Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

20.01.2017

Výpadek elektřiny - Klokočov, Benátky

Z důvodu závady na vysokém napětí je odstavena dodávka el. energie v částech Benátky, Klokočov. Předpokládaná obnova za cca 1 hodinu.

Detail

20.01.2017

Odstávka vody: K. Jaroše, Švermova, 28. října

Upozorňujeme na odstávku vody na ulicích K. Jaroše, Švermova, 28. října. Předpokládané zprovoznění kolem 13 hodiny.

Detail

18.01.2017

Ukončení provozu pohřební služby Obelisk

Pobočka pohřební služby Obelisk v Příboře byla k 1.1.2017 zrušena. Nejbližší pobočka je v Novém Jičíně.

Detail

10.01.2017

Songfest 2017

Žánrová pestrost, kulturní rozmanitost, jedinečný okamžik, kdy se Východ setkává se Západem – nejen to nabízí tradiční FESTIVAL SONGFEST.CZ. V únoru 2016 město Příbor přijalo nabídku se tohoto hudebního festivalu zúčastnit poprvé. Program se tehdy uskutečnil v prostorách piaristického kláštera a byl velmi pozitivně hodnocen. Pro rok 2017 bylo město Příbor poctěno nabídkou zahájit již 16. ročník Songfestu. Jedinečný koktejl koncertů a doprovodných akcí, jejichž společným jmenovatelem je vítání nového roku. Podle lunosolárně jupiterského čínského kalendáře je rok 2017 rokem Kohouta. V prostorách Kulturního domu v Příboře, které budou vyzdobeny výrobky a obrázky dětí, žáků a studentů místních škol, se od 16:00 do 18:30 hodin můžete těšit na vystoupení dětského pěveckého sboru Korálky z Mateřské školy Kamarád, na sbor Masarykova gymnázia Příbor, který vystoupí s pořadem Vůně Francie, a workshop Hlas a Dech. Přátelskou atmosféru navodí Dobrá čajovna, výtvarná dílna Luny, s. v. č., nebo výstava Příbor v krajce. V hlavním večerním programu se od 19:00 hodin představí původní indonéský tanec v podání tanečního souboru Kintari, zpěvačka paní Feng-yűn Song s jazzovou kapelou Trio PUO a místní pěvecký sbor Valentin. Moderátorské role se v Příboře ujme herec Jaroslav Dušek. Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

Detail

10.01.2017

Výzva: Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!

Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou výstavy Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! (24. října 2017 – 30. března 2018) obrací k veřejnosti s žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci dokladů kulturního jevu spojeného s prací v podniku Tatra. Jedná se o fenomén výroby rozmanité škály předmětů zhotovených mimo pracovní úkoly pro vlastní potřebu či potřebu někoho jiného. Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některé z předmětů, které tímto způsobem v podniku Tatra vznikly, aby je zapůjčili, popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely. Při prezentaci těchto svébytných artefaktů bude zachována přísná anonymita výrobců i těch, kteří předměty zapůjčí či darují. Předměty na výstavu přijímáme do 31. srpna 2017. Děkujeme a věříme se, že se podaří tento zajímavý lokální kulturní jev zachytit a zdokumentovat. Muzeum Novojičínska,p.o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře Lidická 50, 742 58 Příbor Tel.: +420 556 725 191 E-mail: muzeumpribor@seznam.cz PhDr. Václav Michalička,Ph.D.- vedoucí pobočky Muzeum Novojičínska,p.o – Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příboře

Detail

10.01.2017

Výběrové řízení: elektrikář

Vyhlášení výběrového řízení na Technické služby Příbor.

Detail

08.01.2017

Novoroční koncert

Novoroční koncert velkého symfonického orchestru Sdružení hudebníků Příbor s hosty Janáčkovy filharmonie Ostrava byl v Kulturním domě pro všechny návštěvníky v sobotu 08.01.2017 opravdu velkým hudebním zážitkem. Koncert se nesl ve znamení známých muzikálových a filmových skladeb. Celý orchestr dirigoval Zdeněk Pukovec, program koncertu moderoval Pavel Handl. Všem vystupujícím patří velký dík za skvělé výkony. Jedinou vadou na kráse Novoročního koncertu byla omezená kapacita velkého sálu nově zrekonstruovaného Kulturního domu v Příboře, který byl beznadějně vyprodán, a tím pádem se někteří příchozí na koncert nedostali. Toto je nám opravdu líto, zde můžeme jen poradit, aby si zájemci o tento tradiční novoroční koncert pohlídali předprodej vstupenek na pokladně Kulturního domu anebo v on-line systému.

Detail

06.01.2017

Informace chovatelům drůbeže v drobnochovech – ptačí chřipka

Na elektronickém portále Státní veterinární správy je pro drobné chovatele drůbeže v souvislosti s ptačí chřipkou zveřejněno preventivní opatření v rámci drobnochovů. Předmětná preventivní opatření zveřejňujeme rovněž níže v příspěvku tohoto čísla Měsíčníku města Příbora. Tato informace byla rovněž uvedena na webových stránkách města Příbora či vývěsních tabulích města. Všechny drobné chovatelé drůbeže tímto prosíme o sledování zdravotního stavu drůbeže v domácích chovech a dodržování zveřejněných preventivních opatření. Děkujeme.

Detail

04.01.2017

Příbor uctil památku svého rodáka NPOR. JAROSLAVA LOHRERA-LOMA

Jaroslav Lohrer-Lom se narodil 4. ledna 1917, před 100 lety, v domku č. 388 v dnešní Stojanově ulici. Jaroslav Lohrer-Lom, příborský rodák, padl v boji u Sokolova 8. března 1943 ve věku 26 let. Existuje mnoho studií, článků i zapsaných vzpomínek o tom, jak bitva probíhala. 30. ledna 1943 se 1. polní prapor s necelou tisícovkou mužů a žen vydal z Buzuluku na západ. Zhruba po měsíčním přesunu se jednotka dostala do prostoru ukrajinské vesnice Sokolovo, na jih od Charkova. Absolvovala skoro tři týdny jízdy po železnici a dvanáct dnů 350 kilometrů pěšího nočního pochodu v třeskutém mrazu. Rozkaz pro 1. čs. samostatný polní prapor zněl jasně - udržet postavení na břehu řeky Mža a zabránit nepříteli v jejím překročení. 3. března byl tento rozkaz písemně potvrzen. Rozhodující bitva přišla o pět dní později. Ludvík Svoboda, armádní generál, ve své knize Z Buzuluku do Prahy popsal: „Před polednem se velitelé čet střídají u nadporučíka Jaroše, rozhodného velitele sokolovské obrany, který ještě jednou projednal se svým zástupcem Jaroslavem Lomem všechna postavení a bojovnou připravenost. Naposled od něho odchází veselý, mladý důstojník, oblíbený u vojáků, velitel kulometné roty – nadporučík Jaroslav Lom.“ Po zaujetí obranného postavení byla kulometná rota npor. Loma rozdělena po četách k zesílení obranného postavení pěších rot. Sám npor. Jaroslav Lom si vybral své velitelské stanoviště u čety přidělené k první rotě npor. Otakara Jaroše, která byla v nejvíce ohroženém směru. Proti této rotě útočily jednotky německé 6. tankové divize. Po celodenním boji byli obránci ze Sokolova vytlačeni. Jaroslav Lohrer-Lom během těchto těžkých bojů padl. Npor. Jaroslav Lom byl za své hrdinství a statečnost vyznamenán in memoriam několika řády. Prezident republiky mu propůjčil Řád rudé hvězdy, presidium Nejvyššího sovětu SSSR mu propůjčilo Řád rudého praporu (17. 6. 1944). Po válce (8. 12. 1945) byl oceněn Československým válečným křížem 1939 a povýšen do hodnosti kapitána. V roce 1963 mu byla udělena Sokolovská medaile k 20. výročí bitvy u Sokolova. Dnes jsme si hrdinství našeho rodáka připomněli položením věnce u jeho památníku. Foto: Stanislava Slováková

Detail

04.01.2017

Novoroční koncert (07.01.2017) je již vyprodán

Informujeme občany, že vstupenky na Novoroční koncert jsou již vyprodány.

Detail

08.01.2017

07.01.2017 Novoroční koncert

Velký symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor. Hosté: členové Janáčkovy filharmonie Ostrava. Dirigent: Zdeněk Pukovec. Moderoval Pavel Handl. Foto: Stanislava Slováková

Detail

04.01.2017

04.01.2017: Uctění památky NPOR. JAROSLAVA LOHRERA-LOMA

Jaroslav Lohrer-Lom se narodil 4. ledna 1917, před 100 lety, v domku č. 388 v dnešní Stojanově ulici. Jaroslav Lohrer-Lom, příborský rodák, padl v boji u Sokolova 8. března 1943 ve věku 26 let. Existuje mnoho studií, článků i zapsaných vzpomínek o tom, jak bitva probíhala. 30. ledna 1943 se 1. polní prapor s necelou tisícovkou mužů a žen vydal z Buzuluku na západ. Zhruba po měsíčním přesunu se jednotka dostala do prostoru ukrajinské vesnice Sokolovo, na jih od Charkova. Absolvovala skoro tři týdny jízdy po železnici a dvanáct dnů 350 kilometrů pěšího nočního pochodu v třeskutém mrazu. Rozkaz pro 1. čs. samostatný polní prapor zněl jasně - udržet postavení na břehu řeky Mža a zabránit nepříteli v jejím překročení. 3. března byl tento rozkaz písemně potvrzen. Rozhodující bitva přišla o pět dní později. Ludvík Svoboda, armádní generál, ve své knize Z Buzuluku do Prahy popsal: „Před polednem se velitelé čet střídají u nadporučíka Jaroše, rozhodného velitele sokolovské obrany, který ještě jednou projednal se svým zástupcem Jaroslavem Lomem všechna postavení a bojovnou připravenost. Naposled od něho odchází veselý, mladý důstojník, oblíbený u vojáků, velitel kulometné roty – nadporučík Jaroslav Lom.“ Po zaujetí obranného postavení byla kulometná rota npor. Loma rozdělena po četách k zesílení obranného postavení pěších rot. Sám npor. Jaroslav Lom si vybral své velitelské stanoviště u čety přidělené k první rotě npor. Otakara Jaroše, která byla v nejvíce ohroženém směru. Proti této rotě útočily jednotky německé 6. tankové divize. Po celodenním boji byli obránci ze Sokolova vytlačeni. Jaroslav Lohrer-Lom během těchto těžkých bojů padl. Npor. Jaroslav Lom byl za své hrdinství a statečnost vyznamenán in memoriam několika řády. Prezident republiky mu propůjčil Řád rudé hvězdy, presidium Nejvyššího sovětu SSSR mu propůjčilo Řád rudého praporu (17. 6. 1944). Po válce (8. 12. 1945) byl oceněn Československým válečným křížem 1939 a povýšen do hodnosti kapitána. V roce 1963 mu byla udělena Sokolovská medaile k 20. výročí bitvy u Sokolova. Dnes jsme si hrdinství našeho rodáka připomněli položením věnce u jeho památníku. Foto: Stanislava Slováková http://www.televize-pribor.cz/?clanek=772&kategorie=95

Detail

01.01.2017

01.01.2017 Novoroční ohňostroj

Foto: Stanislava Slováková

Detail

28.12.2016

27.12.2016 Živý betlém

Foto:Stanislava Slováková

Detail

19.12.2016

18.12.2016 IV. ADVENTNÍ KONCERT

Foto: Stanislava Slováková

Detail

24.01.2017

Největší tajemství Třetí říše

Přednáší Milana Zacha Kučera.

Detail

26.01.2017

Songfest

Hudební festival

Detail

31.01.2017

Hledání ztraceného ráje

V jedné z nejlepších komedií našeho předního dramatika Vlastimila Venclíka, se setkáváme s milostnou dvojicí ve čtyřech životních etapách, v nichž se mění věk hlavních hrdinů a s ním i postoje a přístup k lásce, sexualitě a vztahům. Zatímco ovšem v reálném životě hrdinové postupně stárnou, v našem příběhu je to opačně, do hotelového pokoje přicházejí aktéři vždy mladší a mladší, jako by se jejich život odehrával pozpátku. S Adamem a Evou se seznamujeme nejprve v jejich 80 letech, pak v 60, ve 40 a nakonec v 18 letech, tedy v jakémsi čtveru životních období, symbolizujícím zimu, podzim, léto a jaro. Přitom se jejich epizody odvíjejí vždy v současnosti, jako by se vnější čas kolem zastavil. Stejný hotelový pokoj, stejné zařízení, jen naše dvojice vždy o etapu mladší. Originální pojetí v režii samotného autora Vlastimila Venclíka, obsazením Zdeňka Podhůrského a Ivany Jirešové do rolí všech věkových kategorií, získává na grotesknosti a podtrhuje komediální žánr tohoto vtipného a zároveň stále aktuálního hledání lásky a Ráje na zemi.

Detail

04.01.2017 - 28.02.2017

Fotovýstava: Mezi městy

Fotografie Antonín Válka. Vernisáž 04.01.2017 od 17:oo hodin v galerii na radnici.

Detail

03.02.2017

Kopřiva. Plevel, který šatil.

Přednáška spojená s názornými ukázky o fenoménu zpracování kopřivového vlákna od pravěku do současnosti. Odborný výklad - PhDr. Václav Michalička, Ph.D. Praktické zpracovaní kopřivového vlákna – Petra Vidomusová. Vstupné 30,- Kč Přednáškový sál muzea

Detail

07.02.2017

Orientální tanec v Příboře

Udělejte v novém roce něco pro sebe!

Detail

09.02.2017 - 31.03.2017

Výstava energetických obrázků Amelie Gabrieli

Kulturní dům Příbor.

Detail

12.02.2017

Veselení a mše o pouti sv. Valentina

Veselení a mše o pouti sv. Valentina

Detail

23.02.2017

Knihy z piaristické knihovny VIII

Hodinový pořad, ve kterém zazní čtené ukázky z vybraných historických knih z piaristické knihovny v Příboře. Vstupné: 15,- Kč Přednáškový sál muzea

Detail