ing. Dana Forišková a Bc. Lenka Filipcová.
celý text

ostatní | 17. 1. 2018 | Autor:

Volba prezidenta republiky

Termín konání
pátek 12. ledna a sobota 13. ledna 2018
případné 2. kolo voleb - pátek 26. ledna a sobota 27. ledna 2018
celý text

ostatní | 15. 1. 2018 | Autor:

Informace COOP prodejny

Z důvodu rekonstrukce prodejny na ul. Jičínské byl odstraněn bankomat ČSOB. Jednota jako investor usiluje o co nejrychlejší zpětnou instalaci bankomatu ČSOB, o jeho termínu budete informováni. celý text

ostatní | 14. 1. 2018 | Autor:

Výchova chlapců v Čechách

Centrum pro rodinu v Kopřivnici Vás zve na přednášku s názvem "Výchova chlapců v Čechách". celý text

ostatní | 14. 1. 2018 | Autor:

Výsledky voleb prezidenta republiky

Výsledky voleb prezidenta republiky: celý text

ostatní | 13. 1. 2018 | Autor:

Čtvrt století BAV klubu Příbor

Už je to víc než 25 let, kdy nabízí své služby BAV klub Příbor, středisko volného času, dlouhodobě jediné soukromé SVČ v České republice. Tisíce dětí, mládeže, veřejnosti i celých rodin se zúčastňovaly činnosti a využívaly nabídky BAV klubu. celý text

ostatní | 11. 1. 2018 | Autor:

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice - úředník územního samosprávného celku - Asistent/ka vedení města

Tajemník Městského úřadu v Příboře vyhlašuje Veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice úředník územního samosprávného celku - "Asistent/ka vedení města. Na odkaze níže naleznete veškeré informace. celý text

ostatní | 11. 1. 2018 | Autor:

XII. OBECNÍ PLES na Hájově

Osadní výbor Hájov pořádá v sobotu 13. ledna 2018 v sále kulturního domu XII. OBECNÍ PLES.
Začátek v 19 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina KR COMBO. Večerem bude provázet bavič a komediant Milan Pitkin

celý text

ostatní | 9. 1. 2018 | Autor:

II. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 až 2020

II. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období roku 2018 až 2020 schválilo Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání 14. prosince 2017. celý text

ostatní | 9. 1. 2018 | Autor:

III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 2020

Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 14. prosince 2017 schválilo III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 2020, který byl zpracován formou komunitního plánování. celý text

ostatní | 9. 1. 2018 | Autor:

Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín - den otevřených dveří

Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín zve žáky 9. tříd, rodiče i širokou veřejnost na Den otevřených dveří ve čtvrtek 18. ledna od 11.00 do 17.00 hodin. Rádi vás uvítáme v obou našich budovách, tedy v budově školy v Novém Jičíně – Žilině a v budově na Šenovské ulici za firmou Varroc.
Těšíme se na vaši účast.
celý text

ostatní | 9. 1. 2018 | Autor:

Přihláška na Valentýnskou pouť pro prodejce

V přiloženém souboru. celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor:

Výběrové řízení TS Příbor - Zahradník

Bližší informace v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor:

Pronájem obecního bytu za podmínky přistoupení k dluhu

Bližší informace v příloze. celý text

ostatní | 6. 1. 2018 | Autor:

Informace k prezidentským volbám

Žádáme majitele nemovitostí, aby si nejen z důvodu nadcházejících Prezidentských voleb tyto nemovitosti označili číslem popisným. Dále také žádáme o zpřístupnění poštovních schránek. V případě, že nebude zajištěn bezpečný přístup ke schránkám, nebudou do těchto doručeny volební lístky. celý text

Z dění ve městě, ostatní | 5. 1. 2018 | Autor:

Telefonní seznam do volebních místností

V příloze naleznete telefonní seznam do volebních místností. celý text

ostatní | 5. 1. 2018 | Autor:

Jak zatočit s vánočními odpady?

Pomohou i barevné kontejnery! celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor:

PRŮZKUM NÁZORŮ obyvatel města Příbora O SPOKOJENOSTI SE ŽIVOTEM V NAŠEM MĚSTĚ

Vážení občané,oslovujeme Vás jménem Městského úřadu v Příboře, kterému velmi záleží na názorech občanů týkajících se správy města. Pokud máte zájem vyjádřit se k tomu, co Vám v našem městě schází a co byste chtěli změnit, připravili jsme pro Vás krátký dotazník o spokojenosti se životem v Příboře.
celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor:

03.01.2018 od 17:00 hod: Vernisáž výstavy fotografií VLADIMÍR HELIS

Město Příbor a Fotoklub Příbor Vás zvou na vernisáž výstavy fotografií VLADIMÍR HELIS, která se uskuteční ve středu 3. ledna 2018 od 17 hod. v Galerii radnice, 1. patro Městského úřadu Příbor. Výstava potrvá do 6. března 2018. Všichni jste srdečně zváni.

celý text

Z dění ve městě, ostatní | 2. 1. 2018 | Autor:
nález psa

Nález psa - dlouhosrstý jezevčík hnědé barvy

Na ulici Místecké v Příboře byl dne 01.01.2018 odchycen dlouhosrstý jezevčík hnědé barvy, pumr. Bližší informace zjistíte na Městské policii Příbor. celý text

ostatní | 2. 1. 2018 | Autor:

Změny v dopravě ve městě a okolí

Město Příbor ve spolupráci s investorem stavby, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a hlavním dodavatelem Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha – Libeň, oznamuje, že začátkem nového roku nastanou v rámci stavby D48 Rybí – MÚK Rychaltice změny v dopravě ve městě a okolí. celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2018

Termíny svozu popelových nádob od 1.ledna 2018 :

Svozová firma AVE CZ předkládá platný harmonogram svozů popelových nádob. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor:

EDEN Nový Jičín, denní stacionář

Denní stacionář EDEN Nový Jičín je jedním ze středisek Slezské diakonie a byl založen v listopadu 2007. Jedná se o službu ambulantní, přičemž denní kapacita střediska je 15 klientů. Celkový počet klientů je 23.

Klienty střediska jsou lidé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením. Z celkového počtu je polovina klientů mobilních a polovina imobilních. Služba je využívaná obyvateli Nového Jičína, ale i klienty ze vzdálenějších měst a obcí (další obdobná bezbariérová služba je až v Ostravě nebo Frýdku-Místku). Od roku 2009 je klientem stacionáře i občan města Příbor.
celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor:

Poradna rané péče MATANA

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor:

Poslání a činnost Terénního programu na Novojičínsku

Terénní program na Novojičínsku je určen osobám závislým na návykových látkách či osobám ohrožených závislostí, a jejich blízkým. V Příboru působí TPN již několik let. Pracovníci TPN dojíždí do Příboru jednou týdně v úterý. Během té doby jsou klientům nabízeny a poskytovány služby Terénního programu na Novojičínsku, tzn. Výměnný program, zdravotní a informační servis, sociální práce. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor:

Vánoční rukodělný jarmark a Restaurant Day

Dne 2. 12. 2017 se v Kulturním domě Příbor již podruhé uskutečnila akce s názvem „Vánoční rukodělný jarmark a Restaurant Day“. Jejím smyslem bylo udělat si letos Vánoce MADE IN PŘÍBOR – dát si pod stromeček dárky vyrobené tady - v Příboře a nejbližším okolí, v širším smyslu pak zpropagovat a podpořit místní výrobce, řemeslníky a zemědělce a pomoci místní ekonomice k soběstačnosti. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor:

"D48 Rybí - MÚK Rychaltice" - uzavření mimoúrovňové křižovatky Průmyslová zóna Příbor v souvislosti s veřejnou linkovou osobní dopravou

V rámci realizace stavby "D48 Rybí - MÚK Rychaltice" dojde od 1. 1. 2018 k uzavření mimoúrovňové křižovatky Průmyslová zóna Příbor, s umožněním pouze připojení ve směru na Frýdek-Místek. Z tohoto důvodu nebude možné všemi spoji linek veřejné linkové osobní dopravy obsloužit autobusovou zastávku Příbor, Tatra ve směru od Frýdku-Místku. Zastávka Příbor, Tatra ve směru na Frýdek-Místek bude obsluhována všemi spoji bez změny oproti stávajícímu stavu. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor:

Provozní doba MIC, RDSF a MÚ o vánočních svátcích

Provozní doba MIC, RDSF a MÚ o vánočních svátcích: celý text

ostatní | 19. 12. 2017 | Autor:

Přerušení dodávky pitné vody 20.12.2017

SmVaK informuje o přerušení dodávky pitné vody 20.12.2017 od 8 do 14 hod. na ul. 9. května. celý text

ostatní | 19. 12. 2017 | Autor:
první předchozí
ze 17
poslední