Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Informace

Zprávy - nejnovější příspěvky (veškeré aktuality naleznete v menu Občan - Aktuality)

18.05.2018

Svoz odpadu

Z důvodu opravy povrchu komunikace a plynu nemohl být dnes proveden svoz TKO v Klokočově na ulicích Lesní, Luční, Osvobození a Zahradní. Příští pátek by mělo být hotovo a svoz se uskuteční. Omlouváme se obyvatelům za nepříjemnosti.

Detail

16.05.2018

Úplná uzavírka silnice I/48 v úseku Příbor - Rychaltice

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ – obnova vodorovného dopravního značení a oprava výtluků, dojde v termínu od 19.05.2018 do 20.05.2018 k úplné uzavírce sil. I/48 v úseku Příbor - Rychaltice (od mostu ev. č. 48-027 nad hřbitovem u čerpací stanice PHM)

Detail

16.05.2018

Charitní dům Salvator pomáhá potřebným lidem

V Charitním domě Salvator nabízíme uživatelům se specifickými potřebami, kteří mají vlivem svého duševního onemocnění sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Detail

16.05.2018

Školní ples se opět vydařil

Již potřetí zorganizoval Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Jičínská Školní ples. Ples se uskutečnil v pátek 2. 3. 2018 a jako vždy na úvod zahrála Školní kapela pod vedením p. uč. Zbyňka Machetanze. Poté hrála až do ranních hodin jedinečná kapela Ypsilon Jana Monsporta.

Detail

14.05.2018

Josef Fousek - Zkrátka bez pozlátka: 16.05.2018

Město Příbor Vás zve 16.05.2018 od 17 hod. do Kulturního domu na recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy Josefa Fouska. Vstupné 100 Kč.

Detail

10.05.2018

Předejděte sousedským sporům. Nechte si napustit bazén rychle a pohodlně!

Než omezovat sousedy, když napouštíte bazén ze sítě, je rychlejší, efektivnější a výhodnější nechat si dovézt vodu cisternou vodárenské společnosti.

Detail

10.05.2018

Oprava místní komunikace na ul. Osvobození

Město Příbor, prostřednictvím odboru investic a správy majetku oznamuje, že z důvodu plánované obnovy povrchu místní komunikace na ul. Osvobození (od křižovatky s ul. 9. května ke křižovatce s ul. Lesní) dojde k částečnému omezení dopravy v této části ulice.

Detail

09.05.2018

Oznámení o zahájení opravy fasády radnice v Příboře

Dnem 14.5.2018 bude zahájena stavba „Stavební úpravy radnice v Příboře – 1. ETAPA obnova fasády“.. Akce navazuje na dřívější výměnu oken radnice a bude ji provádět společnost FICHNA - HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ 27765857.

Detail

09.05.2018

Pozvánka na 29. zasedání ZM - 17.05.2018

Starosta města zve občany na 29. zasedání ZM, které se uskuteční 17.05. od 16 hod. v piaristickém klášteře. Pozvánka v přiloženém souboru.

Detail

09.05.2018

Přerušení dodávky el. energie 29.5.2018

ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie 29.5. na ul.Fučíkova 1308, Jičínská VO, 1629, 1630, 440, 9001, parc.č. 3054, parc.č. 3081/2.

Detail

09.05.2018

Přerušení dodávky el. energie 28.5.

ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie 28.5. na ul. Jičínská, parc.č. 3095/3.

Detail

07.05.2018

Rozumět internetovým dětem: 22.05.2018

Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s., Vás zve na přednášku p. Mgr. Libora Všetuly. Bližší informace v přiložené pozvánce.

Detail

07.05.2018

Manželské rande: 15.05.2018

Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s., Vás zve na rodinnou akci Manželské rande pořádanou v rámci týdne pro rodinu. Bližší informace v přiložené pozvánce.

Detail

07.05.2018

Přerušení dodávky vody

SmVaK informuje o přerušení dodávky pitné vody dne 9.5. od 8 do 14 h. na ul. Ostravské.

Detail

04.05.2018

Uzavírka lávky pro pěší přes řeku Lubinu

Město Příbor, prostřednictvím odboru investic a správy majetku oznamuje, že z důvodu plánované rekonstrukce bude dlouhodobě uzavřena lávka pro pěší přes řeku Lubinu - propojení nábřeží Rudoarmějců a ulice Smetanovy. V rámci rekonstrukce lávky bude rovněž uzavřen železniční přechod, viz. situační snímek. Termín stavby je stanoven na dobu od 09.05.2018 do 02.11.2018, po kterou žádáme občany o využití značené náhradní trasy. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Detail

03.05.2018

Výzva občanům – znečištění bioodpadu

Žádáme občany našeho města, aby do hnědých nádob ukládali jen biologicky rozložitelný odpad, větve či keře jen drobné či podrcené. Nedávejte tam kmeny, pařezy ani zeminu s kameny či dokonce stavební suť. Také je zakázáno ukládat biodpad v igelitových pytlích, pouze v kompostovatelných sáčcích. Do hnědých nádob se nesmí dávat ani komunální odpad, ani plasty. Nádoby musí být ve svozový den umístěny na zpevněné ploše veřejného prostranství, ne za plotem. V opačném případě nebudou vysypány!! Děkujeme, že do hnědých nádob budete dávat jen BIOODPAD!

Detail

02.05.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbor za rok 2017

Na odkaze níže naleznete zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbor za rok 2017.

Detail

02.05.2018

Závěrečný účet města Příbora za rok 2017

Na odkazech níže naleznete závěrečný účet územně samosprávného celku - města Příbor za rok 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, paragraf 17, odst. 6.

Detail

02.05.2018

Úplná uzavírka silnice I/58 ul. Ostravská v Příboře v místě mostu ev. č. 48-027

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ – SO C242 – bourání posledního nosníku, dojde v termínu od 05.05.2018 od 18:00 - 06.05.2018 do 6:00 hod. k úplné uzavírce sil. I/58 ul. Ostravské v Příboře v místě mostu ev. č. 48-027 v Příboře (pod hřbitovem u čerpací stanice PHM).

Detail

02.05.2018

Odstávka dodávky pitné vody 03.05.2018

SmVaK oznamuje odstávku pitné vody 03.05.2018 od 8 do 10 hod. na Prchalově.

Detail

Informace

Všechny záznamy - aktuální i archivní - naleznete v sekci E-služby - Úřední deska.

18.05.2018 - 03.07.2018

Dražební vyhláška

07.05.2018 - 27.06.2018

Usnesení - dražební vyhláška

27.04.2018 - 28.05.2018

Veřejná vyhláška

23.04.2018 - 29.05.2018

Usnesení - dražební vyhláška

Informace

Veškeré fotogalerie - nové i starší naleznete v sekci Občan - Fotogalerie.

17.05.2018

Strážníci městské policie společně s dětmi preventivně měřili rychlost vozidel

Strážníci městské policie společně s dětmi preventivně měřili rychlost vozidel

Dne 17.04.2018 se v dopoledních hodinách mohli řidiči setkat s netradiční hlídkou městské policie, která společně s dětmi zdejší Základní školy Npor. Loma kontrolovala řidiče, zda dodržují zákonem stanovenou rychlost v obytné zóně na nábřeží Rudoarmějců v Příboře.

Detail

16.05.2018

16.5.2018 - Josef Fousek - Zkrátka bez pozlátka

16.5.2018 - Josef Fousek - Zkrátka bez pozlátka

Vynikající recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy Josefa Fouska. Foto Stanislava Slováková

Detail

03.05.2018

3. 5. 2018 Pietní akt - 73. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ PŘÍBORA

3. 5. 2018 Pietní akt - 73. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ PŘÍBORA

Pietní akt položení věnců u pomníku rudoarmějců a vzpomínka na 73. výročí osvobození Příbora. Foto Stanislava Slováková

Detail

01.05.2018

1. 5. 2018 PRVOMÁJOVÝ KONCERT

1. 5. 2018 PRVOMÁJOVÝ KONCERT

Prvomájový koncert Dechového orchestru mladých Příbor se svými mažoretkami. Foto Stanislava Slováková

Detail

30.04.2018

30.04.2018 Slet čarodějnic

30.04.2018 Slet čarodějnic

Slet čarodějnic v piaristických zahradách. Foto: Alena Pončová

Detail

25.04.2018

22.4.2018 ČIPERKOVÉ

22.4.2018 ČIPERKOVÉ

Foto: Petra Richterová

Detail

25.04.2018

21.04.2018 Mezinárodní den památek a sídel

21.04.2018 Mezinárodní den památek a sídel

Koncert Evy Moravčíkové, Divadlo May Day, zpřístupněny památky zdarma. Fotoarchiv města.

Detail

24.03.2018

24. 3. 2018 Velikonoční jarmark

24. 3. 2018 Velikonoční jarmark

Vystoupení dětí a žáků MŠ Kamarád Frenštátská a Švermova, MŠ Pionýrů, ZŠ Jičínská, ZŠ Npor.Loma, Dětský folklorní soubor Valášek z Kozlovic. Tvůrčí dílna Luny, střediska volného času a taky stánky s rukodělnými a řemeslnými výrobky. Foto Stanislava Slováková

Detail

07.03.2018

7.3.2018 Hledám milence, zn. spěchá!

7.3.2018 Hledám milence, zn. spěchá!

Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat. Obsazení: Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Miroslav Šimůnek, Jindra Kriegel, Bořek Slezáček, Josef Hervert. Vynikající představení! Foto Stanislava Slováková

Detail

18.02.2018

17. 2. 2018 Valentýnský ples města Příbora

17. 2. 2018 Valentýnský ples města Příbora

K tanci a poslechu hrála skupina RIVIERAS SHOW BAND, Cimbálová muzika Adama Machače, vystoupil taneční pár Jan Tyllich a Lenka Komínková, taneční obor ZUŠ Příbor a akrobatické vystoupení CYR WHELL.

Detail

Informace

Pozvánky na všechny akce - nové i starší - naleznete v sekci webu Kultura - Kalendář všech kulturních akcí.

26.05.2018

FDH

Festival dechových hudeb

Změna programu vyhrazena.

Detail

28.05.2018

Frankie&Johnny

Frankie&Johnny

Přeložené divadelní představení. Hrají Aleš Háma a Tereza Kostková.

Detail

29.05.2018

Přežila jsem gulag

Přežila jsem GULAG

Svědectví Věry Sosnarové.

Detail

30.05.2018

Den dětí

Námořnické léto - Den dětí s knihovnou

Srdečně zveme děti na odpoledne plné her a soutěží do piaristických zahrad.

Detail

01.05.2018 - 31.10.2018

Otevřené chrámy

Otevřené chrámy

Farnost Příbor se tento rok zapojila do projektu Ostravsko-opavské diecéze, podporované Moravskoslezským krajem, s názvem Otevřené chrámy. Jedná se o projekt, kdy jednotlivé farnosti zpřístupní v daných měsících a dnech vybrané kostely. V naší farnosti byl vybrán farní kostel Narození Panny Marie. Otevírací doba bude od 1.5. 2018 do 31.10. 2018 a to vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 a v neděli od 13.00 do 17.00 hod. Po dobu otevření kostela budou k dispozici proškolení průvodci z řad věřících. Budou mít k dispozici propagační materiály poskytnuté biskupstvím.

Detail

03.06.2018

DD

Den dětí a rodiny

Změna programu vyhrazena.

Detail

03.06.2018

Freud Dance

Freud Dance

UKAŽ ! CO JSI ZAČ ? Takto zní hlavní slogan této taneční pohárové soutěže amatérských skupin. Přijďte se podívat na soutěžní klání ve street dance, show dance, disko dance a dalších.

Detail

09.06.2018

Víkend otevřených zahrad

V pátek 8.6. od 18 hod. bude probíhat v zahradách piaristického kláštera koncert Beaty Bocek v doprovodu švédského multiinstrumentalisty Christoffera Strandha.

Detail

09.06.2018

Prchalov

Den obce Prchalov

OV Prchalov srdečně zve na Den obce Prchalov, který se uskuteční při příležitosti 220 let od založení obce.

Detail

15.06.2018

Youtube show

Youtube show

Bližší informace v přiloženém plakátu.

Detail